Narudžbenica za eKIFKUF aplikaciju
Naziv firme
PDV/JIB broj
Adresa
Grad
Broj telefona
Napomena