MODERNA POFTOLIO TEORIJA I ANALIZA PERFORMANSI

Naruči knjigu ( 70.00 KM sa PDV-om )

 

Autor: Almir Alihodžić

Izdavač: Ekonomski Institut

Godina izdanja: 2020. godina

Stranica: 333

Opis

Knjiga Moderna portfolio teorija i analiza performansi, koja se nalazi pred čitalačkom publikom, nastala je s ambicijom da bude sveobuhvatni udžbenik za studente osnovnih studija Ekonomskog fakulteta koji mogu koristiti i portfolio analitičari, investicioni savjetnici, brokeri i “dileri“ zainteresovani za osnovne koncepte mjerenja prinosa i rizika, te formiranja optimalnih portfolija. Polazna motivacija za pisanje ovog udžbenika bila je da se studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, kao i studentima u Bosni i Hercegovini i cijelom regionu, pojednostavi složena tema moderne portfolio teorije i analize performansi. Knjiga ilustrira nekoliko različitih ekonomskih segmenata, te brojne realne i praktične primjere finansijskog ambijenta tako da olakšava razumijevanje ove poprilično složene i široke
materije.
Namjera autora bila je takoĎer da dopuni i proširi postojeću literaturu koja se bavi problematikom moderne portfolio analize i mjerenja performansi, finansijskih tržišta i institucija, investicijskog menadžmenta, analize vrijednosnih papira, teorijskih i praktičnih aspekata portfolio menadžmenta. Knjiga sadrži i opisuje teorijska i praktična dostignuća autora u kontekstu moderne portfolio teorije i analize performansi, što omogućava studentima da na jednostavan način razumiju i usvoje znanja iz navedene oblasti.

Detaljan sadržaj knjige možete preuzeti OVDJE


Zvanično objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/21 od 27.01.2021. godine su objavljene Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu.

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.609,00 KM - za slobodna zanimanja,

b) 951,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 424,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 424,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 805,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 366,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 366,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 366,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,

e) 424,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 424,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2020. godine je 1.463,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04-02-2-247/21                                                                                Ministrica
21. januara 2021. godine
Sarajevo                                                                                                       Jelka Milićević, s. r.


Objavljen Zakon o registru finansijskih izvještaja

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/21 od 27.01.2021. godine je objavljen Zakon o registru finansijskih izvještaja.

Ovim zakonom uređuju se uspostava, sadržaj i vođenje Registra finansijskih izvještaja, te zaštita i čuvanje dokumentacije i podataka iz Registra.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Zakon o registru finansijskih izvještaja možete preuzeti OVDJE.


WEBINAR: ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE PUFBIH, UINO, FIA I DRUGIH INSTITUCIJA

SEMINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE POREZNE UPRAVE
 • ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE UINO
 • ELEKTRONSKA PREDAJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020. GODINU
 • ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE FONDA ZA REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
 • ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE OSTALIH INSTITUCIJA

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

DATUM ODRŽAVANJA: 04.02.2021. godine

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE POREZNE UPRAVE

 • Obaveza izvještavanja PU elektronskim putem
 • nPis sistem PU
 • Registracija i korištenje nPis sistema
 • Obrada Poreznog bilansa i kreiranje PB u XML formatu u aplikaciji PU DOBITKO
 • Podnošenje Poreznog bilansa PB-801-A i PB-801-B,
 • Podnošenje Poreznih prijava (PB-801,802.....)
 • Podnošenje obrazaca GIP-1022, MIP - 1023, AUG-1031, ASD-1032...
 • Podnošenje obrazaca SPR-1053 i GPD-1051
 • Elektronsko dostavlljanje ostalih obrazaca PU (Komunalna, taksa, OVN,ONŠ, i sl.)
 • Provjera uplate doprinosa kroz aplikaciju e-Doprinosi
 • Dostavljanje obrazaca elektronskim putem Poreskoj upravi RS

ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE UINO

 • Obaveza dosavljanja PDV i DPDV prijave elektronskim putem
 • Obaveza dostavljanja KUF-a i KIF-a elektronskim putem
 • Praktičan prikaz podnošenja elektronskog KUF-a i KIF-a
 • Odgovori na najčešće postavljena pitanja u vezi sa popunjavanjem elektronskog KUF-a i KIF-a
 • ''Elektronska'' komunikacija sa UINO

ELEKTRONSKA PREDAJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020. GODINU

 • Podnošenje finansijskih izvještaja elektronski ili ''ručno''
 • Novi obrasci finansijskog izvještavanja
 • Uputstvo za elektronsku predaju finansijskih izvještaja
 • Instalacija Bar Coda
 • Kontrola ispravnosti finansijskih izvještaja

ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE FONDA ZA REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 • Obaveza uplate doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • Obrazac EP za vođenje evidencije o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa
 • Pristup web aplikaciji za evidenciju EP obrasca
 • Praktičan prikaz podnošenja obrazaca

ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE OSTALIH INSTITUCIJA

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 04.02. do 10.02.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 04.02. do 10.02.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PREDAVAČI:

 • Denis Zukić
 • Edin Glogić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za seminar – Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Preuzmite prezentaciju Federalnog zavoda za statistiku

Federalni zavod za statistiku obaviještava da je obrazac „Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2020. godinu“ izmijenjen u dijelu finansijskih/financijskih prihoda, finansijskih/financijskih rashoda i troškova amortizacije, uglavnom, zbog uvođenja Međunarodnog standarda finansijskog/financijskog izvještavanja 16 Najmovi (MSFI 16).

Od Federalnog zavoda za statistiku dostavljena nam je prezentacija u vezi sa novim obrascem, prezentaciju možete preuzeti putem sljedećeg linka PREZENTACIJA


Poziv obveznicima fiskalizacije i ovlaštenim servisima fiskalnih proizvoda

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da vrše evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja, uredno i blagovremeno kreiraju dnevne izvještaje o ostvarenom prometu, vode knjige dnevnih izvještaja i da sami izvrše provjeru prenosa dnevnih izvještaja na server Porezne uprave Federacije BiH.

Analizom prenosa podataka s fiskalnog uređaja na server Porezne uprave FBiH utvrđeno je da jedan broj obveznika fiskalizacije ne vrši dnevno prenos podataka iz fiskalne memorije na server Porezne uprave Federacije BiH. Stoga podsjećamo porezne obveznike da je članovima 44. i 45. Zakona o fiskalnim sistemima („Službene novine FBiH“, broj: 81/09) i članovima 33. i 36. Pravilnika o fiskalnim sistemima („Službene novine FBiH’’, broj: 50/20 i 92/20), propisano da ukoliko je bilo prometa obveznik je dužan da na kraju dana pošalje dnevni izvještaj i podatke o svim izdanim fiskalnim računima, odnosno da osigura očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja pomoću terminala i prenos očitanih podataka iz fiskalne memorije na server Porezne uprave FBiH.

Porezna uprava FBiH je omogućila poreznim obveznicima da mogu izvršiti provjeru javljanja i prenosa podataka s fiskalnih uređaja putem e-usluge Provjera javljanja fiskalnih uređaja na web stranici PU FBiH, na linku http://www.pufbih.ba/v1/stranica/5

S obzirom na to da cilj Porezne uprave FBiH nije kažnjavanje obveznika već razvoj partnerskih odnosa pozivamo porezne obveznike da najkasnije do 05.02.2021. godine sami izvrše provjeru da li je njihov promet prenesen na server Porezne uprave FBiH i nepreneseni promet prenesu na server Porezne uprave.
U cilju sprečavanja manipulisanja podacima o stvarnom prometu, kao i zaštite obveznika fiskalizacije koji uredno ispunjavaju svoje porezne obaveze Porezna uprava FBiH će istekom datog roka izvršiti provjere prenosa podataka na server Porezne uprave FBiH i protiv svih obveznika koji ne postupe po zakonu i ovom obavještenju poduzeti mjere i sankcije propisane zakonom.

Upozoravamo obveznike fiskalizacije da je za slučajeve neblagovremenog kreiranja dnevnih izvještaja i prenosa dnevnih izvještaja na server PU FBiH, članom 52. stav 1. tačka m. Zakona o fiskalnim sistemima za obveznika - pravno lice - propisana sankcija u iznosu od 2.500 KM do 20.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu 1.000 KM do 3.000 KM, i za poduzetnika 3.000 KM do 10.000 KM. Ako obveznik ponovo učini navedeni prekršaj u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Obavještavamo i ovlaštene servise fiskalnih proizvoda ako se prilikom navedenih provjera utvrde nepravilnosti iz člana 55. Zakona o fiskalnim sistemima, isti će biti sankcionisani zakonom propisanim kaznama u iznosu od 2.500 KM do 15.000 KM, zatim odgovorno lice u pravnom licu - ovlaštenom servisu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, poduzetnik- ovlašteni servis novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM. Ako ovlašteni servis ponovi prekršaj iz stava 1. ovog člana u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Napominjemo, da ako nepravilno evidentiranje prometa rezultira iskazivanjem manjeg prometa od stvarnog i podnošenjem lažnih finansijskih izvještaja, to predstavlja osnov sumnje za postojanje krivične odgovornosti, a u vezi s krivičnim djelima Porezna utaja iz člana 273. i Podnošenje lažne porezne prijave iz člana 276. Krivičnog zakona FBiH.

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH


Preuzmite obrasce i druge dokumente potrebne za finansijsko izvještavanje

Dragi učesnici webinara,

U nastavku možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na predaju finansijskih izvještaja za 2020. godinu. Skrećemo Vam pažnju na činjenicu da smo sve dole navedene dokumente preuzeli sa stranica nadležnih institucija: FIA, FMF, SRRFBiH, Agencija za statistiku...

Zahvaljujemo Vam se na ukazanom povjerenju.

 

Korisna uputstva:

Obrasci za elektronsku predaju finansijskih izvještaja:

Obrasci za ručno popunjavanje finansijskih izvještaja:

Ostali obrasci koji se predaju uz finansijske izvještaje:

 


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za novembar/studeni 2020. godine

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 5/21 od 20.01.2021. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za novembar/studeni 2020. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2020. godine iznosi 966 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period septembar 2020. godine - novembar 2020. godine iznosi 962 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2020. godine iznosi 1.489 KM.

 


Objavljene izmjene Zakona o doprinosima

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 4/21 od 19.01.2021. je objavljen Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Izmjenama je PRODUŽEN ROK za primjenu POVLAŠTENE OSNOVICE za obračun doprinosa, za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata.

Rok se produžava do 31.12.2022.

Izmjene Zakona o doprinosima Vam donosimo u nastavku.

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 02.12.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 11.01.2021. godine.

Broj 01-02-1-24-01/21
18. januara 2021. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Član 1.

U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19) u članu 20a. riječi: "60 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona." zamjenjuju se riječima: "do 31.12.2022. godine.".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 4/21 od 19.01.2021. godine je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a odredba člana 4a. stav (3) ovog zakona počet će se primjenjivati šest mjeseci nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Izmjene Zakona možete preuzeti OVDJE.