FEB d.d. Sarajevo: Kolektivni godišnji odmor do 21.8.2023. godine

Obavještavamo vas da su uposlenici Konsultantske kuće FEB d.d. na kolektivnom godišnjem odmoru do 21.8.2023. godine.


Online radionica - Excel za revizore

Online Radionica – Excel za revizore

Kome je radionica namijenjena?

Radionica “ EXCEL za revizore” je namijenjena revizorima koji su angažovani na poslovima revizije finansijskih izveštaja, interne i revizije javnih institucija.

Cilj radionice

Osnovni cilj radionice “Excel za revizore” jeste da se revizori osposobe da na efikasan način koriste moćne alate programa Excel u svom svakodnevnom radu. Pored sticanja znanja o funkcijama programa EXCEL, kurs se fokusira i na razvoj razumijevanja i praktične primjene revizorskih znanja kroz rad sa stvarnim podacima.

U svom svakodnevnom radu revizori se suočavaju sa izazovima obrade i testiranja velike količine podataka u relativno kratkom i ograničenom vremenskom periodu. Od revizora se zahtijeva da njihov rad bude efikasan i da rezultati distribuirani u formi revizorskog izvještaja budu pouzdani. Kako bi odgovorili ovim izazovima pred revizore se postavlja nužnost primijene različitih softverskih rješenja u vidu generalizovanih revizorskih i korisničkih programa.

Obzirom na dostupnost revizorskih softverskih rješenja, primijena programa Excel predstavlja za većinu revizore jedino rješenje za efikasan i pouzdan rad.

Stečena znanja nakon završene radionice?

Nakon završenog kursa polaznici će steči znanje iz sljedećih oblasti:

 • Importovanje specifičnih formata fajlova u program Excel
 • Sređivanje podataka putem opcija sortiranja, filtriranja, automatskog popunjavanja polja, funkcija if, vlookup, date, left, mid, right i dr.
 • Testiranje glavne knjige
 • Pivot tabele za rad sa računovodstvenim podacima
 • Automatizacija kalkulacije i grafičkog prikaza analitičkih podataka
 • Uzorkovanje u reviziji primenom metode slučajnog uzorkovanja i stratifikovanog slučajnog uzorkovanja
 • Testiranje postojanja duplih dokumenata i nedostajućih dokumenata
 • Automatsko izračunavanje materijalnosti i procijena rizika u reviziji
 • Sprovođenje revizijskih testova (provjera obračuna amortizacije, provjera kursiranja, testiranje postojanja negativnih salda i dr.)
 • Izrada hiperlinkova za povezivanje EXCEL-a sa revizijskom dokumentacijom u cilju kreiranja revizijske dokumentacije
 • Automatizacija izrade revizorskog izvještaja kroz linkovanje Excel-a sa Word-om
 • Automatska izrada pisama u cilju slanja konfirmacija
 • Automatizacija kancelarijskog poslovanja u reviziji (formiranje revizijskih timova, budžetiranje i praćenja vremena za reviziju, praćenje izvršenja preporuka u internoj i državnoj reviziji i dr.)
 • Integritet podataka u programu Excel

Radionica “ EXCEL za revizore” traje 6 školskih časova.

Prijava na radionicu

 

INFORMACIJE O RADIONICI

Snimljeni video materijali sa radionice će biti postavljeni na našoj web platformi.  Nakon što se prijavite na radonicu, blagovremeno ćemo vas kontaktirati i dogovoriti termine za pregled video materijala. Također, učesnicima radionice će biti omogućene i online konsultacije sa predavačem.

Prijava na radionicu

PREDAVAČ:

dr Kristina Mijić, docent za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, nastavnik na predmetima Revizija kompjuterskih informacionih sistema, Departman za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

NAKNADA:

 • 250,00 KM sa PDV-om

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup radionici
 • Materijal za radionicu

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

 

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

 


Online Radionica – Excel za računovođe

Online Radionica – Excel za računovođe

 

Cilj radionice

Osnovni cilj radionice jeste da računovođe steknu teorijska i praktična znanja i vještine o funkcijama i mogućnostima koje pruža program Excel.

Profesionalne računovođe u današnje vrijeme usmjeravaju svoj rad sa klasičnog evidentiranja poslovnih promjena ka kreiranju različitih izvještaja i analiza neophodnih menadžmentu za poslovno odlučivanje. Računovodstveni informacioni sistemi sa jedne strane predstavljaju nužnost za rad računovođa, a sa druge strane postavlja i određena ograničenja i izazove na koje računovođe moraju adekvatno da odgovore. Nemogućnost  kreiranja specifičnih analitičkih izvještaja za potrebe menadžmenta, rad sa tzv. negativnim saldima, specifični tipovi dokumenta i sl. predstavljaju neke od izazove koje računovođe mogu efikasno da riješe uz podršku programa Excel. Program Excel u današnje vrijeme za računovođe predstavlja moćan alat za obradu i manipulaciju sa računovodstvenim podacima.

Stečena znanja nakon završene radionice?

Nakon završenog kursa polaznici će steči znanje iz sljedećih oblasti:

 • Importovanje specifičnih dokumenata u program Excel
 • Formatiranje podataka u tabela uz primenu osnovnih funkcija za sumiranje, obračun minimalnih, maksimalnih, prosečnih vrednosti i sl.
 • Sortiranje i filtriranje podataka prema više kriterijuma
 • Napredne funkcije (date, mid, left, right, vlookup, concatenate, if)
 • Kreiranje izveštaja putem pivot tabela
 • Automatizacija obračuna, analitičkih pokazatelja, izrada grafičkih prikaza
 • Zaštita podataka
 • Povezivanje podataka i dokumenta iz programa Excel i programa Word

Radionica “ EXCEL za računovođe” traje 3 školska časa.

Prijava na radionicu

 

 

INFORMACIJE O RADIONICI

Snimljeni video materijali sa radionice će biti postavljeni na našoj web platformi.  Nakon što se prijavite na radionicu, blagovremeno ćemo vas kontaktirati i dogovoriti termine za pregled video materijala. 

Prijava na radionicu

PREDAVAČ:

dr Kristina Mijić, docent za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, nastavnik na predmetima Revizija kompjuterskih informacionih sistema, Departman za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

NAKNADA:

 • 140,00 KM sa PDV-om

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup radionici
 • Materijal za radionicu

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Webinar: Obračun minimalne plaće, međuentitetska zaposlenja, sastavljanje poreznog bilansa, analiza finansijskih izvještaja, sastavljanje godišnjeg izvještaja o poslovanju

WEBINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • OBRAČUN MINIMALNE PLAĆE PREMA ODLUCI VLADE FBiH I IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA
 • NOVI NAČIN OBRAČUNA PLAĆE U RS I EFEKAT NA OPOREZIVANJE MEĐUENTITETSKIH RADNIKA
 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 07.02.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine.

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA

 

OBRAČUN MINIMALNE PLAĆE PREMA ODLUCI VLADE FBiH I IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

  • Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće u FBiH za 2022. godinu
  • Odluka o iznosu najniže plaće u FBiH
  • Izmjena Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa
  • Propisan način preračuna neto minimalne plaće u bruto iznos
  • Problem koeficijenata za lični odbitak
  • Uvećanje minimalne plaće kroz minuli rad i druge naknade
  • Obaveza poštivanja odredbi Zakona o radu, jednaka bruto plaća bez diskriminacije
  • Obaveza donošenja novih Ugovora o radu
  • Obračun doprinosa na minimalnu osnovicu u slučaju rada kod dva ili više poslodavca
  • Obračun bolovanja kod minimalnih primanja

NOVI NAČIN OBRAČUNA PLAĆE U RS I EFEKAT NA OPOREZIVANJE MEĐUENTITETSKIH RADNIKA

  • Obračun plaća međuentitetskim radnicima (radnik FBiH/poslodavac RS, radnik RS/ poslodavac FBiH, polodavac FBIH/ podružnica RS…)
  • Prijava plaća poreznim upravama FBiH i RS
  • Najniža plaća prema propisima RS
  • Uvećanje minimalne plaće
  • Novi iznos faktora ličnog odbitka
  • Nova formula za obračun plaća
  • Promjena poreske stope za doprinose za zdravstveno osiguranje i početak primijenjene nove stope
  • Obavezna izmjena Ugovora o radu

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA

  • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
  • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
  • “Porezne posljedice” otpisa potraživanja i obaveza
  • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
   • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
   • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
   • rezervisanja,
   • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
   • manjak porezno priznat da ili ne,
   • kamate, kazne i penali,
   • porez po odbitku
  • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
   • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
   • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
   • prihod iz osnova rezervisanja.
  • Korištenje poreznih poticaja
  • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

  • Značaj analize finansijskih izvještaja
  • Finansijski pokazatelji kao dio seta finansijskih izvještaja
  • Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvještaja
  • Izračun i pojašnjenje pokazatelja likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti
  • Specifični modeli mjerenja uspješnosti poslovanja, finansijskog rizika, rejtinga, finansijske snage...
  • Dodatna ekonomska vrijednost (eng. EVA)
  • Analiza novčanog toka

SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU

  • Obveznici sastavljanja izvještaja o poslovanju shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH
  • Rokovi za podnošenje izvještaja o poslovanju
  • Sadržaj izvještaja o poslovanju
  • Obavezni elementi izvještaja o poslovanju

 DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

  • Prezentacija uputstva FMF koja se odnosi na predaju finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja za period od I - XII. 2021. godine.

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Jelena Poljašević
 • Mirna Pajević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Otvorene nove prijave za webinar za 01.02.2022. godine: sastavljanje i podnošenje FI za 2021. godinu, računovodstvo prema novom kontnom planu, druge aktuelnosti iz prakse

WEBINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IMOVINE, KAPITALA I OBAVEZA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PRIHODA I RASHODA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI
 • (NE)OBAVEZNA PLAĆANJA I PRIJAVE POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 01.02.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 01.02. do 06.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 01.02. do 06.02.2022. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA

 

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE FINANSISJKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

Predstavnici FIA-e će učesnike webinara upoznati sa novostima u vezi sa predajom finansijskih izvještaja.

  • Obaveze pravnih lica u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu i reviziji
  • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
  • NOVI način predaje obrazaca FIA-i (excel, CD, kontrola…)
  • Uputstvo FIA-e za popunjavanje obrazaca
  • Podnošenje obrazaca godišnjeg obračuna elektronskim putem
  • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna (kontrola važećih licenci i kontrola kvalificiranih lica)
  • Nemogućnost potpisivanja finansijskih izvještaja po osnovu ugovora o djelu?
  • Mogućnost nepodnošenja godišnjih izvještaja za novoosnovana pravna lica
  • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje
  • „Veze“ između pozicija Bilansa stanja, Bilansa uspjeha i Prijave poreza na dobit
  • Iskazivanje efekata obračuna proizvodnje u Bilansu uspjeha i Bilansu stanja, moraju li se uvijek koristi ti konta 595 i 596?
  • Iskazivanje pozicija sveobuhvatne dobiti u Bilansu uspjeha
  • Vanbilansna evidencija, šta se može iskazivati ?
  • Značaj aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.
  • Iskazivanje PDV-a na dan 31.12.
  • Razlika između ukalkulisanih troškova i rezervisanja
  • Utvrđivanje finansijskog rezultata

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IMOVINE, KAPITALA I OBAVEZA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI

  • Nove sheme knjiženja amortizacije imovine
  • Ulaganja u tuđa stalna sredstva
  • Imovina sa pravom korištenja i primjena MSFI-a 16
  • Odložene porezne obaveze i odložena porezna sredstva
  • Preknjiženje gubitka iznad visine kapitala
  • Nova konta koja se odnose na date popuste i programe lojalnosti sa kupcima
  • Nova konta za date avanse
  • Preknjiženja unutar konta koja se odnose na date/primljene pozajmice, date/primljene najmove…
  • Preknjiženja unutar konta koja se odnose na date/primljene dividend, date/primljene kamate

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PRIHODA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI

  • Obavezna četvorocifrena konta prihoda od prodaje, razrada na subanalitiku
  • Evidentiranje prihoda priznatih u momentu transakcije
  • Evidentiranje prihoda priznatih tokom vremena
  • Prihodi od prodaje prema povezanim i nepovezanim stranama
  • Konta 603, 613 i 623 – Odobreni popusti i rabati
  • Gdje evidentirati prihode od aktiviranja roba i učinaka?
  • Prihod od kamate prema povezanim i nepovezanim
  • Evidentiranje dobitaka od prodaje dugoročne imovine
  • Dobici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja
  • Obavezna četvorocifrena konta prihoda/dobitaka od usklađivanja vrijednosti imovine

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN RASHODA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI

  • Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
  • Posljedice promjene stope amortizacije
  • Investicija ili trošak redovnog održavanja
  • Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijske imovine
  • Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih perioda koje se evidentiraju kao rashodi perioda
  • Kako se određuje materijalna značajnost?
  • Rashodi vs Kapitali gubici

(NE)OBAVEZNA PLAĆANJA I PRIJAVE POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA

  • Obaveze plaćanja naknada i članarina
  • Obaveze plaćanja naknada za šume i članarine turističkim zajednicama
  • Komunalna taksa - taksa na istaknutu firmu

 DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

  • Minimalna plaća u FBiH
  • Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH
  • Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
  • Izmjene Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa
  • Prestanak važenja Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 01.02. do 06.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 01.02. do 06.02.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Predstavnici FIA-e
 • Elma Peštović
 • Jelena Poljašević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


POZIV ZA PRETPLATU NA ČASOPIS RAČUNOVODSTVO I POSLOVNE FINANSIJE

POZIV ZA PRETPLATU NA ČASOPIS RAČUNOVODSTVO I POSLOVNE FINANSIJE
-PRETPLATITE SE NA USPJEH-

Poštovani,

Okruženje u kojem poslujemo sve je složenije i obiluje mnoštvom novih propisa koji su često nerazumljivi i samim kreatorima. Naš časopis „Računovodstvo i poslovne finansije“ Vam može pomoći i ponuditi prava rješenja, te predstavlja Vašeg najboljeg poslovnog partnera u svakodnevnom radu.

Dopunite svoje znanje i literaturu i pretplatite se na časopis Računovodstvo i poslovne finansije i za godišnju pretplatu koja iznosi 275,00 KM (štampano izdanje-NARUČI OVDJE) ili 220,00KM (elektronsko izdanje-NARUČI OVDJE) s uključenim PDV-om ostvarite:

 • POPUSTE NA SEMINARIMA KOJE ORGANIZUJE „FEB“ (seminari se priznaju i evidentiraju kao obavezna profesionalna edukacija)
 • OSAM BODOVA NA IME OBAVEZNE KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE
 • BESPLATNE TELEFONSKE SAVJETE
 • BESPLATNE PISANE ODGOVORE NA PITANJA
 • PREČIŠĆENE TEKSTOVE AKTUELNIH PROPISA

Časopis izlazi mjesečno.


IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA

Ukoliko Vaše preduzeće posluje sa povezanim licima onda postoji obaveza, da u trenutku dostavljanja Poreznog bilansa i Porezne prijave, posjeduje Studiju o transfernim cijenama koja analizira navedeno poslovanje.
.
Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo okuplja stručnjake iz oblasti transfernih cijena. Odabirom naše konsultantske kuće, pored izrade
Studije o transfernim cijenama dobijate i:
 • Identificiranje eventualnih rizika u slučaju uočavanja nepravilnog postupanja u transakcijama s povezanim licima, kao i određene preporuke kako eliminisati rizike;
 • Preporuke vezane za pravilno dokumentovanje usluga između povezanih lica u skladu s Pravilnikom i OECD Smjernicama; kao i
 • Pismo preporuke Upravi.
.
Ukoliko želite ponudu za izradu studije o transfernim cijenama kontaktirajte nas na mail denis@feb.ba ili broj telefona 033/210-714.

Naručite novi Analitički kontni plan za privredna društva i Analitički kontni plan za neprofitne organizacije

 

 

Naruči kontni plan

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova sintetička konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo izdaje novi Analitički kontni plan za privredna društva i Analitički kontni plan za neprofitne organizacije, koji su u potpunosti u skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta, kao i u skladu sa aktuelnim MRS i MSFI. Pored analitičih konta, unutar ovog izdanja možete pronaći i opisno značenje svakog konta, kao i šemu preknjiženja sa starog na novi kontni plan.

Cijena kontnog plana za privredna društva iznosi 30,00 KM sa PDV-om + 5,00 KM poštarina.

Cijena kontnog plana za neprofitne organizacije iznosi 28,00 KM sa PDV-om + 5,00 KM poštarina.

Naruči kontni plan


Naručite ili produžite licencu za aplikaciju e-KIFKUF za 2022. godinu

Aplikacija e-KIFKUF je specijalizovani program za unos podataka i izradu elektronskog KIF-a i KUF-a formatiranog prema zahtjevima UINO.
.
Koristite specijalizovanu aplikaciju koja je garant jednostavne i brze obrade KIF-a i KUF-a.
.
Prije narudžbe pogledajte video uputsvo o načinu korištenja aplikacije (pripremio Edin Glogić).
.

Cijena godišnje licence,  koja se odnosi na jednog PDV obveznika, iznosi 100,00 KM (bez pdv-a).

.
Godišnja licenca za 2022. godinu važi do 20.01.2023. godine. Napominjemo da trenutne licence za 2021. godinu važe do 20.01.2022. godine.
.

Sve eventualne nadogradnje na programu obavljaju se automatski i besplatne su za korisnika.

Jedna licenca može se koristiti samo za jednog PDV obveznika i na jednom računaru.

Svu tehničku podršku obavlja FINTECH d.o.o., kontakt: 035/631-111

Aplikaciju možete naručiti putem NARUDŽBENICE

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA UDRUŽENJA I DRUGE NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Naruči kontni plan ZA UDRUŽENJA (28.00 KM sa PDV-om )

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova sintetička konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo izdaje novi Analitički kontni plan za udruženja i druge neprofitne organizacije, koji je u potpunosti u skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne organizacije, kao i u skladu sa aktuelnim MRS i MSFI. Pored analitičih konta, unutar ovog izdanja možete pronaći i opisno značenje svakog konta.

Cijena kontnog plana iznosi 28,00 KM sa PDV-om + 5,00 KM poštarina.

Kontni plan možete sada naručiti. Slanje na adrese koje navedete u narudžbenici ćemo vršiti od 15.12.2021. godine.

Naruči kontni plan ZA UDRUŽENJA (28.00 KM sa PDV-om )