Naručite ili produžite licencu za aplikaciju e-KIFKUF za 2022. godinu

Aplikacija e-KIFKUF je specijalizovani program za unos podataka i izradu elektronskog KIF-a i KUF-a formatiranog prema zahtjevima UINO.
.
Koristite specijalizovanu aplikaciju koja je garant jednostavne i brze obrade KIF-a i KUF-a.
.
Prije narudžbe pogledajte video uputsvo o načinu korištenja aplikacije (pripremio Edin Glogić).
Cijena godišnje licence,  koja se odnosi na jednog PDV obveznika, iznosi 100,00 KM (bez pdv-a).
.
Godišnja licenca za 2022. godinu važi do 20.01.2023. godine. Napominjemo da trenutne licence za 2021. godinu važe do 20.01.2022. godine.
.

Sve eventualne nadogradnje na programu obavljaju se automatski i besplatne su za korisnika.

Jedna licenca može se koristiti samo za jednog PDV obveznika i na jednom računaru.

Svu tehničku podršku obavlja FINTECH d.o.o., kontakt: 035/631-111

Aplikaciju možete naručiti putem NARUDŽBENICE