Danas objava Zakona o radu u Službenim novinama FBiH

zakonNovi Zakon o radu danas će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, koji je na objavu uputio Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – potvrđeno je Feni iz Službenih novina FBiH.

Osam dana nakon objave, 20. augusta Zakon o radu će stupiti na snagu. Ukaz o njegovom proglašenju potpisao je predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, nakon što je usvojen u oba doma Federalnog parlamenta.

Ovim zakonom uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

IZVOR: Fena