ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Naruči knjigu ( 58.50 KM sa PDV )

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić
Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor

Knjiga je pisana prije svega, s namjerom da se koristi kao djelo koje je namijenjeno, menadžerima, analitičarima, finansijskim i računovodstvenim stručnjacima koji svakodnevno donose odluke iz područja upotrebe resursa gospodarskog društva, a koji žele proširiti i dopuniti znanje iz područja financijskog izvještavanja i analize financijskih izvještaja.

Knjiga se preporučuje studentima pri proučavanju finansijskog izvještavanja i analize finansijskih izvještaja kao i pri izradi diplomskih radova.

U njoj je uspješno spojena računovodstvena i financijska teorija i praksa i nudi odgovarajuća rješenja kroz  mnoštvo praktičnih primjera priizboru i primjeni računovodstvenih politika u cilju poboljšanja finansijskog  položaja i uspješnosti poslovanja privrednog društva.

Knjiga sadrži  poglavlja:

  1. Uvod
  2. Računovodstvo kao izvor informacija za  upravljanje
  3. Financijsko izvještavanje
  4. Računovodstvene politike kao dio ukupne poslovne politike gospodarskog društva
  5. Analiza financijskih izvještaja
  6. Utjecaj izbora i primjene računovodstvenih   politika na  financijski položaj i uspješnost poslovanja gospodarskog društva
  7. Utjecaj kreativnog računovodstva na financijske izvještaje
  8. Forenzično računovodstvo kao instrument za  otkrivanje zloupotrebe kreativnog računovodstva
  9. Praktični primjer: vertikalna i horizontalna  analiza financijskih izvještaja
  10. Praktični primjer: računovodstvene politike i bilješke
Download: Sadržaj Knjige