Obavijest AFIP-a o plaćanju naknade pri predaji izvještaja

Information

Federalno ministarstvo finansija dalo je saglasnost na Odluku o izmjeni odluke o naknadama za usluge AFIP-A. U skladu sa Odlukom, AFIP će naplaćivati prijem svih izvještaja svim obveznicima izrade i predaje u FBiH.

Dakle, na osnovu ove saglasnosti, novinu predstavlja to da će se od sada naplaćivati naknada i za predaju revizijskih izvještaja. Također, obavezu plaćanja naknade od sada imaju i budžetski korisnici.

Naknada za prijem, kontrolu i ovjeru obračuna iznosi 81,90 KM (70,00 KM + PDV 11,90 KM).