Objavljen novi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama FBiH” broj 54 /20 od 7.8.2020. godine, objavljen je Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH. Ovim pravilnikom propisuju se vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije BiH.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika (8.8.2020. godine) prestaje da važi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19 i 98/19).

Pravilnik možete preuzeti putem sljedećeg linka TEKST PRAVILNIKA 


Objavljen podatak o prosječnoj isplaćenoj bruto/neto plaći zaposlenih u FBiH

U “Službenim novinama FBiH” broj 57/20 od 19.8.2020. godine, objavljena su Saopćenja o isplaćenim bruto i neto plaćama za zaposlenike u FBiH za juni 2020. godine. 

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juni 2020. godine iznosi 953 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period april 2020. godine - juni 2020. godine iznosi 943 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juni 2020. godine iznosi 1.469 KM.


Odluka o usklađivanju vrijednosti općeg boda za 2020. godinu

U "Službenim novinama FBiH" broj 60/20 od 28.8.2020. godine, objavljena je Odluka o usklađivanju vrijednosti općeg boda za 2020. godinu. 

Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrdio je vrijednost općeg boda za 2020. godinu u visini od 15,15 KM.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, tj. od 05.08.2020. godine. Istu donosimo u nastavku:

Na osnovu člana 10. Zakona o organizaciji penzijskog/mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/01 i 18/05), člana 8. Statuta Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/03 i 86/15), a sve u vezi sa članom 78. tačka 4. Zakona o penzijskom/mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18), temeljem Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti V. broj 1095/2020 od 05.08.2020. godine, Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje donosi

ODLUKU
O USKLAĐIVANJU VRIJEDNOSTI OPŠTEG BODA ZA 2020. GODINU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost opšteg boda za 2020. godinu u visini od 15,15 KM.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".


Donesena tri pravilnika koja se odnose na primjenu Zakona o fiskalnim sistemima

U “Službenim novinama FBiH” broj 50 /20 od 24.7.2020. godine, objavljena su tri pravilnika koja se odnose na primjenu Zakona o fiskalnim sistemima:

  1. Pravilnik o fiskalnim sistemima, Ovim pravilnikom se uređuju vrste fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda, odnosno dijelovi fiskalnog sistema, tehničke i funkcionalne osobine fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda, tehničke i funkcionalne osobine terminala, tehničke i funkcionalne osobine softver aplikacije, sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa fiskalnog uređaja i ostalih dijelova fiskalnog sistema, sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa terminala, sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima. Pravilnik možete preuzeti ovdje TEKST PRAVILNIKA
  2. Pravilnik o fiskalnim dokumetnima, Ovim Pravilnikom se uređuje izgled fiskalnih dokumenata, značenje pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konture, oblik i sadržaj fiskalnog loga, izgled, štampanje, izdavanje, evidentiranje, dostavljanje, čuvanje i druge aktivnosti oko fiskalnih dokumenata, sadržaj pisanog fiskalnog računa i način njegovog izdavanja, sadržaj pisanog reklamiranog računa i način njegovog izdavanja, i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima. Pravilnik možete preuzeti ovdje TEKST PRAVILNIKA
  3. Pravilnik o postupcima fiskalizacije, Ovim Pravilnikom se uređuju tehnike i postupak fiskalizacije, postupak inicijalne fiskalizacije, obaveze i postupci proizvođača/zastupnika i servisa, uloge ovlaštenog lica Porezne uprave i servisa, preuzimanje fiskaliziranih uređaja od strane obveznika, instaliranje fiskalnih sistema, tehničke i tehnološke postupke u vezi s fiskalizacijom, oblik i vrste plombi, sadržaj evidencije rješenja o fiskalizaciji, sadržaj zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju, sadržaj zapisnika o uništavanju fiskalnog modula, sadržaj zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula, sadržaj zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju uslijed servisiranja, sadržaj zahtjeva za promjenu prodajnog mjesta, sadržaj zahtjeva za brisanjem obveznika iz registra fiskalizovanih fiskalnih sistema zbog prestanka obavljanja djelatnosti obveznika, izgled i sadržaj obavještenja, izgled, sadržaj i način vođenja dosjea i servisne knjižice fiskalnih uređaja, sadržaj evidencije o ovlaštenim servisima i serviserima, način označavanja, izgled i sadržaj oznake Porezne uprave i druga pitanja u funkciji efikasnosti provođenja Zakona o fiskalnim sistemima. Pravilnik možete preuzeti ovdje TEKST PRAVILNIKA

Prestala važiti Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

U “Službenim novinama FBiH” broj 52/20 od 31.7.2020. godine, objavljena je Odluka o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena. Ovom odlukom van snage je stavljena Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena V. broj 515/2020 od 09.04.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/20).

Podsjećanja radi, u pitanju je stavljanje van snage odluke koja je donesena za vrijeme stanja nesreće izazvane pandemijom COVID-19, koja se odnosi na mjeru neposredne kontrole cijena  marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate.

 


Kolektivni godišnji odmor do 31.8.2020. godine

Obavještavamo vas da su uposlenici Konsultantske kuće FEB d.d. na kolektivnom godišnjem odmoru do 31.8.2020. godine.