IZMJENA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE

JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH

FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/13, 53/13 i 63/13), u poglavlju VII. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUDŽETA I FONDOVA, u podtački 22.1., pod rednim brojem 14. Općina, pod c), alineja 1. mijenja se i glasi:

" - prihod Budžeta Federacije upisuje se šifra općine sjedišta Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, za uplate na račun javnih prihoda Budžeta Federacije;"

2. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 77. Tomislavgrad, naziv banke: "HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar" zamjenjuje se nazivom:

"Raiffeisen Bank d.d. BiH" i broj računa: "306-005-00001471-65" zamjenjuje se brojem: "161-020-00706200-75".

3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod A) Zavodi za zdravstveno osiguranje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2.10. Kanton 10, naziv banke: "HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar" zamjenjuje se nazivom: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH" i broj računa: "306-009-00009077-40" zamjenjuje se brojem: "154-921-20048246-10".

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 93/13 od 22.11.2013. godine


Prosječne neto i bruto plaće za FBiH, RS i BiH

Federacija BiH                                  

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 90/13 od 15.11.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec septembar 2013. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za septembar 2013. godine neto plaća....................................832 KM
 • po zaposlenom za period juli - septembar neto plaća.......................................836 KM
 • po zaposlenom za septembar 2013. godine bruto plaća................................1.270 KM
 • po zaposlenom za period januar - septermbar bruto plaća...........................1.272 KM

Republika Srpska

U "Službenom glasniku RS", broj 92/13 od 29.10.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći za septembar 2013. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za septembar 2013. godine bruto plaća iznosi .....................1.340 KM
 • po zaposlenom za septembar 2013. godine neto plaća iznosi...........................813 KM
 • po zaposlenom za period januar - septembar bruto plaća iznosi...................1.330 KM
 • po zaposlenom za period januar - septembar neto plaća iznosi........................807 KM

Bosna i Hercegovina

U "Službenom glasniku BiH", broj 84/13 od 29.10.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći zaposlenih u BiH za avgust 2013. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za mjesec avgust 2013. godine neto plaća iznosi.....................828 KM
 • po zaposlenom za mjesec avgust 2013. godine bruto plaća iznosi................1.293 KM.

PANTHEON & FEB: Prava računovodstvena kombinacija

PANTHEON

Stabilnost, pouzdanost i zakonska usklađenost su glavne karakteristike računovodstvenog programa PANTHEON. Uz PANTHEON trebate manje vremena za unos podataka, imate bolju iskorištenost rada i pravite manje grešaka prilikom unosa podataka. Sve zakonske promjene i standardi se u programu automatski osvježavaju preko interneta, zbog čega vaš servis uvijek posluje u skladu sa propisima. Računovodstveni program PANTHEON omogućava razvoj poslovnog savjetovanja, finansijskih analiza i s tim povezanih usluga. Pored računovodstvenog programa za Vas brine i stručni tim zadužen za PANTHEON podršku Vama.

FEB

Okruženje u kojem poslujemo sve je složenije i obiluje mnoštvom novih propisa koji su često nerazumljivi i samim kreatorima. Časopis Računovodstvo i poslovne finansije Vam može pomoći i ponuditi prava rješenja. Ostanite uvijek u toku - ne propustite FEB-ove stručne seminare na aktuelne teme. Besplatno zatražite savjet - kontaktirajte telefonski ili pisano FEB tim. Uz sve ovo ostvarite bodove na ime obavezne kontinuirane profesionalne edukacije računovođa. Dodatno, sa FEB timom imate i mogućnost besplatne komunikacije putem foruma Datalabovih Korisničkih stranica, za više kliknite ovdje.

PAKETI ZA RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE

U nastavku pogledajte pakete, koje smo pripremili za Vas uz veoma ugodne popuste!

fp01

PAKETI ZA OSTALE PRIVREDNE SUBJEKTE

fp02

Kontaktirajte nas, kako bismo napravili VAŠU PRAVU RAČUNOVODSTVENU KOMBINACIJU!

Detalji o paketima

 • Pantheon licenca: Svaki paket podrazumijeva isključivo 1 licencu. Ukoliko želite više od jedne licence, ćemo paket ponudu prilagoditi količini licenci skladno Vašim potrebama.
 • Ugovor o nadogradnji: Validan Ugovor o nadogradnji podrazumijeva da Vaš PANTHEON uvijek možete osvježiti na najnoviju verziju i poslovati uvijek u skladu sa zakonodavstvom. Vrijednost Ugovora o nadogradnji se računa kao 17% od vrijednosti Vaše ukupne licencne konfiguracije.
 • Implementacija: (Popust na korištenje sati osnovne implementacije važi 30 dana od datuma kupovine. Također, svaki potreban dodatni sat implementacije, a tokom 30 prvih dana od datuma kupovine, će biti obračunat sa jednakim popustom. Neiskorišteni sati osnovne implementacije će nakon isteka 30 dana biti zaračunati prema redovnom cjenovniku Datalab podrške):
 • Ponuda podrazumijeva osnovnu implementaciju i to:
  • Instalacija servera
  • Instalacija klijenata (LT, SE, ME – ako ima više pristupa/licenci)
  • Postavke preduzeća
  • Postavke artikala, usluga, troškova, proizvoda i poluproizvoda
  • Postavke kupaca, dobavljača, bankovnih računa, skladišta, odjela i općina za plate
  • Postavke toka dokumenata (nema kod LT)
  • Postavke knjiženja
  • Postavke analitičkih servera (ME)
  • Postavka jednostavne proizvodnje (SE)
 • Pantheon edukacije: Redovno se održavaju u sklopu Datalab Akademije, a prema utvrđenom rasporedu, http://www.datalab.ba/podrska/obuke-i-kursevi/aktuelne-edukacije/. Paket, koji podrazumijeva više edukacije, znači da korisnik iz redovne ponude bira edukacije, koje želi u predviđenom broju. Edukacija u BASIC paketu podrazumijeva edukaciju "Intenzivna linija za početnike".
 • Pretplata na časopis "Računovodstvo i poslovne finansije": Detaljno o pogodnostima pretplate pročitajte ovdje.
 • Redovni, stručni seminari u organizaciji FEB-a: Uvijek aktuelan raspored seminara pogledajte ovdje.

Paket PANTHEON + FEB možete naručiti i putem interneta. U obrascu odaberite željeni paket, te unesite Vaše podatke. Na upisanu e-mail adresu ćemo Vam poslati informativnu ponudu i automatsku potvrdu, da ste ispunili obrazac. Online narudžba

Sve informacije potražite na broj telefona 033/215-802 ili e-mail feb@feb.ba


UIO BiH objavljuje listu dužnika - Upozorenje za obveznike koji ne žele da se nađu na listi

duzniciUprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH saopštila je da svi obveznici koji ne žele da se nađu na listi dužnika, koja će uskoro biti javno objavljena, moraju uplatiti obaveze po osnovu indirektnih poreza u što kraćem roku.

- Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupku indirektnog oporezivanja, čija se objava u Službenom glasniku BiH očekuje za nekoliko dana, UIO BiH će pripremiti i javno objaviti sve one obveznike koji imaju dugovanja po osnovu indirektnih poreza - PDV, akcize, carine i putarine - saopšteno je iz Uprave.

U saopštenju se navodi da je kompletna procedura usvajanja pomenutog zakona završena prošle nedjelje usvajanjem u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

- Tako svi obveznici koji ne žele ugroziti svoju poslovnu reputaciju imaju još svega nekoliko dana da izvrše uplatu dugovanja po osnovu indirektnih poreza kako se ne bi našli na listi dužnika - ističe se u saopštenju.

Pored javne objave dužnika, u upravo usvojenom Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o postupku indirektnog oporezivanja, koje je na prijedlog UIO usvojila Parlamentarna skupština BiH, naknadni teret prinude je smanjen sa 10% na 5%, a zatezna kamata sa 0,06 na 0,04% svakog dana zakašnjenja.

- UIO je ovaj prijedlog, smanjenja naknadnog tereta prinude i zateznih kamata, uradila kako bi izašla u susret poslovnoj zajednici u BiH, koja se trenutno susreće sa velikim problemom nelikvidnosti - ističu u Upravi.

Od početka primjene Zakona o PDV-u u BiH, 1. januara 2006. godine pa zaključno sa 2013. godinom, dug po osnovu prijavljenog, a neuplaćenog PDV-a, sa teretom naknadne prinude iznosio je 789 mil KM.

- Od ukupnog iznosa dugovanja do danas je naplaćeno 520 mil KM, tako da trenutna dugovanja iznose 269 mil KM i to duguje 9.089 obveznika iz BiH. Ova trenutna dugovanja su u daljem postupku prinudne naplate. Procenat naplate duga iznosi 65% - podsjeća se u saopštenju UIO BiH.

IZVOR: www.ekapija.com


PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

FEDERALNO MINISTARSTVO

FINANSIJA/FINANCIJA

 

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O

POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (''Službene novine Federacije BiH'', br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13 i 71/13), dodaje se tekst i sadržaj uputstva za popunjavanje i podnošenje pojedinačnog mjesečnog izvještaja koji je sastavni dio obrasca PMIP-1024", koji glasi:

"Uputstvo za popunjavanje i podnošenje obrasca" Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (obrazac PMIP-1024)

Obrazac "Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti" (u daljem tekstu – obrazac PMIP-1024) koristi se za izvještavanje Porezne uprave Federacije BiH o izvršenim pojedinačnim uplatama, doplatama i/ili ispravkama podataka iskazanih u obrascu "Mjesečnom izvještaju o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak" (u daljem tekstu - obrazac MIP-1023).

Podaci iskazani u obrascu PMIP-1024 za jednog zaposlenika i jedan porezni period (mjesec/godina) predstavljaju sastavni dio podataka iskazanih u obrascu MIP-1023 koji se odnosi na isti porezni period (mjesec/godina).

Obrazac PMIP-1024 podnosi se, iznimno, u pojedinim, specifičnim slučajevima:

- dodavanje novog zaposlenika za već predate izvještaje MIP-1023

- izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku

- brisanje podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku

- prijava uplate samo doprinosa

- prijava zaposlenika prije predavanja kompletnog izvještaja MIP-1023

Obrazac PMIP-1024 dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH istog, a najkasnije narednog dana od dana izvršene isplate plaće, uplate doprinosa i poreza na dohodak, odnosno od dana otkrivanja grešaka iskazanih u ranije dostavljenom obrascu MIP-1023 ili kada nastupe određene okolnosti zbog kojih treba prijaviti određene podatke na obrascu PMIP-1024.

Porezni period

Oznaka perioda u zaglavlju obrasca PMIP-1024 označava za koji mjesec i godinu se odnose podaci o plaći, doprinosima i akontaciji poreza na dohodak iskazan u obrascu, a ne na mjesec i godinu kada je ta plaća isplaćena i doprinosi i porez na dohodak uplaćeni.

 

Popunjavanje dijela 1 - Podaci o poslodavcu/isplatiocu i poreznom obvezniku

Popunjavanje prva tri polja u dijelu 1. Obrasca PMIP – 1024 vrši se na isti način kao i kod obrasca MIP - 1023.

Dio 1 - Polje 4) Operacija

Popunjavanje dijela 1. - polje 4) "Operacija", vrši se na način da se izabere i oznakom "X" označi samo jedna od ponuđenih vrijednosti sa obrasca PMIP - 1024:

- Dodavanje novog zaposlenika za već predate izvještaje MIP-1023

- Izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku

- Brisanje podataka za već predato izvještaje MIP-1023 o zaposleniku

- Prijava uplata doprinosa

- Prijava zaposlenika prije predavanja kompletnog izvještaja MIP-1023

 

Dio 1 - Polje 5) Vrsta uplate doprinosa

- Operacija "Dodavanje novog zaposlenika za već predate izvještaje MIP-1023"

Operacija "Dodavanje novog zaposlenika za već predate izvještaje MIP-1023" označava se, u iznimnim slučajevima, prilikom naknadnog obračuna i uplate plaće, doprinosa i poreza na dohodak za odgovarajući porezni period za pojedinačnog zaposlenika, za koga nisu obračunati i uplaćeni doprinosi i porez na dohodak u vrijeme kad su obračunati i uplaćeni za ostale zaposlenike, za isti porezni period.

Naprimjer, navedena operacija se označava u slijedećim slučajevima:

- kada bivši zaposlenik tuži poslodavca zbog neosnovanog otkaza ugovora o radu, te je isti dužan da, po presudi suda, isplati sve zaostale plaće, doprinose i porez na dohodak;

- kada ovlaštene osobe Porezne uprave Federacije BiH, prilikom kontrole, utvrde nezakonit način angažovanja zaposlenika (najčešći slučajevi – nezakonito sklapanje ugovora o djelu, umjesto ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima), te na isplaćene iznose obračunaju doprinose i porez na dohodak na način propisan za nesamostalnu djelatnost;

- kada poslodavac, greškom, nije izvršio isplatu plaće, doprinosa i poreza na dohodak za nekog svog zaposlenika, u vrijeme kada je isplatio plaću i dužne doprinose ostalim zaposlenicima.

Napomena:

- U slučajevima iz alineje 2. poslodavac, koji je, protivno propisima o porezu na dohodak, za zaposlenike koji obavljaju nesamostalnu djelatnost obračunavao i uplaćivao doprinose i porez na dohodak na način propisan za povremene samostalne djelatnosti (angažovanje po ugovoru o djelu umjesto po ugovoru o radu), shodno propisima o povratu, u obavezi je da uplati porezne obaveze u kompletnom iznosu, a za ranije, pogrešno uplaćene iznose doprinosa i poreza na dohodak može podnijeti zahtjev za povrat.

 

- Operacija "Izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku"

Putem obrasca PMIP - 1024 Poreznoj upravi se mogu naknadno dostaviti izmijenjeni i/ili dopunjeni podaci o isplaćenim prihodima, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na prihode od nesamostalne djelatnosti za pojedine zaposlenike, koji se odnose na period za koji je poslodavac Poreznoj upravi već dostavio obrazac MIP - 1023, za isti porezni period.

Ukoliko se poslodavcu ukaže potreba za ispravkom odnosno izmjenom podataka o uplaćenim doprinosima i poreza za više zaposlenika, potrebno je sačiniti i predati Poreznoj upravi više obrazaca PMIP - 1024, tj. za svakog zaposlenika posebno.

Poslodavac će označiti operaciju "Izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku", u slučajevima naknadnog otkrivanja grešaka u bilo kom dijelu 2 već predatih obrazaca MIP-1023:

- neunošenja ili nepravilnog unošenja u obrazac MIP- 1023 raznih naknada ili koristi od nesamostalne djelatnosti;

- naknadnog obračuna i isplate dijela plaće i uplate odnosnih doprinosa i poreza na dohodak za odgovarajući porezni period za koji su već isplaćene plaće i uplaćeni doprinosi i porez na dohodak;

- kada poslodavac, po osnovi tužbe zaposlenika i presude suda, naknadno isplati dio zaostalih plaća i uplati odnosni iznos doprinosa i poreza na dohodak, za koje je već predat obrazac MIP-1023;

- Izmjena finansijskih i nefinansijskih podataka u dijelu 2 obrasca MIP-1023 koji je ranije predat i poslan fondovima. Pod nefinansijskim podacima u dijelu 2 podrazumijevaju se polja: 6,7, 21, 22 i 23 obrasca MIP-1023. Nije dozvoljena izmjena polja 3) JMB u dijelu 2. obrasca MIP-1023 ovom operacijom.

Polja u obrascu PMIP-1024 popuniće se na način da se unesu tačni podaci za odnosni period, kao da prethodni podaci nisu ni dostavljeni Poreznoj upravi Federacije BiH.

Za slučaj razlike na više, poslodavac će prethodne podatke sabrati sa novim, te na obrascu PMIP-1024 dostaviti ukupni iznos.

Za slučaj razlike na manje, poslodavac će prethodne podatke oduzeti od novih, te na obrascu PMIP-1024 dostaviti razliku ta dva iznosa.

Podaci uneseni u PMIP-1024 zamijeniće već dostavljene podatke na obrascu MIP-1023 od istog poslodavaca, za određenog zaposlenika i odgovarajući porezni period.

 

- Operacija: "Brisanje podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o  zaposleniku"

Operacija "Brisanje podataka za već predate izvještaje MIP- 1023 o zaposleniku" označava se, u iznimnim slučajevima, kao naprimjer kada je poslodavac svojom greškom ili greškom osobe koja predaje obrasce prijavio zaposlenika koji nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, za isti porezni period.

Poslodavac će označiti operaciju "Brisanje podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku", prilikom naknadnog otkrivanja grešaka u dijelu 2 već predatih obrazaca MIP-1023:

- kada je pogrešno popunjeno polje 3) JMB za odnosnog zaposlenika, a podaci sa MIP-1023 obrasca su već poslani fondovima;

- kada je poslodavac, greškom, izvršio isplatu plaće, doprinosa i poreza na dohodak za nekog zaposlenika koji nije u radnom odnosu kod ovoga poslodavca;

- u slučaju kada je samostalni poduzetnik – vlasnik obrta, greškom, iskazan na obrascu MIP-1023, a trebao je predati obrazac Specifikacije uz uplatu doprinosa poduzetnika (obrazac 2002);

- obrasci predati za pogrešan porezni period u kojem nije bilo zaposlenika u radnom odnosu.

Napomena:

- Poslodavac će naknadno podnijeti PMIP-1024 za zaposlenika koji je greškom izostavljen na već podnesenom obrascu MIP-1023 i to sa oznakom operacije "Dodavanje novog zaposlenika za već predate izvještaje MIP-1023", prema uputstvu za ovu operaciju.

 

- Operacija: "Prijava uplate doprinosa" i dio 1- polje 5) "Vrsta uplate doprinosa"

Operacija "Prijava uplate doprinosa" označava se samo u specifičnim slučajevima uplate samo doprinosa kada plaća nije isplaćena ili kada je plaća isplaćena u nekom ranijem periodu.

Kada je polju 4) "Operacija" obrasca PMIP-1024 označena operacija "Prijava uplate doprinosa", potrebno je popuniti i polje 5) "Vrsta uplate doprinosa".

Polje 5) ne može se popunjavati u slučajevima kada je u polju 4) odabrana neka druga operacija.

Ako je ispunjen ovaj preduslov, onda se odabire jedna od vrijednosti iz slijedećeg šifrarnika:

1. obračun i uplata doprinosa po posebnim odlukama organa bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini;

2. obračun i uplata doprinosa po osnovu sudskih presuda;

3. obračun i uplata doprinosa na osnovu zapisnika inspektora Porezne uprave, izdatog rješenja i naloga za plaćanje obaveza;

4. obračun i uplata doprinosa na osnovu sporazuma koji je poslodavac potpisao sa Poreznom upravom ili sa nekim od nadležnih vanbudžetskih fondova;

Šifra doprinosa 1) Ova šifra upisuje se u polje 5) u specifičnim slučajevima kada neki organ vlasti u Bosni i Hercegovini, zbog javnog interesa, izdvaja određeni iznos sredstava, namjenski, za plaćanje dužnih doprinosa za društva u državnom vlasništvu.

Šifra doprinosa 2) Obračun i uplata doprinosa po osnovu sudskih presuda, koristi se kada poslodavac, po osnovi tužbe svih zaposlenika i presude suda, naknadno uplati samo doprinose (bez isplate plaće).

Napomene:

- U slučajevima neisplaćivanja plaće za određeni period, kada poslodavac po osnovi tužbe svih zaposlenika i presude suda, naknadno isplati zaostale plaće i uplati obavezne doprinose i porez na dohodak u punom iznosu, u obavezi je da popuni i podnese Poreznoj upravi obrazac MIP-1023;

- U slučajevima kada poslodavac po osnovi presude suda, naknadno isplati dio plaća iz ranijeg perioda i uplati odnosni dio doprinosa i poreza na dohodak,označiće operaciju "Izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku".

Šifra doprinosa 3) "Obračun i uplata doprinosa na osnovu zapisnika inspektora Porezne uprave, izdatog rješenja ili na osnovu naloga za plaćanje obaveza" unosi se u polje 5) u slučajevima:

- Kada poslodavac plaća samo doprinose po osnovi akata Porezne uprave kojim su utvrđene obaveze po osnovi doprinosa.

Napomene:

- Kada poslodavac u navedenom slučaju, naknadno isplati plaću i uplati porez na dohodak, sve navedene iznose će iskazivati u obrascima OLP-1021 i GIP- 1022. Poslodavac neće naknadno podnositi MIP-1023 Poreznoj upravi Federacije BiH.

- Ukoliko poslodavac istovremeno isplati plaće, doprinose i porez na dohodak u kompletnom iznosu za porezni period za koji su ovlaštena lica utvrdila obaveze po osnovi doprinosa, podnijeće obrazac MIP- 1023 umjesto pojedinačnih obrazaca PMIP-1024 za sve zaposlenike.

Šifra doprinosa 4) "Obračun i uplata doprinosa na osnovu sporazuma koje je poslodavac potpisao sa Poreznom upravom ili sa nekim od nadležnih vanbudžetskih fondova"

U slučaju plaćanja samo doprinosa po navedenim sporazumima, poslodavac je u obavezi da svaku ratu obračunatih i uplaćenih doprinosa razvrsta po zaposlenicima, te da preda obrazac PMIP-1024 za svakog pojedinačnog zaposlenika.

Napomene:

- Kada poslodavac u navedenom slučaju, naknadno isplati plaću i uplati porez na dohodak, sve navedene iznose će iskazivati u obrascima OLP-1021 i GIP-1022. Poslodavac neće naknadno podnositi MIP-1023 Poreznoj upravi Federacije BiH.

- Ukoliko poslodavac, držeći se rokova po sporazumima, uplaćuje, zajedno sa doprinosima kompletne plaće za sve zaposlenike po pojedinim poreznim periodima, zajedno sa porezom na dohodak, u tom slučaju će za svaki porezni period predati obrazac MIP-1023, umjesto pojedinačnih obrazaca PMIP-1024 za sve zaposlenike.

Za navedene šifre vrste uplate doprinosa iz dijela 1. Obrasca PMIP - 1024, popunjavanje polja 2) " Vrsta isplate" u dijelu 2. istog obrasca, nije relevantno.

- Operacija "Prijava zaposlenika prije predavanja kompletnog izvještaja MIP-1023"

Operaciju "Prijava zaposlenika prije predavanja kompletnog izvještaja MIP-1023", poslodavac će označiti u slijedećim specifičnim slučajevima:

- prilikom odlaska zaposlenika u penziju,

- u slučajevima teških bolesti pojedinih zaposlenika,

- prilikom prestanka radnog odnosa zaposlenika, kada poslodavac obračunava i isplaćuje plaće i uplaćuje doprinose za bivšeg zaposlenika koji se mora prijaviti na biro za zapošljavanje i

- u drugim, iznimnim, opravdanim slučajevima koji se mogu javiti u praksi kada poslodavac nije u mogućnosti da uplati doprinose i za sve ostale zaposlenike, te vrši pojedinačne uplate obaveza za samo neke zaposlenike.

U navedenim slučajevima ne postoji mogućnost uplate samo jedne vrste doprinosa, već je poslodavac u obavezi da isplati plaću i uplati sve doprinose za pojedinačne zaposlenika.

Iste podatke poslodavac će biti dužan uključiti i u mjesečni izvještaj (obrazac MIP-1023), koji će biti naknadno dostavljen Poreznoj upravi kada budu izvršene isplate plaće, uplate doprinosa i poreza na dohodak za sve zaposlenike tog poslodavca za određeni porezni period.

- Popunjavanje dijela 2. i 3. obrasca PMIP – 1024

Popunjavanje dijela 2. i dijela 3. obrasca PMIP – 1024 ostaje nepromijenjeno u skladu sa članom 11. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, s tim da se dio 3. - "Doprinosi na teret poslodavca" odnosi na samog zaposlenika navedenog u dijelu 2. obrasca PMIP - 1024.

Iznimno kada se popuni polje 5), za navedene šifre vrste uplate doprinosa iz dijela 1. Obrasca PMIP - 1024, popunjavanje polja 2) " Vrsta isplate" u dijelu 2. istog obrasca, nije relevantno.

Specifično je popunjavanje pojedinih polja u dijelu 2. kada se popuni polje 4) Prijava samo doprinosa iz dijela 1., s obzirom da nema isplate plaće:

- U polje 8) u dijelu 2. unosi se obračunata bruto plaća, ali se polja koja se odnose na porez na dohodak (polja: 17), 18), 19) i 20)) ne popunjavaju jer plaća nije isplaćena".

 

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.

IZVOR: "Službene novine FBiH", broj 90/13 od 15.11.2013. godine.


ODLUKA O UTVRĐIVANJU POSEBNE I MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE ZA 2014. GODINU

U „Službenom glasniku BiH“, broj 88/13 od 12. novembra 2013. godine objavljena je nova Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete za 2014. godinu koja stupa na snagu 13. novembra 2013. godine, a primjenjuje se od 1. januara 2014. godine.

ODLUKA

O UTVRĐIVANJU POSEBNE I MINIMALNE AKCIZENA CIGARETE ZA 2014. GODINU

Član l.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos posebne i minimalne akcize na cigarete koja će se primjenjivati od 01.01.2014. godine.

Član 2.

(1) Od 01.01.2014. godine, na cigarete se plaća akciza i to:

(a) proporcionalna akciza po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu u skladu sa članom 15. stav (1) tačka b) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, u daljnjem tekstu Zakon) i

(b) posebna akciza u iznosu od 45,00 KM za 1.000 komada, odnosno 0,90 KM za pakiranje od 20 komada,

(2) Za pakiranja različita od pakiranja navedena u stavu (1) pod b) ovog člana, posebna akciza plaća se srazmjerno broju komada u pakiranju.

Član 3.

(1) U skladu sa članom 21. stav 5) Zakona, prema evidenciji o izdanim akciznim markicama Uprave za indirektno oporezivanje, najpopularnija cjenovna kategorija cigareta u razdoblju 01.07.2012.-30.06.2013. godine su cigarete čija je maloprodajna cijena iznosila 2,50 KM za pakiranje od 20 komada.

(2) Minimalna akciza se utvrđuje primjenom strukture akcize iz člana 2. ove Odluke na najpopularniju cjenovnu kategoriju cigareta iz stava (1) ovog člana polazeći od cijene prije oporezivanja.

(3) Primjenjujući metodologiju iz stava (2) ovog člana utvrđuje se minimalna akciza u iznosu od 104,50 KM za 1000 komada, odnosno 2,09 KM za pakiranja cigareta od 20 komada.

(4) Za pakiranja različita od pakiranja cigareta od 20 komada, minimalna akciza plaća se srazmjerno broju komada u pakiranju.

(5) Minimalna akciza utvrđena u stavu (3) ovoga člana primjenjuje se od 01.01.2014. godine.

(6) Ukoliko je ukupna akciza na cigarete koja je obračunata po stopama iz člana 2. stav (1) ove Odluke manja od minimalne akcize iz stava (3) ovog člana plaća se minimalna akciza iz stava (3) ovog člana.

Član 4.

(1) Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta na dan 01.01.2014. godine, obilježene akciznim markicama izdanim od 01.01.2010. godine do 31.12.2013. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 10.01.2014. godine.

(2) Popisne liste iz stava (1) ovog člana, pored naziva obveznika ili drugog lica koje se bavi prometom cigareta i ID broja, trebaju sadržavati i sljedeće podatke:

a) vrsta cigareta,

b) količina (broja paklica),

c) maloprodajna cijena prijavljena UIO prije stupanja na snagu ove Odluke,

d) maloprodajna vrijednost (bxc),

e) iznos proporcionalne akcize iskazane prema članu 2. stav (1) tačka a) Odluke o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete ("Službeni glasnik BiH", broj 80/12, u daljnjem tekstu Odluka za 2013), (d x 42%),

f) iznos posebne akcize iskazane u skladu sa članom 2. stav (1) tačka b) Odluke za 2013, (b x 0,75 KM) ,

g) ukupni iznos akcize obračunate u skladu sa članom 2. stav (1) Odluke za 2013, (e+f),

h) maloprodajna cijena prijavljena UIO nakon stupanja na snagu ove Odluke,

i) maloprodajna vrijednost (bxh),

j) iznos proporcionalne akcize iskazane u skladu sa članom 2. stav (1) tačka a) ove Odluke (i x 42%),

k) iznos posebne akcize u skladu sa članom 2. stav (1) tačka b) ove Odluke (b x 0,90 KM),

1) ukupni iznos akcize obračunate u skladu sa članom 2. ove Odluke (j+k),

m) iznos razlike akcize za uplatu (1-g).

(3) Ukoliko je zbir proporcionalne akcize i posebne akcize iz stava (2) tačka 1) ovog člana manji od iznosa minimalne akcize iz člana 3. stav (3) ove Odluke, ukupni iznos akcize iz stava (2) tačke 1) ovog člana treba biti jednak iznosu minimalne akcize.

(4) Ukoliko iznos razlike akcize za uplate iz stava (2) tačka m) jednak "0" ili manji od "0", iznos razlike ak-cize za uplatu je proizvod količine (broj paklica) i iznosa povećanja posebne akcize po ovoj Odluci (b x 0,15 KM).

(5) Količina iz stava (2) tačka b) ovog člana upisuje se kao broj pakiranja cigareta od 20 komada.

(6) Za pakiranja različita iz stava (5) ovog člana količina se utvrđuje u razmjeri prema pakiranju iz stava (5) ovog člana.

(7) Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta dužni su na zatečene zalihe cigareta utvr-rđene u popisnim listama iz stava (1) ovog člana obračunati akcizu u skladu sa članom 2. stav (1) i 3. ove Odluke, te do 10.01.2014. godine uplatiti razliku između obračunate i već uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UIO.

(8) Pri uvozu duhanskih prerađevina koje su obilježene akciznim markicama izdanim u razdoblju od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine (datum izdavanja vidljiv u otpremnici za akcizne markice), nadležni carinski organ vrši obračun i naplatu razlike akcize na način da se iznos akcize obračunate u skladu sa članom 2. stav (1), članom 3. i članom 4. stav (4) ove Odluke, umanji za iznos obračunate i uplaćene akcize prema Odluci o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete ("Službeni glasnik BiH", broj 80/12).

(9) Kalkulaciju maloprodajne cijene formiranu u skladu sa ovom Odlukom, porezni obveznici dužni su dostaviti UIO do 30.11.2013. godine.

(10) Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize u skladu sa stavom (7) i (8) ovog člana, proda-vat će se po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Član 5.

(1) Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.01.2014. godine.

(2) Danom početka primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete ("Službeni glasnik BiH", broj 80/12).

IZVOR: "Službeni glasnik BiH", broj 88/13 od 12. novembra 2013. godine


Časopis Novembar 2013

casopis 1113S A D R Ž A J

1. Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec

Javni prihodi u FBiH za period 2005-2012. sa osvrtom na zakonska rješenja pripadnosti

raspodjele javnih prihoda

2. Dr. sc. Jozo Piljić

Konsolidirani financijski izvještaji vodič za primjenu - dodatak B MSFI-ja 10

3. Sanela Agačević, dipl. oec

Troškovno računovodstvo – III dio

Troškovi radne snage, obračun i evidencije

4. Denis Zukić, dipl. oec

Računovodstveni i porezni tretman nabavke i prodaje automobila

5. Fuad Balta, dipl. oec

Porezna kartica

6. Mr oec Mirna Pajević

Administrativne takse

7. Prof. dr. Jozo Sović

Računovodstveno elaboriranje poslovnog spajanja privrednih društava

8. Safija Žilić. dipl. oec

Outsourcing

9. Dr. sc. Mile Sadžak

BiH menadžment(eri)

10. Alan Vajda, mag. iur.

Modaliteti priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj - I dio

11. Dr. Asim Šaković

Šta nam donosi Zakon o budžetima u FBiH

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Aktuelna pitanja iz Zakona o radu sa prijedlozima novih rješenja

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Penzijsko i invalidsko osiguranje i prava koja proističu iz tog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


SEMINAR: PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA - IV dio

Poziv na savjetovanje - SEMINAR poziv novembar 2013

 • Oporezivanje nekretnina
 • Kazne, penali, naknade štete, sudske presude, vansudska poravnanja i otpis kamata
 • Obustavljeno poslovanje, likvidacija i stečaj
 • Uloga računovođa u reviziji i najznačajnije predrevizijske radnje
 • Specifičnosti poslovanja samostalnih poduzetnika

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

 

Poziv u pdf-u

 

 

RAČUNOVODSTVENE I POREZNE AKTUELNOSTI

primjeri iz prakse

 

 • MOSTAR, 14.11.2013., Hotel Ero
 • SARAJEVO, 15.11.2013., Hotel Holiday Inn
 • ZENICA, 18.11.2013., Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 19.11.2013., Hotel Park
 • TUZLA, 20.11.2013., Hotel Tuzla

TEME SEMINARA

 1. Oporezivanje nekretnina u prometu i zakupu
  • Nekretnine koje se izdaju pod zakup, računovodstveni aspekt
  • Obaveze i prava zakupodavca i zakupoprimca sa aspekta poreza na dohodak i PDV-a
  • Ulaganja u zakupljeni poslovni prostor, računovodstveni i PDV tretman
  • Različita stajališta UINO u pogledu ulaganja u tuđi poslovni prostor
  • Oporezivanje nekretnina po kantonalnim propisima
  • Unos nekretnine kao osnivački kapital u privredno društvo
  • Prenos vlasništva nad nekretninom sa pravnog lica na fizičko lice - vlasnika kapitala
  • Prodaja nekretnine koja je u vlasništvu pravnog lica povezanom licu
  • Raspodjela dobiti vlasnicima u stvarima – nekretninama
 2. Računovodstveni i porezni tretman kazni, penala, naknade štete, sudskih presuda, vansudskih nagodbi i otpisa kamata
  • Knjiženje kazni pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu i njihov porezni tretman
  • Isplata plaća po sudskim presudama – različita praksa sudova
  • Unos isplata plaća po sudskim presudama u MIP-1023
  • Troškovi prinudne naplate, računovodstveni i porezni aspekt
  • Naknade štete, računovodstveni i porezni aspekt
  • Kada postoji obaveza plaćanja i naplate zatezne kamate
  • Zastara prema Zakonu o obligacionim odnosima
 3. Računovodstveni i porezni tretman obustavljenog poslovanja, likvidacije i stečaja
  • Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje
  • Slijed računovodstvenih postupaka pravnih lica u stečaju i likvidaciji
  • Porezne radnje i obaveze pravnih lica u stečaju i likvidaciji (PDV i porez na dobit)
  • Rokovi podnošenja finansijskih izvještaja i Poreznog bilansa za društva u stečaju i likvidaciji
  • Kako knjižiti poslovne promjene u poslovnim knjigama pravnih lica u stečaju i likvidaciji
  • Sudbina obračunatih doprinosa na platu u slučaju likvidacije društva
  • Prioritet plaćanja i namirenja povjerilaca
 4. Uloga računovođa u reviziji i najznačajnije predrevizijske i revizijske radnje
  • Potpisivanje ugovora sa revizorom
  • Tarifa revizorskih usluga – najniži iznosi naknada za revizorske usluge
  • Mjesto i uloga direktora i računovođe izvještajnog subjekta
  • Šta se događa kada se utvrde pogrešna iskazivanja nakon prvobitno datog pozitivnog mišljenja i odgovornost  direktora
  • Značaj Izjave o potpunosti
  • Nadzor kvalitete rada revizorskih društava prema Zakonu o računovodstvu i reviziji i internim aktima Revizorske komore FBiH
  • Rrevizijske procedure prije zaključivanja poslovnih knjiga i izrade finansijskih izvještaja?
  • Da li je ispravno tražiti savjete od revizora u svrhu izrade finansijskih izvještaja?
  • Uloga revizora u vezi sa godišnjim popisom i njegovo prisustvo
  • Odgovornost revizora prema klijentu
 5. Organizacija računovodstva i odgovornost računovođa
  • Interna i eksterna organizacija računovodstvene funkcije
  • Prava i obaveze računovodstvene funkcije u pravnom licu
  • Veza i suradnja računovodstva sa drugim organizacionim cjelinama u pravnom licu
  • „Kolanje“ dokumentacije u pravnom licu
  • Koju dokumentaciju računovodstvena funkcija smije sačinjavati
  • Eksterno računovodstvo, prava i obaveze
  • Ugovor o obavljanju računovodstvenih poslova
 6. Specifičnosti poslovanja samostalnih poduzetnika
  • Vođenje poslovnih knjiga, obaveza i načini vođenja
  • Porezno priznati i nepriznati rashodi
  • Problemi priznavanja rashoda za isplatu stipendija, angažovanja volontera i pripravnika, zakupnine, troškova korištenja tuđeg vozila, troškova kod dopunske djelatnosti i dr.
  • Problemi refundacije bolovanja preko 42 dana za vlasnika samostalne radnje
  • Razlika između obrta, trgovine i ugostiteljstva
  • (Ne)mogućnost obavljanja više djelatnosti samostalnog poduzetnika
  • Registracija izdvojenih prodajnih prostora
  • Prenos, prodaja i nasljeđivanje obrta, porezni aspekt
  • Uslovi za pokretanje obrta, trgovinske djelatnosti i ugostiteljstva
  • Poslovanje paušalaca, obaveze
  • "Preregistracija" samostalne djelatnosti u pravno lice 
 7. Ostale aktuelnosti
  • Izmjene poreznih propisa
  • Novi principi kod plaćanja naknada (šuma, vode, turističke zajednice)
 8. Odgovori na pitanja

7bodova

INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA :

 • Za pretplatnike časopisa 100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE OPĆE ODREDBE

Na osnovu člana 6. stav (2) tačka 6), a u vezi sa članom 11. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/08), te Pravilnika o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/13), federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA INTERNE

REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet pravilnika)

Ovim Pravilnikom, na osnovu člana 11. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/08, u daljem tekstu: Zakon), uređuju se posebni uslovi za postavljenje državnih službenika koji rade na uspostavljanju sistema i vršenju funkcije interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

(Primjena pravilnika)

Odredbe ovog Pravilnika primjenjivat će se na korisnike javnih sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina, gradova i vanbudžetskih fondova, kako je definisano članom 1. stav (2) Zakona.

 

USLOVI POSTAVLJENJA

Član 3.

(Opći uslovi)

Opći uslovi za postavljenje državnih službenika koji rade na uspostavljanju sistema i vršenju funkcije interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, shodno članu 11. stav (1) Zakona, propisani su Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 08/06 i 04/12).

 

Član 4.

(Posebni uslovi za postavljenje rukovodilaca jedinice interne revizije)

(1) Posebni uslovi za postavljenje rukovodilaca jedinice interne revizije su:

a) VSS - VII stepen stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,

b) minimalno pet godina radnog staža u struci nakon stjecanja diplome iz tačke a) ovog stava, od čega minimalno tri godine na nekim od sljedećih poslova:

- poslovima revizije ili

- poslovima interne revizije ili

- poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili

- poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili

- finansijsko-računovodstvenim poslovima.

c) certifikat ovlaštenog internog revizora u javnom sektoru verificiran od Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija (u daljem tekstu: CHJ FMF),

d) poznavanje rada na računaru,

e) poznavanje engleskog jezika i

f) da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona.

(2) Obaveza ispunjavanja uslova iz stava (1) ovog člana odnosi se i na šefove odsjeka u CHJ FMF.

 

Član 5.

(Posebni uslovi za postavljenje internih revizora)

(1) Posebni uslovi za postavljenje internih revizora su:

a) VSS - VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,

b) minimalno tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja diplome iz tačke a) ovog stava, od čega minimalno dvije godine na nekim od sljedećih poslova:

- poslovima revizije ili

- poslovima interne revizije ili

- poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili

- poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili

- finansijsko-računovodstvenim poslovima ili

- poslovima javnih nabavki ili

- poslovima informatičke struke

c) certifikat ovlaštenog internog revizora u javnom sektoru verificiran od CHJ FMF,

d) poznavanje rada na računaru,

e) poznavanje engleskog jezika i

f) da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona.

(2) Obaveza ispunjavanja uslova iz stava (1) ovog člana odnosi se i na zaposlene u CHJ FMF koji rade na poslovima razvoja sistema interne revizije.

 

Član 6.

(Dokazi za ispunjavanje općih i posebnih uslova)

(1) Pored dokaza za ispunjavanje općih uslova, propisanih Zakonom o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i posebnih uslova, propisanih odredbama ovog Pravilnika, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze:

a) Za ispunjavanje uslova iz člana 4. stav (1) tačka c) i člana 5. stav (1) tačka c) kandidati su dužni dostaviti certifikat ovlaštenog internog revizora izdat od strane strukovnog udruženja i verificiran od strane CHJ FMF.

b) Za ispunjavanje uslova iz člana 4. stav (1) tačka f) i člana 5. stav (1) tačka f) kandidati su dužni dostaviti ovjerenu izjavu da nisu u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

(Rok i način za usklađivanje sa propisanim uslovima)

(1) Osobe koje obavljaju poslove u vezi sa vršenjem funkcije i uspostavljanjem sistema interne revizije, koje su u momentu stupanja na snagu ovog Pravilnika zaposlene u nekoj od organizacija iz člana 1. stav (2) Zakona, obavezne su ispuniti uslove iz čl. 4, 5. i 6. ovog Pravilnika najkasnije do 31.12. 2014. godine, a prema proceduri koju propiše CHJ FMF.

(2) Na zahtjev osoba iz stava (1) ovog člana, koje posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora, izdat od strane strukovnog udruženja, a u cilju osiguranja kontinuiteta u vršenju funkcije interne revizije u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika pa do 31.12. 2014. godine, CHJ FMF je obavezna izdati mišljenje o prihvatljivosti njihovog certifikata u smislu kvalifikovanosti za obavljanje poslova iz oblasti interne revizije u navedenom periodu.

(3) Za osobe kojima CHJ FMF izda pozitivno mišljenje o prihvatljivosti njihovog certifikata, raspoređivanje na odgovarajuće poslove i zadatke u organizacijama iz člana 1. stav (2) Zakona, vršit će se u skladu sa propisima kojima je uređena ova oblast.

 

Član 8.

(Usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji)

Organizacije iz člana 2. ovog Pravilnika, potrebno je da najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika, sa istim usklade pravilnike o unutrašnjoj organizaciji uz prethodno pribavljeno mišljenje CHJ FMF iz člana 6. stav (2) tačka 7) Zakona.

 

Član 9.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 85/13 od 30.10.2013. godine