Program 18. Međunarodnog Simpozija

18simpozijUdruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira osamnaesti Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu od 17- 19. septembra na temu: Izazovi poslovnog okruženja.

Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, predstavnike državne administracije i regulatornih tijela, poduzetnike, te pripadnike računovodstvene profesije kojima je skup i posvećen. Kroz niz zanimljivih tema i komentara iz područja finansija, računovodstva i revizije namjera nam je nadograditi i proširiti postojeća znanja svih učesnika.

Simpozij se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 10 bodova.

 

PROGRAM SIMPOZIJA

1. Miro Džakula

Makroekonomsko okruženje u BiH kao kočnica društveno ‐ ekonomskog rasta i razvoja –savjeti za nužne promjene

2. Kemal Kozarić

Nova bankarska struktura u EU i uticaj na BiH

3. Ljubo Jurčić

Izvori hrvatskih makroekonomskih neravnoteža

4. Mira Bradara

Priprema novih propisa u oblastima: Računovodstvo i revizija

5. Hajrudin Hadžimehanović

Reforme poreza na putu poboljšanja poslovnog okruženja

6. Džana Kadribegović

Šta donosi novi Zakon o radu?

7. Željko Šain

Mjesto osiguranja u izazovima poslovnog okruženja

8. Vedad Silajdžić

Pravna regulativa kao sredstvo za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja

9. Katarina Žager

Smjernice i kodeksi kao determinanta djelovanja računovodstvene i revizijske profesije

10. Igor Živko

Rizici u poslovanju ‐ upravljanje pristupom financija i računovodstva

11. Džafer Alibegović

Devizni rizik u finansiranju kreditima sa valutnom klauzulom – problemi i moguća rješenja

12. Ibrahim Okanović

Utjecaj revizije javnog sektora na poslovno okruženje

13. Meliha Bašić

Uloga interne revizije u reformi javne uprave

14. Đinita Fočo

Javne nabavke kao dio poslovnog procesa

15. Slobodan Vidaković

Računovodstveni konzervativizam i ekonomija realnih vrijednosti ‐ izazov i prioritet BiH poslovnog okruženja

16. Boris Tušek

Korištenje radom internih revizora u procesu revizije financijskih izvještaja prema međunarodnim revizijskim standardima

17. Danimir Gulin

Očekivane izmjene modela mjerenja goodwill‐a i utjecaj na financijsku situaciju i uspjeh poslovnih subjekata

18. Zijad Krnjić

Očekivanja od uvođenja dobrovoljnog penzijskog osiguranja u FBiH

19. Jozo Sović

Djelotvorni elementi poslovnog uspjeha

20. Silvije Orsag

Mirovinski aspekt planova zaposleničkog dioničarstva

21. Fuad Balta

Razumljiva korespondencija poreznih službenika i inspektora sa obveznicima – osnov za utvrđivanje tačne porezne obaveze

22. Reuf Kapić

Teorijski i praktični problemi primjene modela revalorizacije dugoročne materijalne imovine

23. Damir Zaklan

Izazovi prekomjernog javnog duga razvijenih zemalja

24. Josipa Grbavac

Perspektive razvoja nefinancijskog izvještavanja

25. Sanela Agačević

Porezne olakšice i poticaji u BiH, da li se samo tako zovu?

26. Dinka Antić

Modeliranje PDV sistema u EU u funkciji neutralnosti oporezivanja

27. Adnan Rovčanin

Aktivno upravljanje finansijama u uslovima liberalizovanog tržišta električne energije

28. Lajoš Žager, Sanja Sever

Zahtjevi neovisnosti pri odabiru i imenovanju eksternog revizora

29. Jasenko Hadžiahmetović

Reformisani postupak prinudne naplate preko svih bankovnih računa dužnika u funkciji poboljšanja poslovnog okruženja u BiH

30. Edin Glogić

Uloga i značaj računovodstveno informacionog sistema u savremenim uslovima poslovanja

31. Ramiz Kikanović, Mirza Kikanović

Računovodstvo društva u stečaju i likvidaciji

32. Jozo Piljić

Prijedlozi izmjene važećeg sustava poreza na dodanu vrijednost razmatrani na razini Europske unije

 

INFORMACIJE O SIMPOZIJU

Naknada za učešće: 290,00 KM (sa PDV-om)

Prijave za učešće:

FEB d.d. Sarajevo ili Udruženje-Udruga računovođa i revizora FBiH M.M. Bašeskije broj 11 Sarajevo

Tel.: 033/215-802, 210-714 i 214-874

Fax: 033/204-676

e-mail: feb@feb.ba

Prisustvovanje Simpoziju moguće je uz predaju kopije virmana plaćene naknade ili plaćanjem gotovinom na samom Simpoziju

Računi za uplatu FEB d.d. Sarajevo:

Union banka d.d. Sarajevo                            1020290000002288

UniCredit Bank d.d. Mostar                         3389002207884134

Nova banka A.D.                                          5550050000940673

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo                       1610000063300077

Smještaj i prevoz:

Učesnici sami rezervišu i snose troškove smještaja i prevoza

Rezervacije za smještaj mogu se izvršiti kod:

GRAND HOTEL NEUM ****

Tel: 036/880-078 i 880-011

Fax: 036 880-077

E-mail: prodaja@hotel-neum.com


Prosječna plata u BiH u junu 834 KM

kmProsječna mjesečna isplaćena neto plata u BiH za juni ove godine iznosila je 834 KM, što pokazuje nominalni pad za 1,2% u odnosu na decembar 2014. godine, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine povećala za 0,5%.
Najniža prosječna neto plata od 522 KM bila je u građevinarstvu, 528 KM iznosila je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, dok je prosječna neto plaća u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima iznosila 537 KM, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U financijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plata u junu iznosila je 1.350 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.339 KM, dok je prosječna neto plata u sektoru informacija i komunikacija iznosila 1.201 KM.

Prosječna bruto plata u BiH za juni ove godine iznosila je 1.295 KM i nominalno je niža za 1,2% u odnosu na decembar prošle godine, te viša za 0,7% u odnosu na juni prošle godine.

IZVOR: biznis.ba

SOFTIĆ: Valutni odbor ostaje, ali će CB BiH biti aktivnija

senadOkvir monetarne politike neće se mijenjati, osnovni zadatak Centralne banke BiH i dalje će biti očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti u zemlji, uz mogućnost traženja modaliteta za intenzivnije uključivanje CBBiH u ekonomski ambijent BiH.

Ovo je u intervjuu za "Oslobođenje" kazao Senad Softić, novoimenovani guverner Centralne banke BiH.

- Stabilnsot koju pruža valutni odbor, praćena dobro osmišljenim reformama može dovesti do ekonomskog rasta. S druge stane svjesni smo i nedostataka - ograničenog broja instrumenata monetarne politike, da Centralna banka nema ulogu banke posljednjeg utočišta, odnosno kreditora u kranjoj nuždi, da ne može investirati u domaće vrijednosne papire, itd. S obzirom na monetarnu i cjenovnu stabilnost koju pruža model valutnog odbora, smatram da takav model treba zadržati dok se ekonomija ne stabilizira do nivoa da je spremna za liberalniji tip monetarne politike - pojasnio je Softić

Dodao je da će Centralna banka nastaviti uvoditi evrospke standarde i unapređivati procese rada.

- S obzirom na usvojenu reformsku agendu i opredijeljenost BiH za evropske integracije, mislim da će i Centralna banka morati biti aktivnija. Proces evropskih integracija u BiH primarno i gotovo isključivo se adresira kao političko pitanje stavljajući u drugi plan stručne i tehničke aspekte procesa priključenja. Evropska unija jeste politička unija, ali i ekonomska i monetarna unija, za čije članstvo su postavljeni vrlo složeni i zahtjevni kriteriji iz Mastrihta, čije ispunjenje je uvjet za sve potencijalne članice EU da bi postale dio eurosistema, odnosno jedinstvenog monetarnog područja sa zajedničkom valutom - kazao je Softić.

On je naglasio kako će Centralna banka BiH pod njegovim vodstvom očuvati političku neovisnost, na što ga obavezuje i Zakon o Centralnoj banci BiH.

IZVOR: Oslobođenje


Danas objava Zakona o radu u Službenim novinama FBiH

zakonNovi Zakon o radu danas će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, koji je na objavu uputio Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - potvrđeno je Feni iz Službenih novina FBiH.

Osam dana nakon objave, 20. augusta Zakon o radu će stupiti na snagu. Ukaz o njegovom proglašenju potpisao je predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, nakon što je usvojen u oba doma Federalnog parlamenta.

Ovim zakonom uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

IZVOR: Fena