Pretplatite se na uspjeh

Okruženje u kojem poslujemo sve je složenije i obiluje mnoštvom novih propisa koji su često nerazumljivi i samim kreatorima. Naš časopis „Računovodstvo i poslovne finansije“ Vam može pomoći i ponuditi prava rješenja, te predstavlja Vašeg najboljeg poslovnog partnera u svakodnevnom radu.

Dopunite svoje znanje i literaturu i pretplatite se na časopis Računovodstvo i poslovne finansije i za godišnju pretplatu koja iznosi 275,00 KM (štampano izdanje) ili 220,00KM (elektronsko izdanje) s uključenim PDV-om ostvarite:

  • POPUSTE NA SEMINARIMA KOJE ORGANIZUJE „FEB“ (seminari se priznaju i evidentiraju kao obavezna profesionalna edukacija)
  • OSAM BODOVA NA IME OBAVEZNE KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE
  • BESPLATNE TELEFONSKE SAVJETE
  • BESPLATNE PISANE ODGOVORE NA PITANJA
  • PREČIŠĆENE TEKSTOVE AKTUELNIH PROPISA

Časopis izlazi mjesečno.


Potvrda pretplatnika

Potvrdu o korisniku pretplate na mjesečni stručni časopis “Računovodstvo i poslovne finansije” kao obliku kontinuirane profesionalne edukacije za 2023. godinu, možete preuzeti putem linka – potvrda.

Naručite časopis

Ime
Prezime
Naziv firme
Adresa
Grad
PDV/ID broj
Telefon
Da li želite predračun?
Napomena