FEB dd: Kolektivni godišnji odmor do 17. avgusta

Poštovani,

Uposlenici preduzeća FEB dd Sarajevo, nalaze se na kolektivnom godišnjem odmoru od 03. do 17. avgusta. Sve eventualne upite šaljite na mail feb@feb.ba.

Vaš FEB dd


Usvojen novi Zakon o radu!

zk11Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Zakon o radu koji je posljednjih sedmica izazvao velike polemike u Federaciji.

Zakon je usvojen sa 28 glasova za i tri protiv, a ranije su sa sjednice izašli delegati Naše stranke, SDP-a, SBB-a i Demokratske fronte.

Kako javlja Fena sindikati smatraju da zakon krši prava radnika ustanovljena dosadašnjim zakonodavstvom, zbog čega je i Savez samostalnih sindikata BiH i organizirao protest ispred zgrade Parlamenta.

IZVOR: Fena


Do kraja 2015. novi zakon o radu RS

RSMinistar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da će novi zakon o radu biti usvojen do kraja ove godine u parlamentu Republike Srpske.

- Nakon godišnjih odmora ovaj zakon će biti upućen u parlamentarnu proceduru i vjerujem da će od septembra da Nove godine biti usvojen - rekao je Savanović danas novinarima u Banjoj Luci.

On je istakao da resorno ministarstvo i Vlada Republike Srpske čine sve da socijalni partneri postignu kompromis u vezi sa novim zakonom o radu.

- Novi zakon o radu mora biti bolji postojećeg jer sva lošija rješenja nemaju smisla - istakao je Savanović.

On je rekao da će novi zakon o radu sadržavati ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme, dok ostaje da se sa poslodavcima još dogovara o minulom stažu.

Savanović je rekao da mu nije jasno zbog čega se sindikat protivi donošenju novog zakona o radu, ali je istakao da je sindikat u pravu kada ističe da se inspekcije i poreska uprava ne uključuju dovoljno kada je riječ o radu na crno i plaćanju doprinosa.

- Rješenja koja se nude novim zakonom o radu neće ići na štetu radnika, već će biti afirmativna za radnike zato što je interes poslodavca da ima dobre radnike jer su oni ti koji njemu zarađuju profit - istakao je Savanović.

IZVOR: Indikator


Vlada FBiH najavljuje oporezivanje toplog obroka i povećanje minimalne plate

vlPremijer Vlade FBiH Fadil Novalić je na jučerašnoj pres-konferenciji naveo da će Vlada FBiH pristupiti harmoniziranju plaća u javnom sektoru, ali nije mogo garantovati da će se to odnositi i na ministarske plaće, te dodao da će u narednom periodu nastojati da dođe do oporezivanja toplog obroka kao i povećanja minimalne plaće u FBiH na 450 do 500 KM, saopšteno je na sajtu Vlade FBIH.
Novalić smatra da će od planiranih reformi najteže biti provesti one koje su "najmanje važne" poput Zakona o radu jer tvrdi da on najmanje posljedica ostavlja na proizvodni sektor, ali da očekuje da i smanjenje javne potrošnje bude dosta problematično.Federalna ministrica finansija Jelka Miličević izjavila je da je Vlada voljna i da ima snage da krene u ove reforme.

Dodala je da je rebalans budžeta FBiH prolongiran, jer još vjeruju u obnavljanje aranžmana sa MMF-om, koji je istovremeno "ulaznica za aranžmane s drugim finansijaskim institucijama - Evropskom komisijom, Evropskom investicionom bankom, te Evropskom bankom za obnovu i razvoj".

Miličević je naglasila da bi usvajanje rebalansa budžeta na sjednici održanoj juče tim institucijama moglo poslati poruku da oni Vladi FBiH nisu partneri.

- Oni su nama dobri, poželjni i jedini mogući partneri u ovom trenutku tako da smo odluku o rebalansu prolongirali za otprilike mjesec dana - rekla je Miličević.

 

IZVOR: ekapija


Centralna banka BiH za prvih pola godine ostvarila 27,4 mil KM dobiti

cbCentralna banka Bosne i Hercegovine je za prvih šest mjeseci 2015. godine ostvarila profit od 27,4 mil KM, što je za oko 5,2% slabiji rezultat nego u istom periodu 2014. godine kada je profit iznosio 28,9 mil KM.

Profit Centralne banke BiH, navodi se u finansijskom izvještaju, znatno je veći od planiranog i dalje je dominantno ostvaren realizovanim dobicima po osnovu prodaje vrijednosnih papira.

Na finansijski rezultat banke uticala su kretanja na finansijskim tržištima eurozone, koja su u prvih šest mjeseci 2015. godine bila i dalje ekstremno volatilna, prije svega zbog neizvjesnosti povezane sa situacijom u Grčkoj. Zbog toga su prinosi na dugoročne obveznice zemalja eurozone imali velike oscilacije u vrijednostima dosežući i negativne nivoe.

Kurs evra je znatno oslabio u posljednih par mjeseci, dok je cijena unce zlata nastavila trend osciliranja. Kamatne stope na tržištu novca su kontinuirano imale tendenciju pada na vrlo niske vrijednosti.

Usljed toga banka je imala manju prosječnu stopu efektivnog prinosa na depozite investirane kod inostranih banaka, manje stope prinosa na investirane vrijednosne papire raspoložive za prodaju, kao i manje prinose na ulaganja koja se drže do dospijeća (dužnički vrijednosne papiri vlada).

Centralna banka je sa 30. junom 2015. godine imala monetarno zlato u vrijednosti 197,69 mil KM što predstavlja 96.000,000 unci zlata po vrijednosti od 2.059 KM po unci.

Na dan 31. decembra 2014. godine vrijednost iste količine monetarnog zlata je iznosila 182,75 mil KM, odnosno 1.904 KM po unci.

Banka je i u 2015. godini nastavila provoditi politiku racionalizacije troškova i stvaranja ušteda gdje god je to bilo moguće.

IZVOR: Indikator


Čengić: Novi Zakon o radu je kvalitetniji od postojećeg

cengicUdruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatra da je novi predloženi federalni zakon o radu "kudikamo kvalitetniji od postojećeg" i da stvara uvjete za veća zapošljavanja i nova ulaganja, izjavio je za Fenu predsjednik ovog udruženja Safudin Čengić.

On ističe da štošta u predloženom zakonu nije povoljno za poslodavce, a to će ubrzo biti rečeno i na pres-konferenciji, te da je parlamentarna procedura u koju je Federalna vlada uputila zakon prilika da se konkretnim prijedlozima pokušaju ishoditi bolja rješenja.

Čengić kao jedan od učesnika pregovora vođenih između poslodavaca, sindikata i Vlade, napominje da je potreba usuglašavanja radnog zakonodavstva s evropskim standardima ono zbog čega je strana koju zastupa ušla u te pregovore.

Povodom upozorenja sindikata da novi predloženi zakon ruši radna prava iz postojećeg zakonodavstva, predsjednik Udruženja poslodavaca poziva da sindikati konkretno ukažu na članove novog teksta koje smatraju štetnim ili, pak, da predlože bolja rješenja.

IZVOR: Fena

Novalić: S komercijalnim bankama ništa nije dogovoreno, to je rezervna opcija

FADILPremijer FBiH Fadil Novalić je, nakon sastanka s šefom Delegacije EU u BiH Lars-Gunnarom Wigermarkom, rekao da su prioriteti Vlade FBiH uštede i rad na reformama.

“Mi nalazimo uštede za ovaj iznos. Ali jučer smo potencirali da želimo za prvo zaposlenje finansirati plaće i doprinose i za to nam treba do kraja godine 20 miliona KM. Jučer nismo mogli naći način kako da uštedimo i danas tražimo taj način za uštede”, pojasnio je Novalić naglasivši da će do kraja godine uštedjeti 92 miliona KM.

Što se tiče kredita kod komercijalnih banaka Novalić kaže da ništa još nije dogovoreno i de je to i dalje rezervna opcija ako ne bude kredita od MMF-a.

“Ne radi se o UniCredit banci jer banke imaju pravilo da ne mogu više od pet posto ukupnog portfolija plasirati vladama. Da bismo mi ugovorili tih 200 miliona moramo imati dogovor sa skoro svim bankama”, rekao je Novalić.

On pojašnjava da nikakva imovina neće biti založena jer državi ne treba garancija.

Nakon što je dogovorena reformska agenda, Novalić naglašava da je sada prioritet dogovor o mehanizmu koordinacije.

“Sada nam je najvažnija stvar na svijetu mehanizam koordinacije. U srijedu Denis Zvizdić i ja idemo na dogovore kod premijerke RS Željke Cvijanović”, rekao je Novalić.

IZVOR: Klix

FBiH će se zadužiti 200 mil KM kod komercijalnih banaka

plFederalna ministrica financija Jelka Milićević izjavila je u četvrtak u Mostaru kako su pokrenute sve aktivnosti oko zaduživanja Federacije kod komercijalnih banaka u iznosu od 200 mil KM, koliko trenutno nedostaje sredstava u budžetu.

Ona je u izjavi za medije naglasila kako će uslovi kod banaka, što se tiče kamata i grejs perioda, biti slični kao i s MMF-om.

Istaknula je i kako je Federalna vlada pokrenula aktivnosti na racionalizaciji svih mogućih troškova,čime bi se do kraja godine trebalo uštedjeti oko 20 mil KM.

IZVOR: Indikator


Vlada utvrdila prijedlog Zakona o radu

vladaVlada FBiH je na današnjoj sjednici  utvrdila Prijedlog zakona o radu kojim se, u što je moguće većoj mjeri, domaći propisi u ovoj oblasti harmoniziraju sa zakonodavstvom Evropske unije i evropskim principima i standardima radnog zakonodavstva, prvenstveno s direktivama o određenim vidovima organizacije radnog vremena, uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na poslu zaposlenih trudnica, porodilja i dojilja, i približavanju prava država članica u  zaštiti prava zaposlenika u slučaju prenosa preduzeća ili dijelova preduzeća i dr.

Pored toga, s ciljem zakonske zaštite temeljnih prava radnika iz radnog odnosa odgovarajuće mjesto u Zakonu o radu imaju i pojedina prava koja su sadržana u odredbama kolektivnih ugovora  s obzirom na pravnu prirodu tih ugovora.

U skladu sa obavezama preuzetim nizom domaćih i međunarodnih dokumenata predložena su normativna rješenja koja imaju za cilj bolju prevenciju i zaštitu od svakog oblika diskriminacije svih zaposlenih lica, kao i lica koja traže zaposlenje i usklađivanje sa zakonima o zabrani diskriminacije u BiH i ravnopravnosti spolova u BiH.

Osnovnim odredbama definirani su pojam radnika i poslodavca, određen ugovor o radu kao pravni osnov za zasnivanje radnog odnosa, utvrđena prava na slobodno organiziranje sindikata i formiranja udruženja poslodavaca i propisano osiguravanje uvjeta za njihovo djelovanje, utvrđena osnovna prava radnika i sloboda ugovaranja povoljnijih uvjeta od uvjeta utvrđenih Zakonom, te primjena najpovoljnijeg prava za radnika. Utvrđena je zabrana  direktne i indirektne diskriminacije  u odnosu na uvjete zapošljavanja, uvjete rada i prava iz radnog odnosa, obrazovanje i usavršavanje i  otkazivanje ugovora o radu, priopćili su iz Vlade FBiH.

Kod zaključivanja ugovora o radu propisana je najniža starosna dob za zapošljavanje i utvrđeni uvjeti za zapošljavanje maloljetnika i obaveza  pribavljanja ljekarskog uvjerenje kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost za rad i saglasnost zakonskog zastupnika.

Za razliku od rješenja u susjednim zemljama, zakon ne predviđa ugovor o radu na određeno vrijeme kao izuzetak i ne daje prednost zaključivanju ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Zakonom je samo ograničeno trajanje ugovora na određeno vrijeme i utvrđeni uvjeti kada taj ugovor postaje, „prerasta“ u ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Propisana je pisana forma ugovora i  njegova obavezna sadržina.

Novina je mogućnost zaključivanje ugovora o radu radi obavljanja poslova i izvan prostorija poslodavca, odnosno u kući radnika ili u nekom drugom prostoru koji radnik osigura, u skladu s kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Zaključivanje ove vrste ugovora o radu ograničeno je na poslove koji nisu opasni ili štetni po zdravlje radnika ili drugih lica i koji ne ugrožavaju radnu okolinu, u skladu sa zakonom.

Predloženim rješenjima je detaljnije regulisan postupak kolektivnog pregovaranja, zaključivanja i otkazivanja kolektivnog ugovora, utvrđene vrste i sadržaj kolektivnih ugovora, određene strane kolektivnog ugovora i utvrđena obaveza pregovaranja u dobroj vjeri. Rok u kojem su strane u kolektivnom pregovaranju dužne da postignu suglasnost  je 45 dana, u protivnom moguće je obrazovati arbitražu.

Propisana je forma i trajanje kolektivnog ugovora. Da bi se spriječilo da jedna od ugovornih strana onemogućava zaključivanje novog kolektivnog ugovora ili da neke njegove odredbe zbog određenih okolnosti postanu neprimjenjive,  predloženo je ograničeno trajanje kolektivnih ugovora i njihovo zaključivanje na određeno vrijeme od tri godine.

Predviđena je mogućnost proširenja primjene kolektivnih ugovora  uz obavezu pribavljanja mišljenja Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH  prije donošenja odluke o proširenju važnosti kolektivnog ugovora. Zaštitu prava iz kolektivnog ugovora, pored ugovornih strana, prema predloženim rješenjima mogu  zahtijevati i radnici koji ostvaruju prava iz kolektivnog ugovora, priopćeno je nakon sjednice Vlade FBiH.

IZVOR: Akta


Obrasci za periodično izvještavanje budžeta i budžetskih korisnika

Prema odredbama Zakona o budžetima u FBiH, Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH te drugih zakonskih i podzakonskih akata, budžeti u FBiH, kao i njihovi organizacioni dijelovi, te vanbudžetski fondovi, dužni su sačinjavati periodične finansijske izvještaje i dostavljati ih određenim nivoima vlasti i institucijama.

U nastavku dajemo obrasce za periodično izvještavanje, koje možete preuzeti klikom na link:

Naziv obrasca

Vrsta obrasca

Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama

Obrazac broj 1.

 

Rashodi i izdaci po ekonomskim kategorijama

Obrazac broj 2.

 

Posebni podaci o plaćama i o broju zaposlenih

Obrazac broj 3.

 

Posebni podaci o tekućim i kapitalnim transferima

Obrazac broj 4.

 

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama

Obrazac broj 5.

 

Registar doznaka iz tekuće rezerve budžeta

Obrazac broj 6.

 

Registar neizmirenih obaveza

Obrazac broj 7.

 

Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Obrazac broj 8.

 

Izvještaj o namjenskom utrošku transfera

Obrazac broj 9.

 

Izvještaj o izvršenju poslovnog plana javnog preduzeća

Obrazac broj JP

 

Budžetski korisnici koji imaju otvorene podračune u okviru Jedinstvenog računa Trezora, za namjenska sredstva dužni su sastavljati periodični i godišnji izvještaj i pismeno obrazloženje o namjenskom utrošku sredstava.

Obrasci se dostavljaju u elektronskoj i pisanoj formi. Pored obrazaca dostavlja se i bruto bilans u elektronskoj formi (e-mailom), excel tabela.

Kantonalna ministarstva finansija i vanbudžetski fondovi Federalnom ministarstvu finansija dostavljaju obrasce br. 3,4,5,7 i 8 u propisanim rokovima.

Obrazac JP popunjavaju javna preduzeća i dostavljaju nadležnom ministarstvu.