FEB d.d. Sarajevo: Kolektivni godišnji odmor do 21.8.2023. godine

Obavještavamo vas da su uposlenici Konsultantske kuće FEB d.d. na kolektivnom godišnjem odmoru do 21.8.2023. godine.


Online radionica - Excel za revizore

Online Radionica – Excel za revizore

Kome je radionica namijenjena?

Radionica “ EXCEL za revizore” je namijenjena revizorima koji su angažovani na poslovima revizije finansijskih izveštaja, interne i revizije javnih institucija.

Cilj radionice

Osnovni cilj radionice “Excel za revizore” jeste da se revizori osposobe da na efikasan način koriste moćne alate programa Excel u svom svakodnevnom radu. Pored sticanja znanja o funkcijama programa EXCEL, kurs se fokusira i na razvoj razumijevanja i praktične primjene revizorskih znanja kroz rad sa stvarnim podacima.

U svom svakodnevnom radu revizori se suočavaju sa izazovima obrade i testiranja velike količine podataka u relativno kratkom i ograničenom vremenskom periodu. Od revizora se zahtijeva da njihov rad bude efikasan i da rezultati distribuirani u formi revizorskog izvještaja budu pouzdani. Kako bi odgovorili ovim izazovima pred revizore se postavlja nužnost primijene različitih softverskih rješenja u vidu generalizovanih revizorskih i korisničkih programa.

Obzirom na dostupnost revizorskih softverskih rješenja, primijena programa Excel predstavlja za većinu revizore jedino rješenje za efikasan i pouzdan rad.

Stečena znanja nakon završene radionice?

Nakon završenog kursa polaznici će steči znanje iz sljedećih oblasti:

 • Importovanje specifičnih formata fajlova u program Excel
 • Sređivanje podataka putem opcija sortiranja, filtriranja, automatskog popunjavanja polja, funkcija if, vlookup, date, left, mid, right i dr.
 • Testiranje glavne knjige
 • Pivot tabele za rad sa računovodstvenim podacima
 • Automatizacija kalkulacije i grafičkog prikaza analitičkih podataka
 • Uzorkovanje u reviziji primenom metode slučajnog uzorkovanja i stratifikovanog slučajnog uzorkovanja
 • Testiranje postojanja duplih dokumenata i nedostajućih dokumenata
 • Automatsko izračunavanje materijalnosti i procijena rizika u reviziji
 • Sprovođenje revizijskih testova (provjera obračuna amortizacije, provjera kursiranja, testiranje postojanja negativnih salda i dr.)
 • Izrada hiperlinkova za povezivanje EXCEL-a sa revizijskom dokumentacijom u cilju kreiranja revizijske dokumentacije
 • Automatizacija izrade revizorskog izvještaja kroz linkovanje Excel-a sa Word-om
 • Automatska izrada pisama u cilju slanja konfirmacija
 • Automatizacija kancelarijskog poslovanja u reviziji (formiranje revizijskih timova, budžetiranje i praćenja vremena za reviziju, praćenje izvršenja preporuka u internoj i državnoj reviziji i dr.)
 • Integritet podataka u programu Excel

Radionica “ EXCEL za revizore” traje 6 školskih časova.

Prijava na radionicu

 

INFORMACIJE O RADIONICI

Snimljeni video materijali sa radionice će biti postavljeni na našoj web platformi.  Nakon što se prijavite na radonicu, blagovremeno ćemo vas kontaktirati i dogovoriti termine za pregled video materijala. Također, učesnicima radionice će biti omogućene i online konsultacije sa predavačem.

Prijava na radionicu

PREDAVAČ:

dr Kristina Mijić, docent za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, nastavnik na predmetima Revizija kompjuterskih informacionih sistema, Departman za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

NAKNADA:

 • 250,00 KM sa PDV-om

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup radionici
 • Materijal za radionicu

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

 

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

 


Online Radionica – Excel za računovođe

Online Radionica – Excel za računovođe

 

Cilj radionice

Osnovni cilj radionice jeste da računovođe steknu teorijska i praktična znanja i vještine o funkcijama i mogućnostima koje pruža program Excel.

Profesionalne računovođe u današnje vrijeme usmjeravaju svoj rad sa klasičnog evidentiranja poslovnih promjena ka kreiranju različitih izvještaja i analiza neophodnih menadžmentu za poslovno odlučivanje. Računovodstveni informacioni sistemi sa jedne strane predstavljaju nužnost za rad računovođa, a sa druge strane postavlja i određena ograničenja i izazove na koje računovođe moraju adekvatno da odgovore. Nemogućnost  kreiranja specifičnih analitičkih izvještaja za potrebe menadžmenta, rad sa tzv. negativnim saldima, specifični tipovi dokumenta i sl. predstavljaju neke od izazove koje računovođe mogu efikasno da riješe uz podršku programa Excel. Program Excel u današnje vrijeme za računovođe predstavlja moćan alat za obradu i manipulaciju sa računovodstvenim podacima.

Stečena znanja nakon završene radionice?

Nakon završenog kursa polaznici će steči znanje iz sljedećih oblasti:

 • Importovanje specifičnih dokumenata u program Excel
 • Formatiranje podataka u tabela uz primenu osnovnih funkcija za sumiranje, obračun minimalnih, maksimalnih, prosečnih vrednosti i sl.
 • Sortiranje i filtriranje podataka prema više kriterijuma
 • Napredne funkcije (date, mid, left, right, vlookup, concatenate, if)
 • Kreiranje izveštaja putem pivot tabela
 • Automatizacija obračuna, analitičkih pokazatelja, izrada grafičkih prikaza
 • Zaštita podataka
 • Povezivanje podataka i dokumenta iz programa Excel i programa Word

Radionica “ EXCEL za računovođe” traje 3 školska časa.

Prijava na radionicu

 

 

INFORMACIJE O RADIONICI

Snimljeni video materijali sa radionice će biti postavljeni na našoj web platformi.  Nakon što se prijavite na radionicu, blagovremeno ćemo vas kontaktirati i dogovoriti termine za pregled video materijala. 

Prijava na radionicu

PREDAVAČ:

dr Kristina Mijić, docent za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, nastavnik na predmetima Revizija kompjuterskih informacionih sistema, Departman za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

NAKNADA:

 • 140,00 KM sa PDV-om

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup radionici
 • Materijal za radionicu

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Časopis Februar 2022

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 02/22

 

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

 

1.Hajrudin Hadžimehanović

Primjena Zakona  o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima u Federaciji BiH

Donošenjem odluke o utvrđivanju najniže neto plaće za 2022. godinu sigurno predstavlja veoma važan korak u poboljšanju materijalnog položaja zaposlenika u Federaciji BiH. Implementacijom reformi u oblasti fiskalne politike donošenjem novog Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, stvorit će se uslovi za daljnjim povećanjem najniže neto plaće.Međutim treba naglasiti da je sistem plaća u Federaciji BiH zasnovan na bruto principu, a bruto plaća je definisana odredbama člana 6a, stav 1. Zakona o doprinosima i odredbama člana 19. stav 1. Pravilnika o načinima uplate doprinosa. Na osnovu ovih odredbi, bruto plaća predstavlja novčano i svako drugo primanje bez obzira na oblik isplate, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak, koji je na osnovu radnog odnosa poslodavac isplatio ili je bio dužan isplatiti zaposleniku prema odredbama Zakona o radu, kolektivnom ugovoru i drugim propisima iz oblasti rada, a sastoji se od doprinosa i osnovice, poreza na dohodak i iznosa koji se isplaćuje zaposleniku s tog osnova.

2.Dr.sc. Dinka Antić

Politika oporezivanja energenata: EU vs BiH

Direktiva o oporezivanju energenata odražava ciljeve EU prije dva desetljeća. Pored ciljeva zdravstvene politike i politike zaštite okoliša,  EU je nastojala poreznim mjerama stimulirati upotrebu otpadnih materijala i sirovina za proizvodnju energije, kao i korištenje hidropotencijala i ostalih vidova energije (energije vjetra, solarne, termalne, ..), a istovremeno destimulirati dalje iscrpljivanje fosilnih goriva i rudnih bogatstava, nalazišta prirodnog plina i dr.  U fokusu su bili i mikroekonomski i makroekonomski ciljevi, pogotovo što je ubrzo nakon donošenja Direktive EU bila pogođena globalnom  ekonomskom krizom. Svaki vid oslobađanja ili smanjenja poreznog tereta na energiju koju koriste energetski intenzivne kompanije u vrijeme energetskih kriza, kao i u vrijeme sveopće recesije, predstavlja značajan fiskalni stimulans za očuvanje ekonomskih aktivnosti i radnih mjesta, za jačanje konkurentnosti na svjetskom tržištu, i to ne samo kompanijama na koje se olakšica odnosi, već i svim drugim kompanijama i svim građanima. Međutim, protekom vremena ne samo da su iscrpljeni očekivani efekti primjene Direktive, nego se pokazalo da diferencirana politika oporezivanja energenata pogoduje zadržavanju primjene fosilnih goriva, što se dalje negativno reflektira na tržište energenata, blokirajući investicije u čiste tehnologije i usporavajući preustroj automobilske industrije u pravcu upotrebe “zelenih” energenata. Usporedba politike oporezivanja energenata u BiH u odnosu na politiku EU ukazala je na činjenicu da je nivo oporezivanja derivata nafte u BiH iznad sadašnje minimalne akcize u EU, te ne postoji potreba za daljim rastom stopa.

3.Mr.oec Elman Nadžaković

Uloga strateškog računovodstva u kreiranju bolje konkurentske pozicije preduzeća

Prilagođavanjem promjenama u okruženju, upravljačko računovodstvo je prošlo kroz nekoliko faza, koje su u konačnici dovele do nastanka strateškog računovodstva. Svaka faza prilagođavanja je uvodila neku novu promjenu, ali ne na štetu dostignutog napretka prethodnih faza. Ove promjene od preduzeća traže značajan iskorak upravljačkog računovodstva, jer ustaljene prakse upravljačkog računovodstva posmatrane kroz procedure i vrijeme izvještavanja nisu sposobne da zadovolje probleme savremenog okruženja i nastalih promjena, što se prvenstveno odnosi na neblagovremenost agregiranost i iskrivljenost informacija upravljačkog računovodstva. Ova potreba je dovela do dugoročnog strateškog odlučivanja koje strateški utječe na poslovanje, a formira se na osnovu internih i eksternih informacija iz okruženja. Tradicionalno upravljačko računovodstvo je za razliku od strateškog računovodstva više okrenuto ka prošlosti, a od strateškog računovodstva se zahtijeva fokus na budućnost, što predstavlja njihovu najznačajniju razliku.

4.Jasmin Omeragić

Krajnje je vrijeme – da dođe vrijeme računovođa

Stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu i reviziji, Federacija je dala podršku podizanju nivoa ove važne profesije, to jest omogućeno je da se Zakonom o računovodstvu uredi ko, kako i pod kojim uslovima može da vodi poslovne knjige, kako da se podigne i učvrsti povjerenje u rad naše struke, ali i da se uvede red i konačno prekine praksa da vrijednost računovodstvenih usluga „obaraju“ upravo neprofesionalne i nestručne računovođe, te da ovaj posao može da radi bilo ko. Od toga i takvog „rada“ najviše štete do sada su imale upravo općinske, kantonalne, te federalna i državna kasa. Jer, cilj zapravo i jeste da svi zajednički radimo i da unapređujemo uslove za rad računovođa i poreskih obveznika u cijeloj BiH, te da iniciramo prijedloge za poboljšanje poslovnog ambijenta i činimo sve što je od značaja za uspješan rad računovođa i poreskih obveznika, kako vezano za računovodstvene i poreske procedure, tako i za saradnju sa drugim institucijama, UIO, Poreskom upravom, vanbudžetskim fondovima i sl. U suštini, svrha dobro organizirane eksterne računovodstvene funkcije i jeste da obavi cjelovitu računovodstvenu uslugu, te da poslodavcu – korisniku te usluge omogući da se on u dovoljnoj mjeri može posvetiti osnovnoj djelatnosti svoje firme.

5.Mehmed Budić

Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu

 Dugotrajna materijalna imovina predstavlja po pravilu značajan dio ukupne imovine pravnog lica. Nakon početne nabavke i evidentiranja imovine u poslovnim knjigama, povremeno se javlja potreba za popravkom i održavanjem. U praksi najčešće razlikujemo dvije vrste održavanja, tekuće i investicijsko održavanje. Tekuće održavanje podrazumijeva popravke male vrijednosti. Za razliku od tekućeg održavanja, investicijsko održavanje predstavlja periodično ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, s kojim se  održava postojeći kapacitet i kvalitet. Troškovi dodatnog ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, koje zadovoljavaju uvjete za priznavanje na pozicijama dugotrajne materijalne imovine, kapitaliziraju se odnosno povećavaju vrijednosti dugotrajne materijalne imovine. Za razliku od tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi dodatnog ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, koje zadovoljavaju uvjete za priznavanje na pozicijama dugotrajne materijalne imovine, kapitaliziraju se odnosno povećavaju vrijednosti dugotrajne materijalne imovine.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana poduzeća i korektivne akcije

Godišnjim planom poduzeća detaljno se određuju financijski ciljevi poduzeća za jednu kalendarsku godinu. Uz pomoć godišnjeg plana koordiniraju se aktivnosti i resursi te prihodi i rashodi različitih odjela u poduzeću. Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana omogućuje usporedbu ostvarenih i planiranih rezultata pojedinih centara odgovornosti (npr. teritorijalnih poslovnih jedinica poduzeća, djelatnosti kojima se poduzeće bavi i sl.), kao i cijelog poduzeća. Osnovna svrha izvještaja o izvršenju godišnjeg plana je donošenje cjelovitih zaključaka o trendovima kretanja temeljnih financijskih kategorija (prihoda, rashoda, rezultata) u pojedinim centrima odgovornosti na osnovi kojih se provode korektivne akcije u smislu poboljšanja poslovanja poduzeća. Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana predstavlja temelj za ocjenu uspješnosti rada poduzeća u jednoj poslovnoj godini. Svrha analize izvještaja o izvršenju godišnjeg plana je otklanjanje negativnih odstupanja u poslovanju. Otklanjanje negativnih odstupanja u poslovanju zadatak je menadžmenta, ali zahtijeva savjetodavnu potporu osoblja financijsko-računovodstvene službe.

 7.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Značaj forenzičkog računovodstvo i revizije

Forenzičke računovođe se bave otkrivanjem i sprečavanjem organizovanog kriminala, poput pranja novca, poreznih utaja, prevara u finansijskim izvještajima i sl. Razvijanje ovog novog pristupa u borbi protiv organiziranog kriminala je i preporuka Evropske unije i Ujedinjenih naroda. Za razliku od revizora koji je odgovoran za dato mišljenje o finansijskim izvještajima pravnih lica, forenzički revizor je odgovoran za istragu i otkrivanje prevare. Zadatak forenzičnih računovođa/revizora nije samo da ispituju prijevare u finansijskim izvještajima, nego i sve ostale vrste prevara – prijevare sa porezima, radnicima, izazivanje stečaja i likvidacije, organizovani kriminal, pranje novca, korupciju, ali i mnoge druge prevare. Forenzičko računovodstvo i forenzička revizija nije zakonska obaveza, već se obavlja na zahtjev klijenta kod redovnih provjera poslovanja privrednog društva, na osnovu pojave internih ili eksternih sumnji o poslovanju društva i sl. Potreba za dodatnom edukacijom računovođa i revizora u cilju sprječavanja i otkrivanja prevara i manipulacija finanasijskim izvještajima, kao i otkrivanje primjene kreativnog računovodstva u Bosni i Hercegovini je velika, u očuvanju reputacije države, kao i u mogućnosti za privlačenje investicija. Forenzičko računovodstvo i forenzička revizija će u teoriji i praksi zauzeti mjesto koje joj i pripada. One postaju preventivne discipline, čije postojanje bi trebalo doprinijeti smanjivanju kriminalnih radnji u privrednom poslovanju.

8.Nedim Čustović

Provođenje revizorskih postupaka dokumentovanih u programu revizije u cilju prikupljanja dokaza o operativnoj efektivnosti ključnih kontrola

Revizorski postupci provode se radi utvrđivanja informacija koje su dovoljne, pouzdane,relevantne i korisne za postizanje ciljeva revizije, na osnovu kojih interna revizija utvrđujestvarno stanje, eventualna odstupanja stvarnog od očekivanog stanja, uzroke odstupanja,odnosno uzroke utvrđenih slabosti, nedostataka i uočenih problema, te učinke utvrđenih slabostii nedostataka kao posljedice nefunkcionalnih i/ili nedovoljno funkcionalnih kontrola ilinepostojanja kontrola.Revizorski postupci uključuju postupke analize i procjene, testiranje, te razgovore s revidiranimsubjektima i ostalim relevantnim stranama povezanim s procesom koji se revidira.Interni revizori moraju svoje zaključke i rezultate revizije temeljiti na odgovarajućim analizama i procjenama.Kroz analize i procjene prikupljaju se informacije radi utvrđivanja veza između nedostatakakontrola, njihovih uzroka, posljedica i efekata. Analize i procjene započinju već u fazi planiranjarevizije i usmjeravaju testiranje kontrola. U fazi obavljanja revizije, analize i procjene dopunjavajurezultate provedenog testiranja, naročito kada je potrebno provesti analize uzroka nastankaproblema kako bi se utvrdio izvorni razlog pojavljivanja grešaka, propusta ili neusklađenosti.

9.Doc. dr Nezir Huseinspahić

Kako održati realnu vrijednosti sopstvenog  kapitala preduzeća u inflatornim uslovima

Finansijski položaj preduzeća izražava se obimom i strukturom sredstava i kapitala, kao i njihovim međuodnosima koji se iskazuju u bilansu stanja preduzeća. Finansijska politika, koju vodi finansijski menadžment preduzeća, kreira strategiju i taktiku finansijskog upravljanja na bazi načela i pravila finansiranja, kako bi se sa poslovno-finansijskog aspekta osigurao rast i razvoj preduzeća kao i maksimalno iskoristili pozitivni konjukturni trendovi na finansijskom tržištu. Opstanak, rast i razvoj preduzeća, a samim tim i mogućnost finansiranja preduzeća, određeni su prije svega finansijskim ugledom koje ono uživa, kao i njegovim finansijskim položajem. Bez dobrog finansijskog položaja, svakako da nema dobrog finansijskog ugleda preduzeća. Od finansijskog ugleda, ili šire rečeno njegovog boniteta, zavisit će mogućnost preduzeća odnosno društva[1] da pribavi izvore finansiranja za svoju tekuću i razvojnu aktivnost. Finansijski položaj preduzeća uslovljavaju brojni činioci koji međusobno mogu biti kontradiktorni, što dodatno otežava konačno sagledavanje finansijskog položaja preduzeća. Ovaj problem se rješava vremenskim i prostornim upoređivanjem finansijskog položaja preduzeća. Vremensko upoređivanje omogućava sagledavanje dinamike, to jest kretanja ili razvoja finansijskog položaja preduzeća. Prostorno upoređivanje omogućava upoređivanje finansijskog položaja preduzeća u odnosu na finansijski položaj konkurencije, što pruža solidnu osnovu za zaključivanje o izgledima preduzeća za opstanak, rast i razvoj. Pri prostornom upoređivanju finansijskog položaja preduzeća treba voditi računa o izboru reprezenta ili grupe preduzeća sa kojima se vrši upoređivanje, da bi se izbjegla opasnost pogrešnog zaključivanja.

10.Dr. sci. Jasmina Hurić

Makroekonomska pozicija Bosne i Hercegovine

Za proučavanje i analizu makroekonomskih pokazatelja potrebno je dobro poznavanje makroekonomije, njenih teorija i modela koje je razvila. Makroekonomija je po definiciji grana ekonomske nauke koja se bavi cjelokupnom privredom neke zemlje proučavajući međusobne odnose ukupne (agregatne) proizvodnje, prihoda, zaposlenosti, cijena i drugih varijabli. Uspjeh, kretanje i stanje jedne nacionalne ekonomije se ocjenjuje na bazi dinamičkog kretanja skupine izabranih makroekonomskih pokazatelja. Na bazi svih podataka koji su prikazani i analizirani u ovom radu može se zaključiti da je makroekonomska pozicija Bosne i Hercegovine tokom 2020. i 2021. bila znatno ugrožena svim dešavanjima koje je izazvala pandemija uzrokovana virusom COVID-19, te da s obzirom da oporavak bh. ekonomije u pandemijskom periodu zavisi od opravka u zemljama Evropske unije i ponovne povezanosti sa proizvodnim i tržišnim lancima zemalja Unije, situacija u narednom period će uveliko ovisiti o tim trendovima.

11.Bernard Iljazović

Pravni okvir za javno-privatno partnerstvo u FBiH

Novim zakonskim okvirom postaviti će se pravni temelji za provedbu projekata javno-privatnog partnerstva u FBIH. Uspješna provedba javno privatnog partnerstva ovisi o brojnim čimbenicima, a jedan od njih je i stvaranje transparentnog, nediskriminativnog i jasnog pravnog okvira u zakonom određenom postupku, radi utvrđivanja uvjeta pod kojima domaća i/ili strana privatna lica mogu realizirati projekte JPP-a sa javnim partnerima, te uspješnog ugovaranja i izvođenja projekata JPP-a radi efikasnijeg korištenja javnog i općeg dobra. S obzirom da se ugovori o javno- privatnom partnerstvu zaključuju na duže vremensko razdoblje pravi učinci primjene u praksi, vidjeti će se zapravo nakon proteka tog razdoblja. Kod takve vrste ugovornog odnosa potrebno je održavati i visoku razinu transparentnosti i etičnosti kako bi se pravovremeno prevenirali mogući štetni učinci, a koji bi se negativno odrazili na realizaciju projekta, a samim time i na proračunski budžet. U konačnici, pri ugovaranju javno-privatnog partnerstva posebice treba voditi računa o interesima građana, odnosno krajnjih korisnika javnih usluga. Tu se prvenstveno misli na to da korisnici ne smiju plaćati skuplje javne usluge, nego što su ih plaćali, te da im se mora osigurati jednaka razina kvalitete, ako ne i veća.

12.Džana Kadribegović

Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad

Brze promjene u oblasti rada kao i promjene u tehničko-tehnološkom razvoju prate i promjene u obrazovnom sistemu i cjeloživotnom učenju. Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad je kontinuiran proces i od  izuzetnog je značaja koji treba da doprinese, kako boljem poslovanju samog poslodavca, tako i boljem radno-pravnom statusu radnika, a u konačnici i ukupnom  tehničko-tehnološkom razvoju svakog društva. Na taj način poslodavac i radnik će na efikasniji način ostvarivati svoje ciljeve. Zakonom nije posebno određen način na koji će se  obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje urediti tako da se u praksi ova pitanja i druge aktivnosti u vezi sa tim, trebaju posebno definirati kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

13.Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu članova obitelji državljana Bosne i Hercegovine koji rade u Republici Hrvatskoj

Ukoliko državljanin Bosne i Hercegovine boravi i radi na teritoriju Republike Hrvatske, dužan se je zdravstveno  osigurati u Republici Hrvatskoj jer na taj način državljanin Bosne i Hercegovine stječe pravo na punu zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj, kao i članovi njegove obitelji u određenim situacijama. Naime, navedeno ovisi isključivo o činjenici gdje senalazi pre­bivalište ili boravište članova obiteljidržavljanina Bosne i Hercegovine, a o čemu ovise i prava iz zdravstvenog osiguranja koja ostvaruju navedeni članovi obitelji.Prijava pojedinca na obvezno zdravstveno osigura­nje, pa tako i članova obitelji osobe koja je zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koja s osnove navedenoga radnog odno­sa ima utvrđen status osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (skraćeno: HZZO), ovisi o više okolnosti, time da je najbitnija činjenica da navedena osoba ima uređen građan­ski status osobe u svojoj matičnoj državi, a posredno i dru­ge okolnosti.U smislu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, osoba može biti obvezno zdravstveno osigurana samo u jednoj državi ugovornici, neovisno tome da li je to Bosna i Hercegovina ili Republika Hrvatska.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.


Izmjena Instrukcije o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

U "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 4/22 od 27.01 2022. godine objavljena je izmjena Instrukcije o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

Izmjene Instrukcije možete preuzeti OVDJE.


Izmjena Pravilnika o načinu obračuna i uplate doprinosa koja se odnosi na obračun minimalne neto plaće u FBiH

U ''Službenim novinama FBiH'' broj 6/22 od 28.01.2022. godine, objavljena je izmjena Pravilnika o načinu obračuna i uplate doprinosa. Izmjena se odnosi na član 20. Pravilnika, koja pojašnjava način obračuna minimalne neto plaće, tj. preračun minimalne neto plaće u bruto iznos.

Na narednom webinaru koji je planiran za 07.02.2022. godine, detaljnije ćemo pojasniti način obračuna minimalne neto plaće i njenog efekta i na druge isplate (PROGRAM WEBINARA).

 

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA

Član 1.

U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18 i 12/21), član 20. mijenja se i glasi:

"Član 20.

(1) Prilikom utvrđivanja iznosa najniže osnovice za obračun doprinosa (najniže bruto plaće) iz člana 7. stav (1) Zakona, isplatilac prihoda od nesamostalne djelatnosti dužan je da preračun propisanog iznosa neto najniže plaće iz Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/21) u bruto iznos, uskladi sa propisanim povlasticama po osnovu ličnog odbitka zaposlenika u skladu sa propisima o porezu na dohodak.

(2) Osnovica iz stava (1) ovog člana uvećava se za iznos primanja po osnovu uvećanja plaće koji zaposleniku pripada za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, odnosno druga uvećanja plaće koja zaposleniku pripadaju u skladu sa propisima o radu."

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Prečišćen Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa.


Webinar: Obračun minimalne plaće, međuentitetska zaposlenja, sastavljanje poreznog bilansa, analiza finansijskih izvještaja, sastavljanje godišnjeg izvještaja o poslovanju

WEBINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • OBRAČUN MINIMALNE PLAĆE PREMA ODLUCI VLADE FBiH I IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA
 • NOVI NAČIN OBRAČUNA PLAĆE U RS I EFEKAT NA OPOREZIVANJE MEĐUENTITETSKIH RADNIKA
 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 07.02.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine.

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA

 

OBRAČUN MINIMALNE PLAĆE PREMA ODLUCI VLADE FBiH I IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

  • Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće u FBiH za 2022. godinu
  • Odluka o iznosu najniže plaće u FBiH
  • Izmjena Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa
  • Propisan način preračuna neto minimalne plaće u bruto iznos
  • Problem koeficijenata za lični odbitak
  • Uvećanje minimalne plaće kroz minuli rad i druge naknade
  • Obaveza poštivanja odredbi Zakona o radu, jednaka bruto plaća bez diskriminacije
  • Obaveza donošenja novih Ugovora o radu
  • Obračun doprinosa na minimalnu osnovicu u slučaju rada kod dva ili više poslodavca
  • Obračun bolovanja kod minimalnih primanja

NOVI NAČIN OBRAČUNA PLAĆE U RS I EFEKAT NA OPOREZIVANJE MEĐUENTITETSKIH RADNIKA

  • Obračun plaća međuentitetskim radnicima (radnik FBiH/poslodavac RS, radnik RS/ poslodavac FBiH, polodavac FBIH/ podružnica RS…)
  • Prijava plaća poreznim upravama FBiH i RS
  • Najniža plaća prema propisima RS
  • Uvećanje minimalne plaće
  • Novi iznos faktora ličnog odbitka
  • Nova formula za obračun plaća
  • Promjena poreske stope za doprinose za zdravstveno osiguranje i početak primijenjene nove stope
  • Obavezna izmjena Ugovora o radu

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA

  • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
  • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
  • “Porezne posljedice” otpisa potraživanja i obaveza
  • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
   • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
   • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
   • rezervisanja,
   • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
   • manjak porezno priznat da ili ne,
   • kamate, kazne i penali,
   • porez po odbitku
  • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
   • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
   • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
   • prihod iz osnova rezervisanja.
  • Korištenje poreznih poticaja
  • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

  • Značaj analize finansijskih izvještaja
  • Finansijski pokazatelji kao dio seta finansijskih izvještaja
  • Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvještaja
  • Izračun i pojašnjenje pokazatelja likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti
  • Specifični modeli mjerenja uspješnosti poslovanja, finansijskog rizika, rejtinga, finansijske snage...
  • Dodatna ekonomska vrijednost (eng. EVA)
  • Analiza novčanog toka

SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU

  • Obveznici sastavljanja izvještaja o poslovanju shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH
  • Rokovi za podnošenje izvještaja o poslovanju
  • Sadržaj izvještaja o poslovanju
  • Obavezni elementi izvještaja o poslovanju

 DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

  • Prezentacija uputstva FMF koja se odnosi na predaju finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja za period od I - XII. 2021. godine.

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Jelena Poljašević
 • Mirna Pajević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Objavljeno Uputstvo FMF koje se odnosi na predaju finansijkih izvještaja i posebnih izvještaja za I-XII 2021. godine

Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dana 25.01.2022. godine Uputstvo za predaju finansijkih izvještaja i posebnih izvještaja za I-XII 2021. godine.

Uputstvo možete preuzmite OVDJE.


Otvorene nove prijave za webinar za 01.02.2022. godine: sastavljanje i podnošenje FI za 2021. godinu, računovodstvo prema novom kontnom planu, druge aktuelnosti iz prakse

WEBINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IMOVINE, KAPITALA I OBAVEZA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PRIHODA I RASHODA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI
 • (NE)OBAVEZNA PLAĆANJA I PRIJAVE POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 01.02.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 01.02. do 06.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 01.02. do 06.02.2022. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA

 

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE FINANSISJKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

Predstavnici FIA-e će učesnike webinara upoznati sa novostima u vezi sa predajom finansijskih izvještaja.

  • Obaveze pravnih lica u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu i reviziji
  • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
  • NOVI način predaje obrazaca FIA-i (excel, CD, kontrola…)
  • Uputstvo FIA-e za popunjavanje obrazaca
  • Podnošenje obrazaca godišnjeg obračuna elektronskim putem
  • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna (kontrola važećih licenci i kontrola kvalificiranih lica)
  • Nemogućnost potpisivanja finansijskih izvještaja po osnovu ugovora o djelu?
  • Mogućnost nepodnošenja godišnjih izvještaja za novoosnovana pravna lica
  • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje
  • „Veze“ između pozicija Bilansa stanja, Bilansa uspjeha i Prijave poreza na dobit
  • Iskazivanje efekata obračuna proizvodnje u Bilansu uspjeha i Bilansu stanja, moraju li se uvijek koristi ti konta 595 i 596?
  • Iskazivanje pozicija sveobuhvatne dobiti u Bilansu uspjeha
  • Vanbilansna evidencija, šta se može iskazivati ?
  • Značaj aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.
  • Iskazivanje PDV-a na dan 31.12.
  • Razlika između ukalkulisanih troškova i rezervisanja
  • Utvrđivanje finansijskog rezultata

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IMOVINE, KAPITALA I OBAVEZA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI

  • Nove sheme knjiženja amortizacije imovine
  • Ulaganja u tuđa stalna sredstva
  • Imovina sa pravom korištenja i primjena MSFI-a 16
  • Odložene porezne obaveze i odložena porezna sredstva
  • Preknjiženje gubitka iznad visine kapitala
  • Nova konta koja se odnose na date popuste i programe lojalnosti sa kupcima
  • Nova konta za date avanse
  • Preknjiženja unutar konta koja se odnose na date/primljene pozajmice, date/primljene najmove…
  • Preknjiženja unutar konta koja se odnose na date/primljene dividend, date/primljene kamate

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PRIHODA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI

  • Obavezna četvorocifrena konta prihoda od prodaje, razrada na subanalitiku
  • Evidentiranje prihoda priznatih u momentu transakcije
  • Evidentiranje prihoda priznatih tokom vremena
  • Prihodi od prodaje prema povezanim i nepovezanim stranama
  • Konta 603, 613 i 623 – Odobreni popusti i rabati
  • Gdje evidentirati prihode od aktiviranja roba i učinaka?
  • Prihod od kamate prema povezanim i nepovezanim
  • Evidentiranje dobitaka od prodaje dugoročne imovine
  • Dobici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja
  • Obavezna četvorocifrena konta prihoda/dobitaka od usklađivanja vrijednosti imovine

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN RASHODA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI

  • Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
  • Posljedice promjene stope amortizacije
  • Investicija ili trošak redovnog održavanja
  • Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijske imovine
  • Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih perioda koje se evidentiraju kao rashodi perioda
  • Kako se određuje materijalna značajnost?
  • Rashodi vs Kapitali gubici

(NE)OBAVEZNA PLAĆANJA I PRIJAVE POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA

  • Obaveze plaćanja naknada i članarina
  • Obaveze plaćanja naknada za šume i članarine turističkim zajednicama
  • Komunalna taksa - taksa na istaknutu firmu

 DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

  • Minimalna plaća u FBiH
  • Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH
  • Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
  • Izmjene Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa
  • Prestanak važenja Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 01.02. do 06.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 01.02. do 06.02.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Predstavnici FIA-e
 • Elma Peštović
 • Jelena Poljašević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Prosječna isplaćena mjesečna neto/bruto plaća zaposlenih u FBiH za novembar/studeni 2021. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 5/22 od 21.01.2022. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za novembar/studeni 2021.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2021. godine iznosi 1022 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period septembar 2021. godine – novembar 2021. godine iznosi 1006 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2021. godine iznosi 1583 KM.