Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj neto/bruto plaći za februar 2015. godine

U “Službenim novinama FBiH”, broj 31/15 od 24.04.2015. godine, objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto i bruto plaći za februar 2015. godine. Podatke dajemo u nastavku:

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar/veljača 2015. godine iznosi 815 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period decembar/prosinac 2014.-februar/veljača 2015. godine iznosi 832 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar/veljača 2015. godine iznosi 1.244 KM.


Počeli razgovori o novom zakonu o radu u FBiH

radNakon pauze od godinu i po, tri strane konačno su za istim stolom. Vlada FBiH, odnosno nadležno ministarstvo, sindikati i poslodavci traže najbolje rješenje novog zakona o radu.

Nećemo praviti zakon ispočetka nego ćemo se nasloniti na zakon iz 2012. godine koji je prošao procedure u Ekonomsko-socijalnom vijeću i Vladi FBiH, pa iz nekih razloga nije prihvaćen, i sada će ponovo biti otvorena procedura - rekao je Milan Mandilović, ministar rada i socijalne politike FBiH.

On ne tretira ono što je Sindikat najviše napadao u proteklom periodu: to je uvođenje agencije za iznajmljivanje radnika, rad na određeno i neodređeno taj zakon ne tretira - kazao je Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalih sindikata BiH.

Sindikat, međutim strahuje da će ove odredbe ipak biti u fokusu razgovora, imajući u vidu plan rada federalnog premijera, te uvjete međunarodnih finansijskih institucija prema našim vlastima.

Poslodavci također imaju zamjerki. No, odranije upozoravaju kako zakon uskoro mora biti usvojen, jer postojeća regulativa nije dobra.

Vlada Federacije BiH će do sutra i sindikatima i poslodavcima uputiti prvu verziju zakona. U roku od 10 dana sve strane će dostaviti svoje prijedloge, kako bi nakon toga o zakonu raspravljalo Ekonomsko-socijalno vijeće. U nadležnom ministarstvu kažu kako će zakon biti usvojen, a kako će, na kraju, sve strane biti jednako zadovoljne, odnosno nezadovoljne.

IZVOR:  Indikator.ba


U prva dva mjeseca snažan pad prihoda od PDV-a

kmUprava za indirektno oprezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) je u februaru ove godine naplatila, po odbitku povrata PDV-a, 394,9 miliona KM indirektnih poreza, što je za jedan posto više nego u istom mjesecu 2014. - preliminarni su podaci navedeni u najnovijem biltenu Odjela za makroekonomsku analizu UIO.

Razlog za niži rast neto naplate u odnosu na rast bruto naplate od 2,1 posto je u povećanju isplate povrata PDV-a.

Na nivou prva dva mjeseca 2015. ostvaren je rast bruto naplate prihoda od indirektnih poreza od 0,9 posto.

Međutim, zbog rasta povrata od 8,3 posto, neto naplata je u konačnici manja za 0,6 posto ili za 4,9 miliona KM.

U prva dva mjeseca zabilježen je snažan pad naplate prihoda od PDV-a od 38 miliona KM, dok je na ostalim grupama zabilježen rast, a najviše kod prihoda od akciza.

Analiza strukture bruto PDV-a ukazuje da je osnovni razlog za negativni trend PDV u januaru 2015. bio pad PDV-a na uvoz, a u februaru pad domaće potrošnje.

Pad PDV na uvoz u januaru je bio daleko veći od pada uvoza robe, koji je prema izvještaju Agencije za statistiku BiH iznosio -2,8 posto.

S druge strane, nakon visokih stopa rasta domaćeg PDV u drugoj polovini 2014., primjetno je jenjavanje potrošnje.

"Osim makroekonomskih faktora, razlog za negativne trendove kod PDV-a može biti i viša statistička osnovica za poređenje, jer je početkom prošle godine zabilježen historijski maksimum i u bruto i u neto naplati PDV-a", stoji u informaciji Odjela za makroekonomsku analizu UIO.

Akcize predstavljaju jedinu grupu prihoda kod koje je zabilježen rastući trend naplate u prva dva mjeseca 2015.
Nakon slabije naplate u januaru, već u februaru akcize na derivate bilježe snažni rast od 31 posto.

Rastući trend bilježe i akcize na duhan, kako na uvezeni, tako i na domaći duhan.

Ukupni dvomjesečni efekti na prihode od akciza na derivate iznosi 8,3 miliona KM, a kod akciza na duhan 16,1 miliona KM.

IZVOR:  www.uino.gov.ba

P O Z I V KANDIDATIMA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA STICANJE ZVANJA

obukafeb

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Ekonomski fakultet u Sarajevu – Poslovna akademija,  „Revicon” d. o. o. i  „FEB” d. d., objavljuju

P O Z I V

KANDIDATIMA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA STICANJE ZVANJA

 

a)   certificirani računovodstveni tehničar

b)   certificirani računovođa

c)    ovlašteni revizor

 

1)      Ukupan fond časova po modulima:

a)  certificirani računovodstveni tehničar 40 časova
b)  certificirani računovođa 60  časova
c) ovlašteni revizor 80 časova

2)  Cijena obuke po kandidatu sa uključenim PDV-om:

a)  certificirani računovodstveni tehničar, po predmetu

185,00 KM

b)  certificirani računovođa, po predmetu

350,00 KM

c)  ovlašteni revizor, po predmetu

475,00 KM

Popust od 15% odobravamo za kandidate koji pohađaju cijeli modul.

3)  Mjesto održavanja obuke:

Sarajevo, Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Ul. Skenderija 70/III

4)  Početak obuke:

17. april/travanj 2015.  godine za sva tri modula

5)  Termini održavanja obuke:

Radni dani u poslijepodnevnim časovima i dani vikenda (subota i nedjelja) cjelodnevno

6)  Certifikat:

Nakon završene obuke kandidati dobivaju certifikat o  završenoj obuci, kao pripremi

za polaganje ispita pred Komisijom za računovodstvo i reviziju BiH

7)  Uplata:

Ekonomski fakultet u Sarajevu,

Račun broj: 1610000047480056 kod Raiffeisen Bank DD Sarajevo

8)  Dodatne informacije i prijave:

Poslovna akademija: telefon 033 564 354; fax 033 564 371; E-mail lela.grubesic@efsa.unsa.ba

Revicon:                      telefon 033 720 599; fax 033 720 583; E-mail revicon@revicon.info

FEB:                              telefon 033 215 802; fax 033 204 676; E-mail feb@feb.ba

 

U skladu sa odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH ispitni rok za gore navedena zvanja će se održati u periodu od 11. do 15. maja/svibnja 2015. godine.


Časopis april 2015

slika cizma april

S A D R Ž A J

 

1. Autor:  Fuad Balta, dipl. oec

Naziv članka: Povrat poreznih i drugih javni prihoda

 • Procedure povrata poreznih obaveza propisane su Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 71/14).      Kada je riječ o povratu ostalih javnih prihoda, ostvarenje tog prava  propisano je Pravilnikom o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije BiH (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 47/04), te, analogno, odgovarajućim kantonalnim pravilnicima zavisno od činjenice gdje su javni prihodi bili više ili pogrešno uplaćeni – na račun federalnog ili kantonalnog(ih) budžeta. Pored navedenih propisa koji se direktno odnose na procedure povrata, potrebno je navesti i Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova  na teritoriji Federacije BiH  (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14,  60/14, 65/14, 105/14 i 20/15), kao i propise o pripadnosti javnih prihoda i načinu uplate javnih prihoda. koji imaju indirektni uticaj na složenost procedura povrata. Pitanje povrata u slučajevima kada je porezna obaveza preplaćena ili pogrešno uplaćena predstavlja jedno od nedovoljno definiranih pitanja iz oblasti tzv. direktnih poreza. Za razliku od indirektnih poreza i prava Uprave za indirektno oporezivanje BiH da neposredno vrši povrat poreza sa jedinstvenog računa, Porezna uprava Federacije nema tu mogućnost, budući da sredstvima na depozitnim i/ili transakcijskim računima raspolažu vlade kantona i/ili Federacije BiH.

2. Autor: Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka: Registracija PDV opunomoćenika

 • Status PDV opunomoćenika je relativno dobio na popularnosti, u posljednje vrijeme. U početku primjene Zakona o PDV-u ova mogućnost je izbjegavana od strane domaćih PDV obveznika uglavnom iz razloga nesigurnosti. Sada se, prema nezvaničnim informacijama iz Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, povećava broj zahtjeva za registracijom PDV opunomoćenika.To je, jednostavno rečeno, PDV obveznik koji prihvata da za nerezidentnu firmu preuzme na sebe obavezu podnošenja PDV prijava, plaćanje PDV-a i povrat istoga.

3. Autor: Denis Zukić, dipl. oec

Naziv članka: Terenski dodatak

 • Pravo zaposlenika na naknadu za rad na terenu (terenski dodatak) propisano je Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 54/05 i 62/08), u kojem prema članu 25., „zaposlenik koji je zbog prirode poslova koje obavlja upućen na rad na terenu van mjesta zaposlenja u trajanju dužem od 30 dana neprekidno ima pravo na terenski dodatak. Visina terenskog dodatka utvrdit će se kolektivnim ugovorima područja djelatnosti.“ Navedena odredba iz člana 25. detaljno će biti pojašnjena u nastavku teksta.

4. Autor: Mr. oec. Mirna Pajević

Naziv članka: Kreditni poslovi - način, rokovi i obrasci izvještavanja

 • Oblast kreditnih poslova sa inostranstvom do objavljivanja Zakona o deviznom poslovanju u FBiH („Službene novine FBiH“, br.47/10) bila je regulisana Zakonom o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Službene novine RBiH“,br. 2/92 i 13/94). Prema konceptu trenutnog Zakona, ovo područje je uključeno u jedinstvenu regulativu deviznog poslovanja.Zakonom je predviđeno da su rezidenti dužni o kreditnim poslovima s inostranstvom izvještavati Federalno ministarstvo finansija, koje obavezu izvještavanja može proširiti i na neke poslove koji striktno nisu kreditni poslovi s inostranstvom, ali su im srodni.Zakon predviđa da su rezidenti dužni naplatiti i unijeti u FBiH sredstva plaćanja po osnovu izvoza robe ili pružanja usluga u inostranstvu u roku od šest mjeseci od dana izvoznog carinjenja, odnosno od dana izvršenja usluge, u protivnom takav posao smatrat će se kreditnim poslom s inostranstvom (kapitalni posao). Slično kao i kod izvoza, posao uvoza robe ili usluge sa ugovorenim rokom dužim od šest mjeseci od dana plaćanja smatra se kreditnim poslom sa inostranstvom.

5. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Naziv članka: Bjanko-mjenica u funkciji instrumenta osiguranja naplate vlastitih potraživanja

 • Bjanko-mjenica u trenutku izdavanja ne sadrži sve obavezne zakonske sastojke. Pošto je to mjenica „u nastajanju”, dovoljno je da u momentu izdavanja sadrži samo vlastoručni potpis mjeničnog izdavaoca.  Bjanko-mjenica je povjeriocu od velike koristi, jer ne može unaprijed znati da li će dužnik u budućnosti uredno izmirivati preuzete obaveze, kada će prestati sa plaćanjem dospjelih obaveza i koliki će biti iznos neizmirenih obaveza.Nakon što je popunjena svim zakonskim sastojcima, bjanko-mjenica postaje potpuna mjenica i s njom se dalje postupa kao i sa svakom drugom mjenicom. Zbog pogodnosti koje pruža (npr. automatizam u naplati preko službi UPP-a) u vrijeme finansijske nediscipline dužnika i presporih sudskih procesa, povjerioci sve više koriste mjenicu kao instrument osiguranja naplate vlastitih potraživanja. 

6. Autor: Haladin  Salihović, Mr.sc

Naziv članka: Franšizing i lizing

 • Postoje brojne definicije franšizinga. U stranoj i domaćoj literaturi prisutna su različita tumačenja  same definicije. U teoriji i poslovnoj praksi prisutne su raznovrsne klasifikacije i podjele franšizinga, tako da ćemo pojasniti tri osnovne klasifikacije, a to su funkcionalna, predmetna-šira klasifikacija i predmetna-uža klasifikacija. Učesnici u sistemu franšizinga su davalac i primalac franšize koji svoje međusobne odnose regulišu putem ugovora o franšizingu.Franšizing je nastao kao rezultat zahtjeva i mobilnosti savremenog, a posebno američkog potrošača, koji je na svojim putovanjima tražio poznate nazive i standardizovanu uslugu. Mnogi brendovi su izgrađeni kroz franšizing, milioni klijenata su usluženi svaki dan i predstavljaju ogromnu mogućnost za franšize.Drugi dio rada je zasnovan na temi lizinga kao jednog veoma važnog izvora srednjoročnog i dugoročnog finansiranja, jer predstavlja ekonomski efikasno rješenje nabavke sredstava potrebnih za poslovanje preduzeća. Iako može izgledati da je lizing jedan od novijih metoda finansiranja, prvi slučajevi praktične primjene odigrali su se u davnoj prošlosti. Sama riječ lizing potiče od engleske riječi „to lease“  što u prijevodu znaci dati pod zakup, najam. Zatim su nabrojane prednosti i nedostaci lizinga. Također je obrađena pojava lizinga u praksi koji može biti  u oblicima direktnog i indirektnog lizinga.

7. Autor: Prof. dr. Jozo Sović

Naziv članka: Traktat o računovodstvu i poslovnom uspjehu u menadžerskoj ekonomiji-važnost multidisciplinarne edukacije

 • Temeljna odrednica menadžerskog zanimanja je vješto upravljanje poslovne aktivnosti prema profitnim ciljevima. U poslovnom žargonu tj. u poslovođenju, menadžment je poslovna vještina ili preciznije način razmišljanja djelovanja i ponašanja svih sudionika koji kreiraju i osiguravaju privredni razvoj i socijalni napredak u okvirima nacionalne ekonomije. Za menadžersko upravljanje potreban je talent, iskustvo i kontinuirana edukacija, odnosno neprekidno učenje radi sticanja znanja koje se može unovčiti. Učenje je proces usvajanja znanja primjenljivog u poslovnoj praksi. Tu tvrdnju ubjedljivo i uvjerljivo potvrđuju iskustva iz najrazvijenijih ekonomija u svijetu. Ne moraju i ne mogu to svi znati, ali neki to znaju iz zapisanih anala da je menadžersko razmišljanje starije od stotinu godina. Zbog toga, menadžment kao provjerena filozofija poslovanja ima paradoksalno nejednak utjecaj na ukupni privredni i socijalni razvoj pojedinih zemalja i regiona. Menadžerstvo je poslovna filozofija i vještina usklađivanja privredne i financijske politike sa utjecajima iz nacionalnog i internacionalnog okruženja. Stoga svako vrijeme ima svoje probleme, teme i dileme, koje treba rješavati u hodu, u dinamici; držati korak s vremenom. Ipak, svaki period civilizacije ima jednu generalnu tendenciju kretanja i ekonomsko-socijalnog razvoja. Prepoznavanje smjera kretanja zavisi od intelektualne i moralne snage društvene zajednice, da tu kariku blagovremeno uoči i da se pripremi i prilagodi raznovrsnim promjenama. Dodatna energija za prilagođavanje promjenama, crpi se iz multidisciplinarnog znanja članova/nica menadžerskog tima, koji je vispreno/spretno prepoznao u promjenama indirektnog pokretača, regulatora i akceleratora poslovne uspješnosti.

8. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka: Javno-privatno partnerstvo iz perspektive EU

 • Javno-privatno partnerstvo (JPP), engl. Public Private Partnership (PPP), podrazumijeva suradnju tijela javne vlasti s privatnim sektorom, bilo na razini središnje ili lokalne zajednice, s ciljem zadovoljavanja neke javne potrebe. U širem smislu JPP može se definirati kao skupina zajedničkih inicijativa javnog sektora i privatnog profitnog i neprofitnog sektora u kojima neki subjekt pridonosi određene resurse i sudjeluje u planiranju i odlučivanju. U užem smislu pod pojmom JPP podrazumijevaju se kooperativni pothvati u sklopu kojih javni i privatni sektor udružuju resurse i stručna znanja kako bi kroz prikladne alokacije resursa, znanja i nagrada zadovoljili neku javnu potrebu. Na taj način privatni sektor može uposliti svoje resurse i vještine u pružanju dobara i usluga koje tradicionalno osiguravaju državne službe. Osnovna karakteristika  JPP-a sastoji se u tome da javni i privatni nositelji projekta na osnovi ugovora o zajedničkoj suradnji međusobno dijele rizik istog projekta radi ostvarenja namjere koja leži u zajedničkom interesu.

9Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka: Korporativno brendiranje

 • Korporativni brend je osobina kompanije koja je čini jedinstvenom i prepoznatljivom, a ostvaruje se dosljednom upotrebom riječi (ime kompanije, slogan) i simbola (logotipa, boje). Korporativni brend mora da omogući trenutnu prepoznatljivost kompanije na osnovu priloženih vizualnih elemenata.Pitanje ujednačenosti korporativnog brenda (ono što kompanija jeste)  i imidža (ono što javnost misli o kompaniji)  predstavlja ključno pitanje za sve kompanije. Moguće je, u cilju postizanja kratkoročne koristi „jakim“ marketinškim i PR kampanjama i velikim prisustvom u medijima „uljepšati“ sliku o kompaniji i stvoriti imidž koji u znatnoj mjeri prevazilazi vrijednosti koje stoje iza identiteta kompanije. Međutim, po pravilu sve kompanije koje svoj identitet podrede imidžu, traju kratko i ubrzo slijedi njihov pad i nestanak. Sve kompanije koje razmišljaju strateški, na duge staze, trude se da, prije svega, podignu identitet kompanije na visok nivo.Korporativni identitet ulazi na scenu strateškog upravljanja kao relativno nov pristup. Za neke on čini jezgro uspješnog upravljanja, a za neke još jednu ideju u modernom učenju o poslovanju. Činjenica je da je svijest o značenju korporacijskog identiteta sve više prisutna među upravama uspješnih kompanija. Značaj korporacijskog identiteta raste sa sviješću o promjenama u globalnom okruženju i potrebi rada na otvorenom tržištu, internacionalizaciji i poplavi potpuno novih proizvoda, usluga i razvojnih tehnologija.Broj proizvoda i usluga eksponencijalno raste, a kompanije moraju neprekidno biti u toku sa napretkom u svijetu, učiti i usavršavati se, kako bi mogle prilagoditi sopstvenu strukturu i aktivnost stalnim promjenama.

10. Autor: Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Naziv članka: Internet marketing

 • Uvođenje i razvoj suvremene tehnologije i njene primjene zahtjeva i modernizaciju razvoja marketinga i reklamiranja. U okviru takvog načina gospodarskog prilagođavanja tehnoloških suvremenih promjena uvjetuje se razvoj i napredak računalne tehnologije i sve veći krug njenog prihvaćanja. Ovakav oblik suvremenog tržišnog komuniciranja putem interneta otvara nove vidove sa uspješniju unutarnju i vanjsku suradnju poslovnim subjektima i otvara im neograničene oblike i načine napredovanja ne samo na lokalnom području već i na inozemnom tržištu. Putem interneta poslovni subjekt može doći do svih bitnih informacija koje su od velikog značaja za njegov razvoj i na taj način poslovni subjekt može uočiti svoj položaj u odnosu na konkurenciju i na koji način steći vodeću konkurentsku prednost na tržištu svojim uslugama ili plasmanom proizvoda. Razvoj interneta je u velikoj mjeri utjecao i na sam marketing kao suvremeniji oblik reklamiranja proizvoda i usluga i njihovog predstavljanja kako domaćim kupcima i suradnicima tako i inozemnim. Svakom poslovnom subjektu je u interesu da se reklamira na što bolji način, kao i da plasira proizvode na dobro istraženo tržište i da pri tom zauzme bolji položaj u odnosu na svoju konkurenciju. To su osnovni razlozi za prihvaćanje najsuvremenijeg vida reklamiranja proizvoda i usluga putem interneta. Upravo zbog toga se sve više pristupa razvoju i korištenju internet marketinga koji otvara kupcima i potrošačima detaljniji, jasniji, precizniji vid reklame uz maksimalnu informiranost.

11. Autor: Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Naziv člankaErgonomija – primjena u radu

 • Ergonomija po definiciji je naučna disciplina (nauka o radu) kojoj je zadatak da istražuje ljudski organizam i ponašanje, te pruža podatke o prilagođenošću predmeta s kojima čovjek dolazi u kontakt. Dakle, ergonomija proučava anatomske, fiziološke i druge parametre ljudskog tijela. To nije nezavisna nauka nego se koristi podacima svih disciplina koje se bave čovjekom (medicinom, psihologijom, matematikom, optikom, akustikom itd.).Ergonomija omogućava da se kvalitetno radi, poveća proizvodnja, smanji broj profesionalnih oboljenja i da se poveća efikasnost i sigurnost upotrebe predmeta. Ergonomija mora biti najčvršće povezana s konstrukcijom i tehničkim projektovanjem proizvoda (s jedne strane) i dizajniranjem (s druge strane). Dizajn ne može mijenjati čovjeka, ali putem ergonomije saznaje o činjenicama koji su čovjeku potrebne. Upravo ergonomija omogućava dizajneru da prilagođava ili promijeni predmet u najprikladnijoj kombinaciji za čovjeka. Ergonomija je moglo bi se reći nauka koja se bavi dizajnom proizvoda tako da oni najbolje budu prilagođeni ljudskom tijelu.Ergonomijom se danas bave biolozi, antropolozi, psiholozi, sociolozi, ali sva znanja koja nosi svaka od nabrojanih i drugih struka ne znači ništa ako se ne integrišu u skup jedinstvenih i usklađenih zahtjeva koji se moraju postaviti pred projektanta ili dizajnera tehničkog sredstva, da bi ono zadovoljilo sve potrebe i zahtjeve čovjeka.

12. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Pravilnik o radu

 • Kada je u pitanju uređivanje radnih odnosa odnosno oblasti rada u širem smislu, teško je zamisliti da se ovakva oblast koja je od životnog značaja za svakog čovjeka,koja zadire direktno u njegova egzistencijalna pitanja, može u potpunosti urediti zakonom ili drugim propisom. Stoga je zakonodavac propisao da sva pitanja koja nisu decidno uređena zakonom, uređuju se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Može se konstatovati da pravilnik o radu predstavlja jedan od temelja pravne sigurnosti ukoliko prava i obaveze iz radnog odnosa nisu uređeni zakonom, drugim propisom kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Izričita je obaveza donošenja pravilnika o radu za  poslodavca koji zapošljava više od 15 zaposlenika. U tom pravilniku obavezno se uređuju plaće, organizacija rada i druga pitanja značajna za zaposlenika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Sa pravilnikom moraju biti upoznati svi zaposlenici na način da se isti objavljuje na oglasnoj ploči, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Značajno je to što se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu ne mogu utvrditi manja prava od prava utvrđenih  Zakonom o radu, osim ako to nije izričito predviđeno ovim ili drugim zakonom.

 13. Autor: Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Penzijsko i invalidsko osiguranje u Federaciji BiH sa posebnim osvrtom na reformu penzijskog sistema

 • Penzijsko i invalidsko osiguranje je jedan  od najvažnijih oblika materijalne i socijalne sigurnosti osiguranika odnosno članova njihove porodice, a istovremeno odražava i  socijalni razvoj  svake države.Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12), stvoreni su potrebni uvjeti za oživotvorenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i za njihovo stalno i nesmetano  uživanje. Ovim Zakonom uređuje se sticanje, ostvarivanje i prestanak prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, penzijski staž, osiguravanje sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, kategorije osiguranika  i njihova svojstva, te  druga pitanja u vezi sa ovim osiguranjem. Imajući u vidu zakonski okvir penzijskog i invalidskog osiguranja uočljivo je da zakonodavac polazi od činjenice  da je penzijsko i invalidsko osiguranje sistem zakonom i opštim aktima ustanovljenih i uređenih prava koja proističu iz dugoročnog osiguranja. To znači da je  normativno uređenje pitanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja kao i primjena tih prava bitan preduvjet za materijalnu sigurnost osiguranika.Da li i u kojoj mjeri funkcioniše sistem penzijskog i invalidskog osiguranja u jednoj državi može se zaključiti na osnovu materijalnog položaja osiguranika i korisnika prava iz ovog osiguranja.Penzijsko i invalidsko osiguranje u Federaciji BiH uređeno je, kako je već istaknuto, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se   zasniva  na načelima uzajamnosti, generacijske solidarnosti i obaveznosti na penzijsko i invalidsko osiguranje.

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


Podsjećamo na obavezu vršenja popisa cigareta

Od 01.04.2015. godine došlo je do poskupljenja dvadesetak vrsta cigareta u iznosima od 10 do 20 feninga po kutiji.

Podsjećamo na obavezu vršenja popisa cigareta iz člana 45. stav 3. Zakona o akcizama („Službeni glasnik BiH“, broj 49/09, 49/14 i 60/14), prema kojoj su porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom duhanskih prerađevina dužni popisati zalihe duhanskih prerađevina pri svakoj promjeni maloprodajnih cijena koje prijavljuju UIO u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa i na novu osnovicu obračunatu i uplatiti razliku akcize u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih lista.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 200.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice a novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 20.000 KM poduzetnik ako ne izvrši popis zaliha u smislu člana 45. Zakona o akcizama.

Na osnovu navedenog, skrećemo pažnju svim poreznim obveznicima koji se bave prometom duhanskih prerađevina na obavezu vršenja popisa zaliha duhanskih prerađevina za cigarete čija je maloprodajna cijena promijenjena. Rok za dostavljanje popisnih lista UIO jeste 08.04.2015. godine.


Usvojen budžet FBiH za 2015. u iznosu od 2,3 mlrd KM

Budžet FBiHBudžet Federacije BiH za 2015. godinu u iznosu od 2.334.147.169 KM večeras je na vanrednoj sjednici usvojio Dom naroda, nakon što ga je prethodno odobrio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Time su se stekli uslovi da budžet, odobren sat vremena do isticanja odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH, postane operativan.

Obrazlažući budžet premijer Federacije BiH Fadil Novalić istakao je da bez obzira na predviđeni primarni suficit, planiran u nacrtu Budžeta FBiH za 2015. godinu, usljed povećanog servisiranja duga, imamo višak rashoda nad prihodima u iznosu od 684 mil KM.

S obzirom na to da se ovdje radi o neravnoteži platne bilanse, odnosno o nemogućnosti servisiranja svih obaveza, ističe da će neki novi aranžman s međunarodnim finansijskim institucijama biti neophodan.

Po riječima premijera, federalna vlada će se ponašati u skladu s nečelima restriktivne fiskalne politike, a sve s ciljem očuvanja fiskalne stabilnosti.

- Budžet je socijalni, a ne razvojni - zaključio je Novalić.

IZVOR:  ekapija.com


SEMINAR: PRODAJA, IZNAJMLJIVANJE, NAPLATA, REORGANIZACIJA POSLOVANJA, RADNI ODNOSI, KONSOLIDACIJA I DRUGE AKTUELNOSTI

SEMINAR Kontinuirana edukacija, računovođa i revizora

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija  računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

PRODAJA, IZNAJMLJIVANJE, NAPLATA,
REORGANIZACIJA POSLOVANJA,
RADNI ODNOSI, KONSOLIDACIJA I DRUGE AKTUELNOSTI

poziv 

TUZLA, 13.4.2015., Hotel Tuzla

MOSTAR, 14.4.2015., Hotel Ero

SARAJEVO, 15.4.2015., UNITIC Amfiteatar

ZENICA, 16.4.2015., Hotel Zenica

BIHAĆ, 17.4.2015., Hotel Park

 

 

 

CILJ SEMINARA

capital-gain_505_052614065334 (1)Aprilski seminar u organizaciji FEB-a ima za cilj da učesnicima ponudi profesionalne odgovore na mnoge dileme vezane za primjenu propisa.

Cilj ovog seminara je ukazati na specifične događaje i transakcije u preduzeću te pomoći računovođama da urede te transakcije u računovodstvenom i  poreznom  smislu. Pribaviti nedostajuća novčana sredstva, odgoditi namirenje obaveza, napraviti reorganizaciju kako bi se ostvarile uštede cilj je uprave, najprije direktora a zatim financijskog menadžera, pravnika i ostalih stručnjaka.

Sve ovo podrazumijeva  intenziviranje  redovnih aktivnosti ali i specifične poslove , sa kojima se preduzeće suočava.  Zadatak računovodstva  je da i te , nove, poslovne događaje i transakcije obradi i iskaže u skladu sa zadatim računovodstvenim okvirom i da savjetuje upravu o poreznom tretmanu. Kako primijeniti MSFI 5 i da li se, odnosno, u kojoj  mjeri,  Računovodstveni standard za mala i srednja preduzeća  razlikuje od ovog MSFI  - pitanje je na koje treba odgovoriti računovođa.

Računovođa će savjetovati upravu o primjeni poreznih propisa na situaciju kada se roba prodaje ispod nabavne vrijednosti i kada se otpisuju potraživanja sumnjiva za naplatu kao i o obavezi obračunavanja doprinosa na lična primanja zaposlenika, koji ne rade puno radno vrijeme.

Dio seminara odnosi se na predavanja vezana za primjenu Zakona o radu. U praksi su prisutne različite vrste radnih angažmana, kao i mnoga sporna pitanja u vezi sa istima. Nisu sporne samo odredbe Zakona o radu ili Općeg kolektivnog ugovora, već i pitanja vezana za oporezivanje isplata po osnovu ovih angažmana.

Pitanja u vezi sa pravima i obavezama poslodavca ili zaposlenika prilikom prekida radnog odnosa, uvijek su aktuelna, a često izazivaju nejasnoće. Prezentacija na seminaru vezana za prekid radnog odnosa, sagledat će se sa aspekta Zakona o radu, Općeg kolektivnog ugovora i ostalih „poreznih“ propisa.

Odgovori koji se odnose na sporna pitanja iz radnog odnosa i isplata po osnovu ugovora, prezentovat će se prema stavovima/mišljenjima/odgovorima nadležnih organa.

.

PROGRAM

PRODAJA, IZNAJMLJIVANJE, NAPLATA I OSTALE SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU

 • Prodaja zaliha robe i proizvoda po nabavnoj vrijednosti i  ispod nabavne vrijednosti (računovodstveni tretman, porezne posljedice)
 • Prodaja potraživanja specijaliziranim firmama za otkup potraživanja, iznos diskonta i njegov računovodstveni i porezni aspekt
 • Nenovčani  oblici namirenja  u zemlji i inozemstvu u uslovima nelikvidnosti i blokiranog bankovnog računa (kompenzacija, cesija, asignacija) iz aspekta Zakona o finansijskom poslovanju i Zakona o deviznom poslovanju
 • Nenaplativa potraživanja iz inostranstva i PDV
 • Otpis potraživanja sumnjivih za naplatu iz aspekta Zakona o porezu na dobit i Zakona o PDV
 • Dokapitalizacija - povećanje udjela uplatom osnivača- članova društva  i primanje novih članova u društvo, pravo preče kupnje
 • Uplata u rezerve, potreba za izmjenom ugovora o osnivanju  i statuta
 • Subordinirani kredit: ni kredit ni obaveza!
 • Prodaja poslovne cjeline – kako izvesti transakciju bez obaveze plaćanja PDV?
 • Prodaja stalnih (osnovnih) sredstava: preklasifikacija prema MSFI-5 – obustavljeno poslovanje i stalna sredstva namijenjena prodaji, prodaja po cijeni nižoj od sadašnje vrijednosti, prodaja stalnih sredstava koja su u potpunosti otpisana
 • Prodaja zemljišta koje se ne koristi i objekata koji ne služe u poslovne svrhe – porezni aspekt transakcije
 • Davanje u najam opreme, zemljišta, građevinskih objekata (računovodstveni  i porezni aspekt)
 • „Pozajmljivanje“  radnika preduzeća poslovnom partneru  radi izvršavanja ugovorenih poslova

PROMJENA OBLIKA ORGANIZOVANJA

 • Dioba na više poslovnih cjelina ili gašenje nerentabilnih poslovnih jedinica ?
 • Pripajanje većem i jačem poslovnom subjektu
 • Kontinuitet u oporezivanju u smislu Zakona o porezu na dobit i gubljenje ranije stečenih poreznih olakšica prilikom promjene oblika organizovanja 

LIKVIDACIJA DRUŠTVA, DOK SE JOŠ MOGU IZMIRITI SVE OBAVEZE

STEČAJ UZ DJELIMIČNO NAMIRENJE POVJERILACA

 • Izlučna i razlučna prava
 • Zakon o zalozima BiH, Registar zaloga
 • Namirenje potraživanja radnik

RADNO PRAVO

 • Različite vrste angažmana
  • Angažman direktora
   • mora li direktor biti uposlenik društva?
   • može li jedna osoba biti direktor u više društava?
   • može li pravno lice imati uposlenog samo direktora?
   • direktor „stranac“
  • Problemi kod angažmana pripravnika i volontera
  • Angažman knjigovođe
  • Radni status penzionera, predsjednika udruženja, prokuriste…
  • Rad zaposlenika  „na dva sata“, porodilje na pola radnog vremena, sezonsko zapošljavanje…
  • Probni rad (prava i obaveze)
  • Rad na određeno vs rad na neodređeno
  • Podsticaji pri zapošljavanju lica sa invaliditetom
  • Isplate sudskim vještacima, procjeniteljima…
  • Preraspodjela radnog vremena: koliko maksimalno radnih sati sedmično može raditi jedan radnik?
  • Detaširanje radnika u inostranstvo
  • Kako se, pravilno, u skladu sa Zakonom o radu, obračunava minuli rada
 • Prekid radnog odnosa, prava i obaveze
  • Otkaz ugovora o radu zbog neispunjenja radnih zadataka
  • Otpuštanje viška radnika i plan o zbrinjavanju viška radnika
  • Otpuštanje trudnica i radnika na bolovanju
  • Otkaz ugovora o radu i neiskorištena prava radnika – godišnji odmor, regres ...
  • Problem definiranja lakših i težih povreda obaveza iz radnog odnosa
  • Disciplinski postupak, obaveza ili ne

KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 •  Kad postoji obaveza i kako se vrši konsolidacija
 •  MSFI 10 - Konsolidacija finansijskih izvještaja

.

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:
Elma Peštović                         Mirna Pajević
Esma Kovačević                     Denis Zukić

NAKNADA:
Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
Za učesnike bez materijala                     80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:
Materijal za seminar – Priručnik
Pribor za pisanje

PLAĆANJE:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
Nova banka A.D.                   5550050000940673
UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14