ZAVRŠENE PRIJAVE: POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020., POREZ PO ODBITKU, PRAKTIČAN PRIKAZ PRIMJENE MSFI-a 16, ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, IZVJEŠTAVANJE I POSLOVANJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA…

Zbog velikog interesovanja za webinar ”Polugodišnji obračun za 2020. godinu i druge aktuelnosti”, otvaramo novi krug prijava za 06.7.2020. godine.

Iskreno nas raduje da je ovo najposjećeniji webinar do sada u organizaciji Konsultantske kuće FEB d.d. Sarajevo, što ukazuje na činjenicu da sav naš trud nije bio uzaludan. Također, raduju nas i zahvalni smo na svim pozitivnim komentarima naših cijenjenih učesnika webinara, a posebno da je veliki broj učesnika ostao vjeran našim webinarima od prvog održanog.

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU
 • POREZ PO ODBITKU
 • PRAKTIČAN PRIKAZ PRIMJENE MSFI-a 16
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • IZVJEŠTAVANJE I POSLOVANJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

 

DATUM ODRŽAVANJA WEBINARA: 06.7.2020. godine

 

PROGRAM WEBINARA

POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU (predavači: Elma Peštović, Sanela Agačević i Edin Glogić)

 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje polugodišnjeg obračuna
 • Potpisivanje, ovjera i predaja polugodišnjeg obračuna
 • Specifičnosti periodičnog izvještavanja po MRS-u 34
 • Način i uputstvo za pravilno popunjavanje obrazaca
  • Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju
  • Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu
  • Izvještaj o gotovinskim tokovima – direktna i indirektna metoda
  • Izvještaj o promjenama u kapitalu
  • Bilješke uz finansijske izvještaje
 • Ostali izvještaji uz polugodišnji obračun
 • Računovodstvene karakteristike utvrđivanja prihoda i rashoda po vrstama
 • Računovodstveni i PDV tretman vremenskih razgraničenja
 • Obračun  posebnih naknada i članarina

POREZ PO ODBITKU (predavač: Denis Zukić)

 • Obveznici, rokovi, obrasci i način prijave poreza po odbitku
 • Tretman poreza po odbitku za usluge izvršene elektronskim putem (internet, e-mail, telefon…)
 • Oporezivanje plaćenih usluga preko facebook-a, google-a, booking-a…
 • Porez po odbitku u slučaju nabavke usluge prevoza robe
 • Obračun poreza po odbitku na: dividende, kamate, autorska prava, porezno savjetovanje, usluge istraživanja tržišta, premija osiguranja…
 • Obaveza predaje obrazaca POD – 815, 816, 817, 818, 819 i OP-820
 • Oslobađanje plaćanja poreza po odbitku primjenom Međudržavnih ugovora
 • Kako na ispravan način tumačiti Međudržavne ugovore?
 • Podnošenje dokumentacije prilikom oslobađanja plaćanja poreza po odbitku
 • Obračun poreza po odbitku na vlastiti teret
 • Računovodstveni tretman poreza po odbitku
 • Prikaz načina uplate poreza po odbitku kao javnog prihoda

PRAKTIČAN PRIKAZ PRIMJENE MSFI-a 16 (predavač: Jelena Poljašević)

 • Na koga se MSFI 16 odnosi?
 • Da li je moguće izbjeći primjenu MSFI-a 16?
 • Period trajanja najma
 • Najmovi na koje se MSFI 16 ne odnosi
 • Kratkoročni najmovi i najmovi male vrijednosti
 • Obavezna amortizacija sredstava uzetih pod najam/zakup
 • Računovodstveno evidentiranje varijabilnog najma
 • Porezni efekat obračunate amortizacije i kamate
 • Računovodstveno evidentiranje najmove u poslovnim knjigama najmoprimaca u slučajevima: smanjenja cijena zakupa, odgode plaćanja zakupa, raskida ugovora o zakupu…
 • Najnovije izmjene MSFI-a 16 (posljedice COVID 19)
 • Porezni tretman besplatno datih najmova (PDV i porez na dobit)

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (predavač: Edin Glogić)

 • Tehnike i postupci analize finansijskih izvještaja
 • Specifičnosti analize finansijskih izvještaja
 • Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvještaja
 • Racio analiza finansijskih izveštaja
 • Analiza finansijskog stanja preduzeća
 • Likvidnost preduzeća
 • Solventnost preduzeća
 • Zaduženost preduzeća
 • Finansijska stabilnost preduzeća
 • Analiza finansijske ravnoteže preduzeća
 • Cash flow analiza
 • Dodana ekonomska vrijednost (EVA)

IZVJEŠTAVANJE I POSLOVANJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA (predavač: Amra Rizvan)

 • Izvještavanje za period 01.01 do 30.06.2020. godine
 • Izvještavanje o postupcima javnih nabavki po zahtjevima nadležnih institucija
 • Poslovanje u doba i poslije pandemije COVID 19

PITANJA I ODGOVORI

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com 06.7.2020. godine u 9h. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da do 19h neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 9h – 19h.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Jelena Poljašević
 • Amra Rizvan
 • Denis Zukić
 • Edin Glogić

NAKNADA (učešće na webinaru+online priručnik+obrasci za polugodišnji obračun):

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :