Vlada FBIH ukida oslobađanje od poreza na izvoz?

izvoz_170807Federalna vlada u akcionom planu, koji je usvojen prošle sedmice na jednoj od sjednica, planira da donese novi zakon o porezu na dobit, te želi ukinuti oslobađanje od poreza na izvoz.
To će značiti da će izvoznici odmah na početku provedbe reformske agende biti izloženi opterećenjima.

Safudin Čengić, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, ističe da to i nije neka novost, te da se o donošenju jednog ovakvog zakona govori već dvije godine, od prošlog saziva Vlade FBiH kojom je predsjedavao Nermin Nikšić. Ističe da se iz ovog udruženja koje okuplja sve poslodavce u FBiH protive ovakvom rješenju, te su mišljenja da jedno ovakvo rješenje može uticati na smanjenje izvoza.

- U Tuzli je 6. oktobra zakazan sastanak svih poslodavaca u FBiH s premijerom Fadilom Novalićem. Na tom sastanku trebalo bi da dobijemo potpune informacije o svemu i da iz prve ruke čujemo o čemu je zapravo riječ - rekao je Čengić.

Smatra da bi, u slučaju da se donese jedan ovakav zakon koji će ukinuti oslobađanje od poreza na izvoz, mora pronaći drugo rješenje kojim će se subvencionirati firme koje izvoze.

- Potrebno je pomoći onima koji izvoze, jer se novac od toga vraća u našu državu. Bez ovakve stimulacije, država ne može opstati. Naš je stav da država i vlast moraju stimulirati izvoz, da li kroz porez na dobit ili kroz aktivnosti koje će doprinijeti poticaju izvoza - rekao je Čengić.

Ismet Osmanović, dugogodišnji poslanik u Predstavničkom domu FBiH i šef Kluba poslanika SDA u ovom novom sazivu Predstavničkog doma FBiH, ističe da mu je još iz prošlog saziva Parlamenta poznata ideja o novom zakonu o porezu na dobit, te da ona nije mogla proći.

- Pokušavalo se s izmjenom ovog zakona, posebno kada je u pitanju porez na dobit od izvoza i porez na plaće. Sve se to radilo kako bi se nadomjestio novac za budžet i druge potrebe - rekao je Osmanović.

Dodao je da taj zakon nije ni tada prošao zbog "klimave većine", a i zbog toga što ga je predlagač na kraju, iz nekih razloga, povukao.

- Ne vjerujem da će takav jedan zakon, ako i dođe pred Parlament, dobiti podršku. Mislim da će biti mnogo polemike, žustre, ako on dođe pred zastupnike. Ili će Vlada na kraju morati da ponudi paralelno drugi zakon koji će omogućiti subvencije onima koji izvoze, kao što je i do sada bilo za one koji izvoze više od 30% proizvodnje - rekao je Osmanović.

Petar Ćorluka, direktor preduzeća "Violeta", za medije je već ranije rekao da bi oslobađanje od poreza na dobit za firme koje imaju dobit višu od 20 mil KM i nepostojanje poreza na izvoz bilo stimulirajuće za sve investitore i ulagače, a posebno za izvoznike.

- Međutim, ako nema ulaganja, onda nema ni izvoza. Ako ne investirate u novu tehnologiju i proizvodnju, onda nemate šta ni prodavati. Tako da su ovi postojeći zakoni bili motivirajući za investiranje i novo zapošljavanje - rekao je Ćorluka.

IZVOR: ekapija

Prezentacije sa 18. Međunarodnog Simpozija

PREZENTACIJE 18. Međunarodni Simpozij 

 1. Željko Šain
 2. Ljubo Jurčić
 3. Kemal Kozarić
 4. Mira Bradara
 5. Lajoš Žager, Sanja Sever
 6. Hajrudin Hadžimehanović
 7. Silvije Orsag
 8. Ibrahim Okanović
 9. Josipa Grbavac
 10. Sanela Agačević
 11. Dinka Antić
 12. Adnan Rovčanin
 13. Reuf Kapić
 14. Katarina Žager
 15. Danimir Gulin
 16. Meliha Bašić
 17. Igor Živko
 18. Boris Tušek
 19. Zijad Krnjić
 20. Damir Zaklan
 21. Vedad Silajdžić
 22. Džafer Alibegović
 23. Džana Kadribegović
 24. Jasenko Hadžiahmetović
 25. Fuad Balta
 26. Jozo Piljić
 27. Ramiz Kikanović, Mirza Kikanović

UIO BiH: Naknadno utvrđene PDV obaveze od 58 mil KM

uioInspektori Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH su za osam mjeseci ove godine izvršili 5.592 kontrole koje su rezultovale naknadno utvrđenim obavezama po osnovu PDV-a od 58 mil KM, potvrđeno je Srni u ovoj Upravi.

To se odnosi na obavezu PDV-a koju poreski obveznici nisu sami prijavili u svojim PDV prijavama ili su neosnovano tražili povrat PDV-a koji nije imao zakonsko uporište.

Za osam mjeseci UIO je odobrila povrat PDV-a od 722 mil KM, što je za 14 mil KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

Svi zahtjevi za povrat PDV-a se kontrolišu i u skladu sa analizom rizika u UIO obveznici koji zahtijevaju veće iznose povrata ne spadaju u grupu izvoznika ili se prvi put pojavljuju za zahtjevom za povrat, obavezno budu kontrolisani prije izvršenja povrata.

Svi ostali zahtjevi za povrat PDV-a se kontrolišu u redovnim kontrolama kod poreskih obveznika.

Obveznicima za koje se u kontrolama utvrdi da su suprotno zakonskim propisima podnosili zahtjeve za povrat PDV-a i zahtjeve za poreski krediti izriču se odgovarajuće kazne.

Prema Krivičnom zakonu BiH, svako ko netačno iskazuje podatke u PDV prijavi u iznosu većem od 10.000 KM, i ukoliko se to radi s namjerom, a na bazi fiktivnog prometa, čini krivično djelo.

Za sve takve obveznike UIO priprema i Tužilaštvu BiH dostavlja izvještaje o postojanju sumnje da je počinjeno neko od krivičnih djela iz oblasti indirektnih poreza.

Svi obveznici koji posluju u skladu sa zakonskim propisima mogu i dalje računati na uredne i u skladu sa zakonskim rokovima izvršene povrate PDV-a od UIO.

IZVOR: Capital


Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj neto/bruto plaći u FBiH, RS i BiH za juli 2015. godine

FBiH                  

1. U "Služžbenim novinama Federacije BiH", broj 72/15 od 18.9.2015. godine objavljeno je Saopšštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec juli 2015. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za juli 2015. godine neto plata................................840 KM
 • po zaposlenom za period maj - juli neto plata..................................833 KM
 • po zaposlenom za juli bruto plata..................................................1.284 KM.

 

RS                                                                                                                              

2. U "Služžbenom glasniku RS", broj 69/15 od 27.8.2015. godine objavljeno je Saopšštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za juli 2015. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za juli 2015. godine bruto plata iznosi..........................1.343 KM
 • po zaposlenom za juli 2015. godine neto plata iznosi..............................834 KM
 •  po zaposlenom za period januar - juli bruto plata iznosi.......................1.341 KM
 • po zaposlenom za period januar - juli neto plata iznosi..........................832 KM.

 

BiH

3. U „Služžbenom glasniku BiH“, broj 67/15 od 25.8.2015. godine objavljeno je Saopšštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za juni 2015. godine i iznosi:

 •  po zaposlenom za juni 2015. godine bruto plata iznosi..........................1.295 KM
 •  po zaposlenom za juni 2015. godine neto plata iznosi..............................834 KM.

 


Objavljena Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

InformationU "Službenim novinama FBiH", broj 72/15 od 18.9.2015. godine, objavljena je Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Ovom uredbom određuju se uslovi i način plaćanja između učesnika u platnom prometu u gotovom novcu u konvertibilnim markama, a obuhvata plaćanja u gotovom novcu, uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog novca sa računa učesnika kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova platnog prometa, kao i uslove držanja gotovog novca u blagajni, te uslove i način uplate dnevnog pazara na račun kod ovlaštene organizacije.

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama FBiH", odnosno od 26.9.2015. godine.


UO UINO traži opsežnu analizu prije izmjene Zakona o akcizama

uioUpravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UO UINO) BiH formirao je jučer radnu skupinu koja ima rok od 15 dana da sačini sveobuhvatnu analizu i predloži izmjene i dopune seta zakona koji tretiraju akciznu politiku.

U Radnoj skupni bit će članovi UO UNIO iz reda eksperata, resornih ministarstava i Uprave koji imaju rok od 15 dana da izađu sa konkretnim prijedlozima za izmjenu seta zakona koji se odnose na ovu oblast.

Upravni odbor zadužio je jučer članove iz reda eksperata da definiraju izmijene Pravilnika o unutarnjoj organizaciji UINO kako bi se uvijeti za izbor ravnatelja UIO uskladili sa zaključkom Vijeća ministara BIH, ali i Zakonom o sustavu neizravnog oporezivanja koji regulira rad ove institucije.

UO UINO je primio k znanju Informaciju UINO o projektu poboljšanja granične infrastrukture, te je zaključeno da je nužno ulagati u ovu oblast ali se mora pronaći prihvatljiv i ekonomičan model jer ovakvi projekti iziskuju znatna finansijska izdvajanja.

 IZVOR: Akta.ba

Vlada dala "zeleno svjetlo" povećanju akciza za gorivo, pivo i cigarete

gorivoVlada Federacije BiH u petak je na 13. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila Zaključak kojim je prihvatila tekst inicijative za povećanje akciza na naftne derivate, pivo i cigarete, koji su usaglasili premijer Federacije BiH Fadil Novalić i predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović. Inicijativa će biti upućena  UO  Uprave  za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

U inicijativi se navodi da su se entitetski premijeri, na zajedničkom sastanku održanom 9. septembra ove godine u Sarajevu, usaglasili da bude uvedena dodatna akciza na naftne derivate, koja bi bila namijenjena za autoputeve i puteve, te posebna akciza na pivo i cigarete, koja bi bila namjenski prihod fondova zdravstvenog osiguranja.

Pripremljeni su i tekstovi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, Zakona o izmjenama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te Zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog/neizravnog oporezivanja u BiH, koji članovima Upravnog odbora UINO i predstavnicima ministarstava finansija mogu poslužiti kao osnova pri usaglašavanju konačnog prijedloga teksta.

U pisanoj inicijativi, entitetski premijeri Fadil Novalić i Željka Cvijanović Upravnom odboru ove institucije predlažu da zaduži stručnjake/članove Upravnog odbora da zajedno s predstavnicima ministarstava finansija, izvrše dodatne analize, da u roku od sedam dana sačine konačni tekst izmjena i dopuna neophodnih zakonskih rješenja i da ih dostave ovom odboru na razmatranje.

IZVOR: Akta.ba

 


Poreskim obveznicima pružena mogućnost umanjenja poreske osnovice

posPoreski obveznici u RS-u imaju mogućnosti ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit i uplaćene premije životnog osiguranja.

Iz Poreske uprave RS-a navode da poreski obveznici koji ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit (poreski obveznici kojima je poreska uprava izdala Poresku karticu – izvod za umanjenje poreske osnovice za 2015. godinu na Obrascu 1001/1), da pravo na umanjenje nemaju poreski obveznici koji ostvaruju pravo na subvenciju po istom osnovu iz budžeta Republike ili budžeta jedinica lokalne samouprave, počevši od 1. septembra 2015. godine, kada je na snagu stupio novi Zakon o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/15).

Imajući u vidu navedeno, pozivaju se poreski obveznici koji ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit, a koji po istom osnovu ostvaruju pravo na subvenciju iz budžeta Republike Srpske ili budžeta jedinica lokalne samouprave (npr. subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove koju odobrava Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske), da nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave podnesu zahtjev za izdavanje izmijenjene poreske kartice za 2015. godinu, na Obrascu 1001, za poreski period od 01.09.2015. godine do 31.12.2015. godine, na kojem neće biti iskazano umanjenje poreske osnovice po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit.

Iz Poreske uprave navode da je novim Zakonom o porezu na dohodak uvedeno pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak po osnovu uplaćene premije životnog osiguranja kod društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, do 1.200 KM godišnje.

S tim u vezi, do donošenja pravilnika kojim se propisuje oblik i sadržaj poreskih prijava i poreske kartice, postupak za izdavanje poreske kartice – izvoda za umanjenje poreske osnovice, po osnovu uplaćene premije životnog osiguranja, pokreće se podnošenjem važećeg zahtjeva za izdavanje poreske kartice na Obrascu 1001, u kojem se, u odjeljku 4 – Umanjenje poreske osnovice, u rednom broju 3, ručno precrtaju riječi“ Uplaćeni penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje“, te ručno upisuju riječi: „Premija životnog osiguranja“ i iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u godini (poreskom periodu) za koji se zahtjev podnosi, a koji ne može biti veći od 1.200 KM na godišnjem nivou.

Poreski obveznici koji već ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice po drugom osnovu (npr. po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit ili po osnovu izdržavanih članova uže porodice) nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave podnese zahtjev za izdavanje izmijenjene poreske kartice za 2015. godinu, na Obrascu 1001, navode iz Porezne uprave RS.

Napominju da se poreska kartica u svrhu umanjenja poreske osnovice izdaje za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva za izdavanje poreske kartice.

Uz obrazac zahtjeva, poreski obveznik (osiguranik života) dužan je da nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave dostavi ugovor o životnom osiguranju (original ili ovjerena fotokopija) koji je zaključen sa društvom za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske i dokaz od društva za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor o iznosu premije životnog osiguranja koja će se plaćati u godini (poreskom periodu) za koji se zahtjev podnosi.

Registar društava za osiguranje iz Republike Srpske i Registar filijala društava za osiguranje iz Federacije, koja posjeduju dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, objavljen je na službenoj internet stranici Agencije za osiguranje Republike Srpske: www.azors.rs.ba, u rubrici: Učesnici na tržištu, podrubrika: Registar društava za osiguranje i filijala društava za osiguranje iz FBiH.

Primjer zahtjeva za izdavanje izmijenjene poreske kartice za 2015. godinu na Obrascu 1001, poreskog obveznika koji je na osnovu izdate poreske kartice, do 01.09.2015. godine, ostvarivao pravo na umanjenje poreske osnovice za dva člana uže porodice (dijete mlađe od 18 godina i supružnik) i plaćene kamate na stambeni kredit a istovremeno ostvaruje pravo na subvenciju kamatne stope na stambeni kredit za mlade bračne parove, i koji od 01.09.2015. godine stiče pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu uplaćene premije životnog osiguranja kod društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske od 100 KM mjesečno.

IZVOR: Akta.ba


FBiH: Sindikatu upućen Prijedlog radnog teksta opšteg kolektivnog ugovora

gradjevinaSARAJEVO, Udruženje poslodavaca Federacije BiH /FBiH/ uputilo je Savezu samostalnih sindikata BiH Prijedlog radnog teksta opšteg kolektivnog ugovora i Prijedlog protokola za vođenje pregovora za zaključivanje ovog ugovora.

Iz Udruženja navode da su reagovali bez odlaganja i sačinili prijedlog novog opšteg kolektivnog ugovora, u želji da se izbjegne pravna praznina u njihovoj primjeni, jer Zakon o radu propisuje da se važeći kolektivni ugovori moraju uskladiti sa zakonom u roku od 120 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

„Ovim činom pokazujemo društvenu odgovornost i socijalnu osjetljivost. Takođe, time želimo da ukažemo na neosnovanost tvrdnji da Udruženje poslodavaca FBiH želi da se ukinu kolektivni ugovori i da eksploatiše radnike“, navodi se u saopštenju.

Poslodavci ističu da samo striktno dogovorena pravila ponašanja, koja će se obostrano poštovati, ujednačen nivo zaštite prava radnika i međusobno uvažavanje, može odvesti do ekonomskog rasta, a time i do rasta standarda života i povećanja radničkih prava.

Od socijalnih partnera očekuju da se pregovori vode u dobroj vjeri i namjeri uz uzajamno uvažavanje i raspravu zasnovanu na argumentima, te da se prilikom razgovora vodi računa o minimumu socijalne zaštite radnika, ali i o dostignutom stepenu ekonomskog razvoja i nivou produktivnosti privrede.

„Sigurni smo da je to neophodan preduslov za postizanje dogovora, na zadovoljstvo našeg i članstva sindikata. Na taj način pokazaćemo spremnost i sposobnost da rješavamo i najteže probleme u opštedruštvenom interesu, te poslati pozitivnu poruku najširoj javnosti i domaćim i stranim institucijama da poslodavci žele sistemsko rješenje koje će štititi dobrog radnika i odgovornog poslodavca“, navodi se u saopštenju.

IZVOR: CAPITAL.ba


Izvršenje budžeta: Institucije BiH nastavile s mjerama štednje

vmVijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar - juni 2015. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u predmetnom periodu iznose 523.910.053 KM ili 55 posto u odnosu na planirana sredstva za ovu godinu. Od toga 481.302.772 KM su ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija, i to: prihodi s Jedinstvenog računa UIO-a za finansiranje institucija BiH (367.704.162 KM), neporezni prihodi (105.402.453 KM), tekući transferi iz inozemstva (7.869.768 KM) i transferi od drugih nivoa vlasti (326.389 KM).

Institucije BiH su nastavile s mjerama štednje u vezi s bruto plaćama i naknadama troškova zaposlenih, a ostvarene su i dodatne uštede na materijalnim troškovima. Osim toga, donesen je moratorij na zapošljavanje u institucijama BiH, osim u izuzetnim slučajevima koje mora odobriti Vijeće ministara BiH. U tom smislu, institucije na nivou BiH su ispunile sve dogovorene uvjete iz Pisma namjere za realizaciju stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.

Ukupno izvršeni rashodi Budžeta institucija BiH u prvoj polovini 2015. godine iznose 411.889.161 KM, ili 43 posto u odnosu na usvojeni budžet za 2015. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 34 posto u odnosu na korigirani koji uključuje dodatna namjenska sredstva. U strukturi rashoda, na budžetske korisnike se odnosi 404.695.901 KM ili 98,25 posto udjela u ukupnim rashodima. Izravni transferi s Jedinstvenog računa trezora izvršeni su u iznosu od 7.152.260 KM ili 1,74 posto udjela, a rezerviranja u iznosu od 41.000 KM ili 0,01 posto udjela u ukupnim rashodima. U periodu od 1. januara do 30. juna dospjele obaveze po vanjskom dugu servisirane su u potpunosti i na vrijeme, u ukupnom iznosu od 301,03 miliona KM, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

 IZVOR: Akta.ba