SRETNA NOVA GODINA

Happy-New-Year-Balloon-Picture

Predstojeći praznici na čas će nas odvojiti od svakodnevnice. Poželjan je mali odmor kako bi došli do boljih rješenja.

Uputstvima, člancima i savjetima u našim izdanjima, seminarima i telefonskim razgovorima, i u 2015. godini bit ćemo sa Vama.

Na kraju protekle godine zahvaljujemo na dobroj saradnji i Vašem povjerenju. Želimo Vam obilje zdravlja, sreće i uspjeha u nadolazećoj godini.

Vaš FEB dd

 


Izmjena uplatnog računa za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo

U "Službenim novinama FBiH", broj 105/14 od 26.12.2014. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, 70% od ukupno obračunatog iznosa, za Kanton Sarajevo. Naziv banke:"Raiffeisen Bank d.d. BiH", zamjenjuje se nazivom: "NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla" i broj računa: "161-000-00274600-32", zamjenjuje se brojem: "132-010-20148801-73".

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

.

U nastavku teksta dajemo Vam izmjenu i dopunu Pravilnika u cijelosti:

Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I

VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14 i 46/14, 60/14 i 65/14), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 17. Općinske naknade i takse, podtačka 17.4. Ostale naknade, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 3. dodaje se novi redni broj 4. koji glasi:

Red. br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

4.

Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana

722444

Dosadašnji redni broj 4. postaje redni broj 5.

2. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 43. Vitez, naziv banke: "UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo" i broj računa: "338-000-22000255-47" zamjenjuje se brojem: "141-437-53200045-23".

3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod B) Zavodi za zapošljavanje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2. Kantonalne službe za zapošljavanje, pod 2.9. Kanton Sarajevo, naziv banke: "Raiffeisen Bank d.d. BiH", zamjenjuje se nazivom: "NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla" i broj računa: "161-000-00274600-32", zamjenjuje se brojem: "132-010-20148801-73".

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Pojašnjenje u vezi sa primjenom Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

pojasnjenjeRazlog za donošenje izmjena i dopuna Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode objavljenih u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj: 66/14, ogledao se u potrebi stvaranja zakonskih pretpostavki da se poreznim obveznicima koji do 31.12.2014. godine podnesu zahtjev i izmire glavni dug po osnovu neplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2011. i 31.12.2012.godine (glavnica), omogući ostvarivanje prava na otpis zateznih kamata u cjelosti, odnosno ako podnesu zahtjev i navedeni dug izmirie do 30.06.2015. godine, da im se otpiše kamata u visini od 50 % dospjele obračunate kamate.

S tim u vezi, radi pravilne primjene zakona, prilikom odlučivanja o ispunjenosti uslova za donošenje Rješenja o otpisu kamata, potrebno je cijeniti zakonom propisane kumulativne uvjete na način da se utvrdi da li je do 31.12.2014.godine obveznik podnio zahtjev i u cijelosti izmirio obaveze po osnovu navedene glavnice.

Imajući u vidu da shodno navedenim zakonskim odredbama predmet otpisa mogu biti kamate po osnovu neplaćenih javnih prihoda nastalih u periodu do 31.12.2011. i 31.12.2012.godine (glavnice), jasno proizilazi da porezni obveznik u propisanoj procedure može ostvariti pravo na otpis kamata i u slučaju kada je navedeni glavni dug izmirio znatno ranije od propisanog roka odnosno i prije stupanja na snagu navedenih izmjena i dopuna Zakona.


Nexus 6 review

[padding right="15%" left="15%"]
[dropcap]D[/dropcap]on't act so surprised, Your Highness. You weren't on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to Alderaan. There's nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and be a Jedi, like my father before me. The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers.

Still, she's got a lot of spirit. I don't know, what do you think? What!? I don't know what you're talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan-- What good is a reward if you ain't around to use it? Besides, attacking that battle station ain't my idea of courage. It's more like…suicide.

She must have hidden the plans in the escape pod. Send a detachment down to retrieve them, and see to it personally, Commander. There'll be no one to stop us this time! You're all clear, kid. Let's blow this thing and go home! Partially, but it also obeys your commands.

 • Dantooine. They're on Dantooine.
 • He is here.
 • Don't underestimate the Force.

[/padding]

[tie_full_img]nexus-6-review[/tie_full_img]

[padding right="15%" left="15%"]

I care. So, what do you think of her, Han? A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. But with the blast shield down, I can't even see! How am I supposed to fight? Obi-Wan is here. The Force is with him. But with the blast shield down, I can't even see! How am I supposed to fight? You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away!

Still, she's got a lot of spirit. I don't know, what do you think? What!? I don't know what you're talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan-- What good is a reward if you ain't around to use it? Besides, attacking that battle station ain't my idea of courage. It's more like…suicide.
You don't believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you're going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 1. I care. So, what do you think of her, Han?
 2. You mean it controls your actions?
 3. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you're going.
 4. I'm trying not to, kid.

You're all clear, kid. Let's blow this thing and go home! But with the blast shield down, I can't even see! How am I supposed to fight? Alderaan? I'm not going to Alderaan. I've got to go home. It's late, I'm in for it as it is.
[/padding]

[tie_full_img]Nexus-6-camera-image-2[/tie_full_img]

[padding right="15%" left="15%"]

I care. So, what do you think of her, Han? A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. But with the blast shield down, I can't even see! How am I supposed to fight? Obi-Wan is here. The Force is with him. But with the blast shield down, I can't even see! How am I supposed to fight? You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away!

Still, she's got a lot of spirit. I don't know, what do you think? What!? I don't know what you're talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan-- What good is a reward if you ain't around to use it? Besides, attacking that battle station ain't my idea of courage. It's more like…suicide.
You don't believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you're going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 1. I care. So, what do you think of her, Han?
 2. You mean it controls your actions?
 3. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you're going.
 4. I'm trying not to, kid.

You're all clear, kid. Let's blow this thing and go home! But with the blast shield down, I can't even see! How am I supposed to fight? Alderaan? I'm not going to Alderaan. I've got to go home. It's late, I'm in for it as it is.
[/padding]


Obavijest AFIP-a o plaćanju naknade pri predaji izvještaja

Information

Federalno ministarstvo finansija dalo je saglasnost na Odluku o izmjeni odluke o naknadama za usluge AFIP-A. U skladu sa Odlukom, AFIP će naplaćivati prijem svih izvještaja svim obveznicima izrade i predaje u FBiH.

Dakle, na osnovu ove saglasnosti, novinu predstavlja to da će se od sada naplaćivati naknada i za predaju revizijskih izvještaja. Također, obavezu plaćanja naknade od sada imaju i budžetski korisnici.

Naknada za prijem, kontrolu i ovjeru obračuna iznosi 81,90 KM (70,00 KM + PDV 11,90 KM).

 

 


Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2015. godinu

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje

 OSNOVICE 

ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2015. GODINU         

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu s članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.397,00 KM - za slobodna zanimanja

b) 826,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti

c) 445,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 699,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti

b) 318,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 318,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 318,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 318,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2014. godine je 1.270,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR:  ”Službene novine FBiH”, broj 103/14  od 19.12.2014 godine.


Saopštenje o prosječnim isplaćenim mjesečnim neto i bruto plaćama u FBiH, RS i BiH

FBiH

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 102/14 od 17.12.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec oktobar 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za oktobar 2014. godine neto plaća ………………………………...838 KM
 • po zaposlenom za period avgust - oktobar neto plaća…………………………… ...829 KM
 • po zaposlenom za oktobar 2014. godine bruto plaća…………….....................1.281 KM.

 

RS                                                                                                            

U "Službenom glasniku RS", broj 106/14 od 28.11.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći za oktobar 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za oktobar 2014. godine bruto plaća iznosi…………...................1.333 KM
 • po zaposlenom za oktobar 2014. godine neto plaća iznosi……….….......................826 KM
 • po zaposlenom za period januar - oktobar bruto plaća iznosi…………...………….1.332 KM
 • po zaposlenom za period januar - oktobar neto plaća iznosi……..…………….........824 KM.

 

BiH

U "Službenom glasniku BiH", broj 92/14 od 1.12.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći zaposlenih u BiH za septembar 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za mjesec septembar 2014. godine neto plaća iznosi………............. 826 KM
 • po zaposlenom za mjesec septembar 2014. godine bruto plaća iznosi………..........1.282 KM

Plaćanje PDV-a po novim propisima od aprila 2015.

PDVNovo Vijeće ministara biće formirano najkasnije sredinom februara iduće godine i nakon što službeno preuzme dužnost, već početkom marta izmijeniće Zakon o porezu na dodanu vrijednost (PDV).

Planirane su tri krupne izmjene sadašnjih zakonskih odredaba koje, po ocjenama ekonomskih stručnjaka, guše gospodarstvo i ne dopuštaju mu stati na noge i razviti se.

Prva izmjena je da se plaćanje PDV-a obavlja poslednjeg dana u mjesecu, a ne kao sada do desetog dana u mjesecu. Druga je uvođenje obveze plaćanja PDV-a za mala poduzeća po naplati potraživanja umjesto sadašnjeg propisa po kojem je plaćanje obvezno po izdavanju fakture. Treća izmjena Zakona o PDV-u podrazumijeva ukidanje prava na odbitni porez na dodanu vrijednost za svaku fakturu koja nije plaćena.

Ovakve izmjene Zakona o PDV-u bile su, uz ostalo, uvjet Demokratske fronte za ulazak u državnu vlast, a rezultat su ozbiljnih ekonomskih analiza koje je izradio stručni tim ove stranke. SDA i Savez za promjene su u potpunosti prihvatili zahtjev DF-a. Zanimljivo je da je kompletan tekst novih rješenja već napisan i praktično samo čeka zeleno svjetlo Vijeća ministara i Parlamenta BiH.

- Gospodarstvo umire u unutarnjoj nelikvidnosti, a razapeto je i zloporabama kojih ima u sadašnjim pravilima u sustavu PDV-a, posebno zloporabama prava na odbitni PDV. Nova rješenja podrazumijevaju redovite i ozbiljne porezne kontrole, a rezultati će se brzo pokazati – stav je ekonomskih stručnjaka.

 

 IZVOR:  eKapija.ba


Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2015. godinu

Na osnovu člana 82. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 142. sjednici održanoj 04.12.2014. godine, donosi

 

ODLUKU 

O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU

I. 

U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije, u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, u 2015. godini, izdvajat će se 10,2% od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

II. 

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14 i 64/14), po važećim stopama, te se usmjeravaju u sljedećem omjeru, i to:- 89,8% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona od ukupno obračunatog iznosa,- 10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

III. 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o ovoj odluci i to u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke saglasno članu 82. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).

IV. 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2015. godine.

 IZVOR:  "Službene novine FBiH", broj 101/14  od 12.12.2014 godine.


Časopis decembar 2014

naslovna casopis dec2014

S A D R Ž A J

1. Sanela Agačević, dipl. oec

Taksa na naftne derivate – problem praktične prirode

2. Denis Zukić, dipl. oec

Praktični prikaz popunjavanja PDV i DPDV prijave za usluge primljene od ino lica

3. Dr. sc. Jozo Piljić

Obračun amortizacije

4. Mr. oec Mirna Pajević

Evidentiranje interne potrošnje

5. Dr. sc. Dinka Antić

Opseg oporezivanja digitalne ekonomije u EU od 2015.

6. Mr. oec Haladin Salihović

Uspostava Interne metodologije za identifikaciju stabilne osnove depozita  stanovništva

7. Safija Žilić, dipl. oec

Skrbništvo nad vrijednosnim papirima

8. Emina Mešić, dipl. oec

Koncept solventnosti u osiguravajućim društvima

9. Mr. sc. Mukelefa-Ćefa Pavlović

Sistem i metodologija izrade godišnjeg plana poslovanja

10. Mr. oec Lejla Ramović

Fiskalna pravila i fiskalna odgovornost  sa osvrtom na zemlje iz okruženja

11. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Upravljanje karijerom

 12. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Odlučivanje - efikasnost u donošenju odluka

13. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Propisi o zapošljavanju stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

14. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Uticaj penzijskog staža na prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa