Odluka o usklađivanju vrijednosti općeg boda za 2020. godinu

U “Službenim novinama FBiH” broj 60/20 od 28.8.2020. godine, objavljena je Odluka o usklađivanju vrijednosti općeg boda za 2020. godinu. 

Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrdio je vrijednost općeg boda za 2020. godinu u visini od 15,15 KM.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, tj. od 05.08.2020. godine. Istu donosimo u nastavku:

Na osnovu člana 10. Zakona o organizaciji penzijskog/mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/01 i 18/05), člana 8. Statuta Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/03 i 86/15), a sve u vezi sa članom 78. tačka 4. Zakona o penzijskom/mirovinskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/18), temeljem Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti V. broj 1095/2020 od 05.08.2020. godine, Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje donosi

ODLUKU
O USKLAĐIVANJU VRIJEDNOSTI OPŠTEG BODA ZA 2020. GODINU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost opšteg boda za 2020. godinu u visini od 15,15 KM.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.