FEB d.d. Sarajevo

Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu,
uslužnu i trgovinsku djelatnost
Mula Mustafe Bašeskije 11
71000 Sarajevo

Telefoni:
+387 (0)33 215 802
+387 (0)33 210 714
+387 (0)33 214 874

Fax:
+387 (0)33 204 676

Knjižara:
+387 (0)33 203 996

E-mail:
feb@feb.ba

E-mail za savjetodavni servis:
pitanja@feb.ba

Transakcijski računi

Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
Unicredit bank d.d. Mostar 3389002207884134
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077

Kontaktirajte nas

Popunite ispod navedenu formu kako biste nas kontaktirali.