Objašnjenje o izradi i predaji finasijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za razdoblje I-VI 2020. godine

Ministrastvo finasija Federacije Bosne i Hercegovine je objavilo Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po pologodišnjem obračunu za period I-VI 2020. godine.

Objašnjenje možete preuzeti OVDJE.


ZAVRŠENE PRIJAVE: POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020., POREZ PO ODBITKU, PRAKTIČAN PRIKAZ PRIMJENE MSFI-a 16, ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, IZVJEŠTAVANJE I POSLOVANJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA...

Zbog velikog interesovanja za webinar ''Polugodišnji obračun za 2020. godinu i druge aktuelnosti", otvaramo novi krug prijava za 06.7.2020. godine.

Iskreno nas raduje da je ovo najposjećeniji webinar do sada u organizaciji Konsultantske kuće FEB d.d. Sarajevo, što ukazuje na činjenicu da sav naš trud nije bio uzaludan. Također, raduju nas i zahvalni smo na svim pozitivnim komentarima naših cijenjenih učesnika webinara, a posebno da je veliki broj učesnika ostao vjeran našim webinarima od prvog održanog.

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU
 • POREZ PO ODBITKU
 • PRAKTIČAN PRIKAZ PRIMJENE MSFI-a 16
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • IZVJEŠTAVANJE I POSLOVANJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

 

DATUM ODRŽAVANJA WEBINARA: 06.7.2020. godine

 

PROGRAM WEBINARA

POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU (predavači: Elma Peštović, Sanela Agačević i Edin Glogić)

 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje polugodišnjeg obračuna
 • Potpisivanje, ovjera i predaja polugodišnjeg obračuna
 • Specifičnosti periodičnog izvještavanja po MRS-u 34
 • Način i uputstvo za pravilno popunjavanje obrazaca
  • Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju
  • Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu
  • Izvještaj o gotovinskim tokovima – direktna i indirektna metoda
  • Izvještaj o promjenama u kapitalu
  • Bilješke uz finansijske izvještaje
 • Ostali izvještaji uz polugodišnji obračun
 • Računovodstvene karakteristike utvrđivanja prihoda i rashoda po vrstama
 • Računovodstveni i PDV tretman vremenskih razgraničenja
 • Obračun  posebnih naknada i članarina

POREZ PO ODBITKU (predavač: Denis Zukić)

 • Obveznici, rokovi, obrasci i način prijave poreza po odbitku
 • Tretman poreza po odbitku za usluge izvršene elektronskim putem (internet, e-mail, telefon...)
 • Oporezivanje plaćenih usluga preko facebook-a, google-a, booking-a...
 • Porez po odbitku u slučaju nabavke usluge prevoza robe
 • Obračun poreza po odbitku na: dividende, kamate, autorska prava, porezno savjetovanje, usluge istraživanja tržišta, premija osiguranja...
 • Obaveza predaje obrazaca POD – 815, 816, 817, 818, 819 i OP-820
 • Oslobađanje plaćanja poreza po odbitku primjenom Međudržavnih ugovora
 • Kako na ispravan način tumačiti Međudržavne ugovore?
 • Podnošenje dokumentacije prilikom oslobađanja plaćanja poreza po odbitku
 • Obračun poreza po odbitku na vlastiti teret
 • Računovodstveni tretman poreza po odbitku
 • Prikaz načina uplate poreza po odbitku kao javnog prihoda

PRAKTIČAN PRIKAZ PRIMJENE MSFI-a 16 (predavač: Jelena Poljašević)

 • Na koga se MSFI 16 odnosi?
 • Da li je moguće izbjeći primjenu MSFI-a 16?
 • Period trajanja najma
 • Najmovi na koje se MSFI 16 ne odnosi
 • Kratkoročni najmovi i najmovi male vrijednosti
 • Obavezna amortizacija sredstava uzetih pod najam/zakup
 • Računovodstveno evidentiranje varijabilnog najma
 • Porezni efekat obračunate amortizacije i kamate
 • Računovodstveno evidentiranje najmove u poslovnim knjigama najmoprimaca u slučajevima: smanjenja cijena zakupa, odgode plaćanja zakupa, raskida ugovora o zakupu…
 • Najnovije izmjene MSFI-a 16 (posljedice COVID 19)
 • Porezni tretman besplatno datih najmova (PDV i porez na dobit)

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (predavač: Edin Glogić)

 • Tehnike i postupci analize finansijskih izvještaja
 • Specifičnosti analize finansijskih izvještaja
 • Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvještaja
 • Racio analiza finansijskih izveštaja
 • Analiza finansijskog stanja preduzeća
 • Likvidnost preduzeća
 • Solventnost preduzeća
 • Zaduženost preduzeća
 • Finansijska stabilnost preduzeća
 • Analiza finansijske ravnoteže preduzeća
 • Cash flow analiza
 • Dodana ekonomska vrijednost (EVA)

IZVJEŠTAVANJE I POSLOVANJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA (predavač: Amra Rizvan)

 • Izvještavanje za period 01.01 do 30.06.2020. godine
 • Izvještavanje o postupcima javnih nabavki po zahtjevima nadležnih institucija
 • Poslovanje u doba i poslije pandemije COVID 19

PITANJA I ODGOVORI

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com 06.7.2020. godine u 9h. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da do 19h neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 9h - 19h.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Jelena Poljašević
 • Amra Rizvan
 • Denis Zukić
 • Edin Glogić

NAKNADA (učešće na webinaru+online priručnik+obrasci za polugodišnji obračun):

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za april/travanj 2020. godine

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 40/20 od 19.06.2020. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za april/travanj 2020. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2020. godine iznosi 940 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period februar 2020. godine - april 2020. godine iznosi 940 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2020. godine iznosi 1.446 KM.

 


Časopis Juni 2020

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

Vodeći računa o zdravlju i bezbjednosti naših uposlenika i svih drugi partnera koji su angažovani u pripremi, štampi i distribuciji časopisa ''Računovodstvo i poslovne finansije", donijeli smo odluku da ovo izdanje časopisa dostavimo našim pretplatnicima u elektronskom obliku putem e-maila.

Molimo sve pretplatnike kojima nije dostavljen časopis na njihov e-mail, da nam se jave na mail feb@feb.ba

 

1. Elvis Bebaković, dipl. ecc.

Mjere za osiguranje interventnih sredstava kao pomoć privrednim subjektima za ublažavanje posljedica uzrokovanih pojavom virusa COVID-19

Iako su početkom 2020. godine mnogi političari i investitori bili uvjereni da će korona virus imati tek ograničen uticaj na globalnu ekonomiju, a njegove negativne posljedice mogle bi biti ograničene uglavnom na kinesku ekonomiju, pandemija ovog virusa je postavila globalnu ekonomiju pred testni izazov, koji za posljedicu ima globalnu ekonomsku krizu. Međutim, veoma brzo se pokazalo da nacionalne vlade i međunarodne organizacije nisu u potpunosti spremne da efikasno odgovore na njegovu pojavu.  Ostaje i dalje nepoznanica kakve će dugoročne posljedice imati izbijanje pandemije na globalnu ekonomiju, ali sigurno je, da i dalje otežava trgovinske veze i nesmetan protok robe i usluga između zemalja svijeta, jer su te veze građene decenijama zahvaljujući procesu globalizacije. Međutim, evidentno poboljšavanje zdravstvene situacije i ponovno pokretanje privrede kroz aktivaciju njenih proizvodnih i uslužnih kapaciteta, ulijeva nadu da bi se do kraja godine trebalo postići što veći oporavak, kako bi se u 2021. godini pokrenuo ekonomski rast.

2. Mr sci Samra Gabeljić,

Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog Covid-19 u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

U „Službenom glasniku Brčko distrikta“, broj: 17/2020 od 06.05.2020. godine objavljen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog Covid-19 u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, tj. od 07.05.2020. godine, a primjenjivat će se 180 dana po prestanku stanja nesreće, izuzev odredbi zakona koji se odnose na utvrđivanje, naplatu i prinudnu naplatu.Cilj zakona koji se sastoji od 16. članova jeste ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom, pomoć privredi Brčko distrikta i očuvanje radnih mjesta. Za razliku od Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u FBiH, ovaj zakon u Brčko distriktu obuhvata jedan širi aspekt, uključuje i firme kojima izvoz predstavlja više od 50% ukupnog prometa, problem uplaćenih turističkih aranžmana, podsticaje, kontrolu namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava, kao i kaznene odredbe.

3.Hajrudin Hadžimehanović

Javni prihodi budžeta u FBiH

Osnovni finansijski instrument svake države je budžet kojim se planiraju prihodi i rashodi za period od jedne godine (fiskalne godine), kojim se finansira javna potrošnja. Javni prihodi prikupljeni po osnovu poreza, taksi, doprinosa, naknade i drugih dažbina raspoređuju se putem budžeta na određene korisnike i utvrđene namjene usmjerene na zadovoljavanje javnih potreba. „Javni prihodi predstavljaju novčana sredstva naplaćena po osnovu prihoda, naknada te prihoda od pružanja javnih usluga i djelatnosti, primitaka od emitiranih vrijednosnih papira, kredita, transfera i donacija koji se moraju deponovati na Jedinstveni račun trezora.“ Fisklani prihodi u savremenim državama su prihodi do kojih država dolazi po osnovu svog fiskalnog suvereniteta. Pandemija Covid-19 i implementacija mjera kojima su zabranjene određene djelatnosti u cilju zaštite zdravlja ljudi, uzrokovali su veliki ekonomski pad. U cilju zaustavljanja negativnih ekonomskih kretanja u mnogim zemljama predlagani su različiti ekonomski paketi mjera, a i u Federaciji BiH donesen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji se nalazi u fazi implementacije.Obzirom da je naša privreda otvorena i osjetljiva na krizne situacije Vlada Federacije BiH pokušava predloženim mjerama umanjiti negativne efekte krize i amortizovati velike poremećaje u privrednim tokovima.

4. Elma Peštović

Razlozi za izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o PDV koje se odnose na povrat stranim licima

Odredbama člana 53. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/05, 35/05 i 100/08) regulisanao je povrat PDV-a obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u Bosni i Hercegovini. Stavom (3) istog člana regulisano je da propise kojima će se bliže regulisati uslovi i način povrata ulaznog poreza donosi UIO. Razrada navedenog člana Zakona izvršena je kroz odredbe članova 93. do 95. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj: 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 65/10,100/07, 35/08, 65/10 i 85/17). U praksi i primjeni navedenih odredaba uočeno je da iste u značajnoj mjeri sužavaju i ograničavaju primjenu člana 53. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Naime navedene odredbe Pravilnika su otežale i onemogućile ispunjavanje uslova za povrat PDV stranim licima a osim navedenog, ograničenja nametnuta postojećim pravilnikom, zbog primjene reciprociteta, onemogućile su poreske obveznike iz Bosne i Hercegovine da ostvare pravo na povrat PDV u drugim državama (Hrvatska, Slovenija, Italija, Slovačka, Češka, Mađarska, Švicarska, Turska i dr.).

5.Dr. sc.  Dinka Antić

E-faktura u sistemu PDV-a u Europskoj uniji

Osnovna pravila izdavanja PDV fakture propisana su Šestom PDV Direktivom iz 1977. godine. Svaka oporeziva osoba dužna je izdati fakturu ili drugi dokument, koji služi kao faktura, za sva dobra i usluge koje isporuči odnosno pruži drugoj oporezivoj osobi. Prilikom definiranja pravila PDV fakturiranja primijenjen je pristup da se na razini EU propišu samo konture pravnog okvira, a članice su mogle autonomno definirati najveći broj pravila fakturiranja. Fakturiranje u svrhu PDV-a predstavlja važan segment administriranja PDV-om i kao takav generira troškove obveznicima. Osim značaja za ubiranje i kontrolu PDV-a, PDV faktura sadrži i dodatne informacije o primijenjenim opcijama i posebnim postupcima oporezivanja. U cilju prilagođavanja PDV fakture zahtjevima globalnog poslovanja EU je poduzela opsežnu reformu fakturiranja, koja  traje od 2004.godine. Najvažniji segment višegodišnje reforme fakturiranja je uvođenje i primjena e-fakture u svrhu PDV-a. Istraživanje Komisije u  segmentu e-fakturiranja  je ukazalo na potrebu modifikacije definicije e-fakture kako bi se napravila razlika između strukturiranih i nestrukturiranih faktura, te da ekspanziju e-fakture ograničavaju EDI i elektronski potpis koji su propisani direktivom. Članice i obveznici zahtijevaju daljnje pojednostavljenje fakturiranja, u smislu smanjenja broja elemenata standardne fakture.

6.Mr. Sanela Agačević, dipl. oec.

Online trgovina

Online trgovina ili trgovina putem interneta ili online trgovina sve više potiskuje tradicionalni način trgovanja, jer pruža drugačiju šansu i nove poslovne prilike na širem tržištu, naročito poslije pandemije COVID-19. Internet ili virtualni svijet, kako ga mnogi vole zvati, u početku je bio uglavnom sredstvo za zabavu, međutim, posljednje godine označavaju bitno drugačiji pristup mogućnostima koje on pruža. Globalna priroda Interneta znači veliku konkurenciju, ali i značajno veće mogućnosti poslovanja sa poslovnim partnerima i kupcima bez obzira gdje se oni nalazili u svijetu. Trgovina putem interneta ima mnogo prednosti, ali i nedostataka.Najveći rizik e-trgovine jeste zloupotreba podataka, naročito o kreditnim karticama kupaca, s obzirom da je to kartično plaćanje najzastupljenije u ovom obliku trgovine. Bosna i Hercegovina je u periodu početnog razvoja e-trgovine, iako se sa početkom ove godine značajnije počeo razvijati ovakav oblik trgovine. Jedan od osnovnih razloga za to jeste pandemija COVID-19, nemogućnost kretanja i manji troškovi poslovanja. Još uvijek u Bosni i Hercegovini preovaladava filozofija „tradicionalnog“ kupca i prodavca, što je za neke vrste trgovina opravdano, ali ne treba zanemariti značajnu uštedu na izdacima prilikom trgovanja internetom.

7.Dr. sc. Jozo Piljić

Računovodstveni postupci revalorizacije dugotrajne imovine

Računovodstveni propisi koji uređuju revalorizaciju su Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MRS/MSFI). MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja bavi se revalorizacijom kao sastavnim dijelom financijskih izvještaja, osobito izvještaja o promjenama kapitala. Revalorizirana vrijednost je fer vrijednost dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine na dan revalorizacije umanjena za kasnije obračunanu akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Povećanje knjigovodstvene vrijednosti sredstava zbog revalorizacije provodi se u korist revalorizacijske rezerve (koja je sastavni dio glavnice odnosno kapitala društva). Revalorizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine može se provoditi postupkom revalorizacije bruto knjigovodstvene vrijednosti imovine ili postupkom revalorizacije neto knjigovodstvene vrijednosti imovine. Revalorizacijska se rezerva transferira u zadržanu dobit ako je realizirana, a realizirati se može: povlačenjem sredstva iz upotrebe, otuđenjem sredstva i korištenjem, odnosno upotrebom sredstva.

8.Mr. oec Elman Nadžaković

Međunarodni računovodstveni standardi:koristi & postupak donošenja

Računovodstveni standardi detaljnija su razrada odabranih računovodstvenih načela i čine jednu od osnovnih računovodstvenih regulativa većine obračunskih sistema. Predstavljaju podlogu za izbor i primjenu računovodstvenih politika. Zbog specifičnosti ekonomskih procesa pojedinih država, većina razvijenih zemalja ima vlastite nacionalne standarde. Pored nacionalnih, radi ujednačavanja računovodstvenih sistema među državama razvijeni su i Međunarodni računovodstveni standardi. Formalna struktura i sistematizacija računovodstvenih standarda zavisi od specifičnosti potreba za praćenjem ekonomskih tokova na određenom nacionalnom nivou. Međunarodni računovodstveni standardi predstavljaju preduslov za usklađivanje i razumijevanje obračunskih sistema različitih zemalja. Mogu se primijeniti direktnom primjenom samih Međunarodnih računovodstvenih standarda ili ugradnjom njihovih temeljnih odredbi u odredbe vlastitih nacionalnih standarda. Poznavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda preduslov je njihove primjene, a njihova primjena preduslov lakšeg privrednog povezivanja zemalja u svijetu.

9.Mr Safija Žilić, dipl.ecc.

Računovodstvena profesija u kontekstu savremenog poslovanja

Računovodstvo je srž cjelokupnog poslovanja. Razumijevanje poslovanja zapravo leži u razumijevanju računovodstva. Poznata rečenica glasi kako iza svakog dobrog poslovanja, stoji sjajan računovođa. Danas, zbog globalizacije i visokog stepena međuzavisnosti tržišta, računovodstvena profesija raste brže od prosjeka drugih profesija. Također, utvrđeno je kako u uslovima kriza, računovodstvena profesija sporije gubi posao u odnosu na prosjek drugih profesija. Prema osnovnim obilježjima savremene računovodstvene profesije, ona je: zanimljiva, izazovna, dobro plaćena i društveno priznata. Računovodstvena profesija danas obavlja usluge u različitim tipovima organizacija, kako u privatnom tako i u javnom sektoru. Potrebno je stalno sticanje novih znanja iz specijalizovanih područja što je čini zanimljivom i motivirajućom.Računovodstvo je moguće usporediti sa kompasom koji ima moć usmjeravanja cjelokupnog poslovanja. Upravo u tome leži potreba za pronalaskom i stvaranjem pravog računovođe koji će se znati koristiti računovodstvom kao kompasom na pravi način i usmjeriti poslovanje u najboljem mogućem smjeru što će donijeti zadovoljstvo, korist i boljitak za sve. Kako će se primjenjivati sve dostupnija savremenija tehnologija, tako će se postepeno smanjivati i potreba za računovođama kakve poznajemo sada. U budućnosti će se od njih tražiti obavljanje sve složenijih, zahtijevnijih i komplikovanijih poslova i baš u tome leži potreba konstantne edukacije računovođa sa novim znanjima i vještinama kako bi mogli držati korak sa modernim finansijskim uslugama.

10.Jasmin Omeragić

Mjesto i uloga računovodstvene profesije u kreiranju porezne politike firme

Računovođe, ili „armija boraca“ za pošteno i zakonito poslovanje, kao skupina stručnjaka koja se svakodnevno suočava i sukobljava sa nizom propisa koji  uređuju poslovanje privrednih subjekata i poresku politiku države, entiteta, kantona i općina, i pored nekih negativnih (ali ipak pojedinačnih) primjera, bili su, trenutno su i kao struka sigurno će ostati najjači suport organima države koji provode nazor i kontrolu javnih prihoda. Inspekcije provode nadzor i kontrolu (i to je sasvim uredu), no poštivanje poreznih zakona, pravovremena i tačna priprema poreznih prijava, izvještaja, obavijesti i drugih dokumenata, potpuno plaćanje svih dospjelih poreznih obaveza, zastupanje firmi pred poreznim organima, slanje poreznih prijava, izvještaja, bilansa i drugih dokumenata poreznim upravama, neposredna saradnja s inspektorima tokom kontrola, pregovori s poreznim organima u vezi s nalazima obavljenih kontrola, zahtjevi i prikupljanje potrebne dokumentacije za smanjenje poreznih obaveza i otpisivanje poreznih dugova (zateznih kamata), zastupanje firme u eventualnim slučajevima sudskog odlučivanja, i još mnogo toga, bili su i ostali poslovi koje mora završiti – računovođa. Uz sve nabrojano, menadžment i vlasnici firme – poreznog obveznika od računovođe traže i očekuju da je konstantno aktivan u smislu porezne optimizacije, to jest da je uključen u planiranje i upravljanje poslovanjem firme zarad kreacije i postizanja najpovoljnijeg poreznog položaja u aktuelnom i budućem poslovanju.

11.Mr. sci Elma Alagić

Elektronski potpis u Bosni i Hercegovini

Iz godine u godinu konkurencija na svjetskom tržištu postaje sve veća, a poslovnim subjektima nije dovoljno biti samo prosječan, već je neophodno da na tržištu nastupaju sa najmodernijim načinom poslovanja. U današnjem svijetu globalizacije tržišta poslovanje ne može biti uspješno bez upotrebe modernih informacionih tehnologija, kojima se omogućava jednostavna i brza komunikacija, gotovo trenutno prenošenje velikih količina podataka na velike udaljenosti, jednostavno objavljivanje i ažuriranje dokumenata, njihova brza dostupnost itd. Upotreba elektronskog potpisa može dovesti do smanjenja administrativnih troškova čuvanja dokumenata u papirnom obliku, troškova ručnog pretraživanja papirnih zapisa i troškova radne snage uključene u ručno rukovanje papirnim zapisima. Za širu primjenu sigurnog elektronskog potpisa bit će potrebno usaglašavanje i donošenje akata i na drugim nivoima vlasti, posebno ukoliko bude postojala namjera za promovisanjem elektronske uprave.U konačnici, u situaciji kada su se stekli svi uslovi za primjenu Zakona o elektronskom potpisu, ostaje da praksa pokaže da li će u situacijama kada su propisi neodređeni u odnosu na oblik potpisa, odnosno tekst propisa ne zahtijeva izričito pisanu formu, nadležna tijela posmatrati takve propise na tradicionalan način tražeći rukom potpisan dokument ili će se otvoriti put ka modernim tokovima komunikacije.

12.Nedim Čustović

Procjena rizika u funkciji efikasne podloge rada interne revizije i procjena rizika u kriznim situacijama

Svako poslovanje ima određenu vrstu rizika na koju treba obratiti više pažnje kako ne bi dolazilo do problema, komplikacija ili nekih neželjenih gubitaka ili grešaka. U današnje vrijeme sve više se ističe upravo ta važnost i uloga koncepta rizika. Upravljanje rizikom je prije svega logičan i dinamičan proces preduzimanja svih potrebnih koraka, kako bi se otklonili rizici koji utiču na postavljene  ciljeve organizacije, preduzeća. Većina organizacija iz javnog sektora i javnih preduzeća do sada  nije se bavila pitanjem upravljanja rizicima na konzistentan i strukturisan način, te samim tim nije imala ni efektivnu internu kontrolu, tako da su se pitanjem upravljanja rizikom u organizacijama i preduzećima uglavnom bavili  interni revizori. U takvim okolnostima revizori su morali donositi vlastite sudove u vezi sa rizikom i upravljanju rizikom u okviru date organizacije preduzeća. Sistem internih finansijskih kontrola, u skladu sa međunarodnim standardima za internu kontrolu zahtijeva da upravljanje rizicima postane sastavni dio postojećih procesa planiranja i upravljanja. Da bi upravljanje rizicima postalo sastavni dio procesa planiranja i donošenja odluka neophodno je da svaka institucija, preduzeće vrši procjenu rizika prilikom izrade planskih dokumenata (strateških, operativnih i finansijskih planova). Interni revizori u novonastalim okolnostima izazvanih pandemijom COVID 19 moraju promptno reagovati, od donošenja kriznih planova na trenutnim, kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim osnovama sa znatno skraćenim rokovima, sa ciljevima koji su u skladu sa novonastalim okolnostima, procijenjenim i rangiranim rizicima i donesenim kontrolnim mjerama i aktivnostima (politikama i procedurama), koje bi imale za cilj ublažavanja najvisočijih rizika, prvo  zaštite i sigurnosti svih zaposlenika, zaštite imovine i kapitala, održavanja likvidnosti, nabavki i javnih nabavki i čuvanja reputacije i imidža organizacije.

13.Džana Kadribegović

Uvjeti  za organiziranje i vođenje štrajka u Federaciji BiH

Pitanje organiziranja i vođenja štrajka u uvjetima proglašenog stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) nije bilo aktuelno. Međutim, ukidanjem stanja nesreće (31.05.2020.), aktueliziraće se i pitanje prava radnika iz radnog odnosa, a time i prava na štrajk. U uvjetima prirodne nesreće dolazilo je do značajnijeg kršenja prava radnika i masovnijih otkaza, čak i u onim firmama u kojima nije bilo prekida rada. Inače, pravo na vođenje i organiziranje štrajka predstavlja najvažnije pravo na strani predstavnika rada (sindikata) kada se radi o rješavanju kolektivnih radnih sporova.  Pravo na štrajk je jedno od osnovnih sredstava zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa članova sindikata. S obzirom da se ovo pravo izvodi  iz prava na sindikalno organiziranje,  otuda i pravo sindikata da organizira štrajk. Svakako je važna  činjenica što štrajk  ne može započeti prije okončanja postupka mirenja predviđenog Zakonom o radu,  a što je ujedno preduvjet za započinjanje štrajka

14. ODGOVORI Federalnog ministarstva finansija u vezi primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

 


ZAVRŠENE PRIJAVE: WEBINAR

S obzirom na veliki broj prijava na webinar koje su danas pristigle u toku trajanja istog, odlučili smo se da održimo dodatni webinar 18.6.2020. godine.  Prijave možete izvršiti putem sljedećeg linka

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ZAKON O UBLAŽAVANJ NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA PRIJE I NAKON STANJA NESREĆE (mišljenja i stavovi PUFBiH i FMF)
 • SUBVENCIJE/REFUNDACIJE PLAĆA OD STRANE KANTONA
 • POSLOVANJE OBRTNIKA PRIJE I NAKON STANJA NESREĆE
 • GOTOVINSKO POSLOVANJE
 • POREZNI I PRAVNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENICIMA (bolovanje, porodiljsko...)

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

NOVI DATUM ODRŽAVANJA WEBINARA: 18.06.2020. godine

Na seminaru će vam se pored predavača iz Konsultantske kuće FEB obratiti i predstavnici Porezne uprave FBiH.

PROGRAM WEBINARA

ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA PRIJE I NAKON STANJA NESREĆE (mišljenja i stavovi PUFBiH i FMF)

 • Praktičan prikaz popunjavanja ZSD obrasca u specifičnim situacijama
 • Subvencija doprinosa za radnike sa nepunim radnim vremenom
 • Subvencija doprinosa za radnike koji rade kod dva poslodavca
 • Osnovica za obračun doprinosa za rad kod dva poslodavca
 • Subvencija doprinosa u slučaju kada je obračunati doprinos manji od 244 KM
 • Subvencija doprinosa za paušalce
 • Obustava obračuna zatezne kamate, period obustave?
 • Obustava plaćanja akontacije, period obustave?
 • Prekid prinudne naplate, na koga se odnosi?
 • Korištenje subvencije doprinosa skupa sa drugim poticajima
 • Prezentacija mišljenja FMF i PUFBiH

SUBVENCIJE/REFUNDACIJE PLAĆA OD STRANE KANTONA 

 • Prikaz kantonalnih propisa koji se odnose na suzbijanje negativnih ekonomski posljedica
 • Prikaz kantonalnih propisa koji se odnose na refundaciju plaća

POSLOVANJE OBRTNIKA PRIJE I NAKON STANJA NESREĆE

 • Mogućnost korištenja subvencija/refundacija/poticaja za obrtnike
 • Evidencija subvencija/refundacija/poticaja u poslovnim knjigama
 • Obračun doprinosa za vrijeme zabrane rada
 • Početak rada i obaveza poštivanja naredbi nadležnih organa

GOTOVINSKO POSLOVANJE

 • Poštivanje Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
 • Gotovinsko poslovanje za vrijeme pandemije, problemi u praksi
 • Gotovinsko poslovanje kod online prodaje
 • Ograničenja u poslovanju sa gotovim novcem
 • Mogućnost korištenja deviza u BiH
 • Propisi vezani za gotovinsko devizno poslovanje

POREZNI I PRAVNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENICIMA (bolovanje, porodiljsko...)

 • Naknada za bolovanje do i preko 42 dana
 • Naknada u slučaju povrede na radu
 • Bolovanje za vrijeme izolacije (COVID 19)
 • Primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Prikaz kantonalnih propisa - prava radnika, mogućnost refundacije naknade za bolovanje
 • Obaveza isplate naknade za porodiljsko odsustvo
 • Prikaz prava porodilja i obaveza poslodavaca po kantonalnim propisima
 • Popunjavanje MIP-1023 obrasca
 • Prava na ostale naknade (nakanda za neiskorišteni godišnji odmor, naknada za vrijeme plaćenog/neplaćenog odsustva...)
 • Porezni tretman isplaćenih naknada

PITANJA I ODGOVORI

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com 18.6.2020. godine u 9h. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da do 19h neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 9h - 19h.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Denis Zukić
 • Sanela Agačević
 • Irma Muhović
 • Irma Borovac, Porezna uprava FBiH

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :


Kanton Sarajevo: Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine.

Prema programu kratkoročnih i srednjoročnih mjera, Vlada Kantona Sarajevo započela je sa drugim setom mjera direktne pomoći privrednim subjektima u KS, s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Temeljem Uredbe o postupku finansiranja dijela minimalne plate za mjesec april i mjesec maj, Ministarstvo privrede KS danas će objaviti Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine.

Ovim Javnim pozivom pozvani su poslovni subjekti (pravna lica) koji ispunjavaju uslove propisane pomenutom Uredbom da podnesu prijave za ostvarivanje prava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.


Ministarstvo privrede TK – Objavljen Javni poziv za subvencioniranje neto plaće

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane da je objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine u skladu sa Zakonom o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće.

Pravo na korištenje subvencije imaju pravna lica, odnosno privredna društva i fizička lica/obrtnici koji samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost na području Tuzlanskog kantona (izuzev javnih preduzeća, banaka i drugih finansijskih organizacija, udruženja, javnih institucija, organa uprave, organa i jedinica lokalne samouprave), kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti kao i kojima je naredbama štabova civilne zaštite indirektno onemogućen rad.

Javni poziv, Zahtjev za prijavu i prateću dokumentaciju, način prijave kao i sve dodatne informacije možete pronaći na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://www.vladatk.gov.ba/.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 13.06.2020.godine.

Izvor: Ministrstvo privrede Tuzlanski kanton


Vlada Kantona Sarajevo: Usvojena Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne neto plaće u FBiH za mjesec april i maj 2020.godine.

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici, a na prijedlog Ministarstva privrede usvojila Uredbu o postupku finansiranja dijela minimalne neto plaće u Federaciji BiH za mjesec april i maj 2020. godine.

Najavljeno je, kako će krajem sedmice biti raspisan Javni poziv na koji će se moći prijaviti poslovni subjekti koji ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom.

Pravo na isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće za mjesec april i maj 2020. godine mogu ostvariti poslovni subjekti, odnosno pravna i fizička lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

- samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, koji imaju sjedište u Kantonu Sarajevo ili im je poslovna jedinica sa sjedištem u Kantonu Sarajevo ili sa sjedištem izvan Kantona Sarajevo na području FBiH, ali se u Kantonu Sarajevo nalazi poslovna jedinica koja je u sastavu poslovnog subjekta;

- ukoliko su u mjesecu aprilu 2020. godine, odnosno u maju 2020. godine imali pad prometa u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, kako slijedi: veći od 40 posto do 70 posto ili veći od 70 posto;

- da do dana objave Javnog poziva imaju izvršene obaveze po osnovu javnih prihoda sa danom 29.02.2020. godine;

- da su zadržali isti broj uposlenika na dan 30.04.2020. godine, odnosno na dan 31.05.2020. godine u odnosu na dan 29.02.2020. godine, osim onih radnika kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos.

Poslovnim subjektima koji ispunjavaju sve navedene uslove za mjesec april, odnosno maj 2020. godine može se isplatiti dio minimalne mjesečne neto plaće po uposleniku, kako slijedi: do 50 posto minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa 40 -70 posto, te do 100 posto minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 70 posto.

Ovom uredbom nisu obuhvaćena javna preduzeća, javne ustanove, javne institucije, organi uprave, upravne organizacije, organi i jedinice lokalne samouprave, bаnke i druge finаnsiјske оrgаnizаciјe, subjekti koji obavljaju djelatnost kockanja i klađenja, udruženja, te fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu.

Vlada Kantona Sarajevo će posebnim aktom utvrditi iznos dijela minimalne mjesečne neto plaće, a Ministarstvo privrede će objaviti Listu poslovnih subjekata koji, nakon provedene procedure, ispunjavaju uslove, kao i onih subjekata koji ne ispunjavaju uslove.

Lista će biti objavljena na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo


Odluka o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) na području Federacije BiH

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine  objavila je Obavještenje za porezne obveznike u kojem se obavještavaju porezni obveznici da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o proglašenju prestanka  stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) na području Federaciji BiH, V. broj: 701/2020 od 29.05.2020. godine.

Stanje nesreće prestaje dana 31.05.2020. godine.
Ova odluka je stupila na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Obavještenje za porezne obveznike možete preuzeti OVDJE.