Online Radionica – Excel za računovođe

Online Radionica – Excel za računovođe

 

Cilj radionice

Osnovni cilj radionice jeste da računovođe steknu teorijska i praktična znanja i vještine o funkcijama i mogućnostima koje pruža program Excel.

Profesionalne računovođe u današnje vrijeme usmjeravaju svoj rad sa klasičnog evidentiranja poslovnih promjena ka kreiranju različitih izvještaja i analiza neophodnih menadžmentu za poslovno odlučivanje. Računovodstveni informacioni sistemi sa jedne strane predstavljaju nužnost za rad računovođa, a sa druge strane postavlja i određena ograničenja i izazove na koje računovođe moraju adekvatno da odgovore. Nemogućnost  kreiranja specifičnih analitičkih izvještaja za potrebe menadžmenta, rad sa tzv. negativnim saldima, specifični tipovi dokumenta i sl. predstavljaju neke od izazove koje računovođe mogu efikasno da riješe uz podršku programa Excel. Program Excel u današnje vrijeme za računovođe predstavlja moćan alat za obradu i manipulaciju sa računovodstvenim podacima.

Stečena znanja nakon završene radionice?

Nakon završenog kursa polaznici će steči znanje iz sljedećih oblasti:

 • Importovanje specifičnih dokumenata u program Excel
 • Formatiranje podataka u tabela uz primenu osnovnih funkcija za sumiranje, obračun minimalnih, maksimalnih, prosečnih vrednosti i sl.
 • Sortiranje i filtriranje podataka prema više kriterijuma
 • Napredne funkcije (date, mid, left, right, vlookup, concatenate, if)
 • Kreiranje izveštaja putem pivot tabela
 • Automatizacija obračuna, analitičkih pokazatelja, izrada grafičkih prikaza
 • Zaštita podataka
 • Povezivanje podataka i dokumenta iz programa Excel i programa Word

Radionica “ EXCEL za računovođe” traje 3 školska časa.

Prijava na radionicu

 

 

INFORMACIJE O RADIONICI

Snimljeni video materijali sa radionice će biti postavljeni na našoj web platformi.  Nakon što se prijavite na radionicu, blagovremeno ćemo vas kontaktirati i dogovoriti termine za pregled video materijala. 

Prijava na radionicu

PREDAVAČ:

dr Kristina Mijić, docent za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, nastavnik na predmetima Revizija kompjuterskih informacionih sistema, Departman za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

NAKNADA:

 • 140,00 KM sa PDV-om

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup radionici
 • Materijal za radionicu

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14