Izmjena Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 105/21 od 29.12.2021. godine, objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Izmjene i dopune odnose se na obrasce JS3120 – Prijava/Odjava lica osiguranih u određenim okolnostima kao i lica osiguranih po drugim osnovama i JS3320 Prijava uplaćenih doprinosa za lica osigurana po drugim osnovama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.