Izvršenje budžeta: Institucije BiH nastavile s mjerama štednje

vmVijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – juni 2015. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u predmetnom periodu iznose 523.910.053 KM ili 55 posto u odnosu na planirana sredstva za ovu godinu. Od toga 481.302.772 KM su ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija, i to: prihodi s Jedinstvenog računa UIO-a za finansiranje institucija BiH (367.704.162 KM), neporezni prihodi (105.402.453 KM), tekući transferi iz inozemstva (7.869.768 KM) i transferi od drugih nivoa vlasti (326.389 KM).

Institucije BiH su nastavile s mjerama štednje u vezi s bruto plaćama i naknadama troškova zaposlenih, a ostvarene su i dodatne uštede na materijalnim troškovima. Osim toga, donesen je moratorij na zapošljavanje u institucijama BiH, osim u izuzetnim slučajevima koje mora odobriti Vijeće ministara BiH. U tom smislu, institucije na nivou BiH su ispunile sve dogovorene uvjete iz Pisma namjere za realizaciju stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.

Ukupno izvršeni rashodi Budžeta institucija BiH u prvoj polovini 2015. godine iznose 411.889.161 KM, ili 43 posto u odnosu na usvojeni budžet za 2015. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 34 posto u odnosu na korigirani koji uključuje dodatna namjenska sredstva. U strukturi rashoda, na budžetske korisnike se odnosi 404.695.901 KM ili 98,25 posto udjela u ukupnim rashodima. Izravni transferi s Jedinstvenog računa trezora izvršeni su u iznosu od 7.152.260 KM ili 1,74 posto udjela, a rezerviranja u iznosu od 41.000 KM ili 0,01 posto udjela u ukupnim rashodima. U periodu od 1. januara do 30. juna dospjele obaveze po vanjskom dugu servisirane su u potpunosti i na vrijeme, u ukupnom iznosu od 301,03 miliona KM, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

 IZVOR: Akta.ba