Objavljen novi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama FBiH” broj 54 /20 od 7.8.2020. godine, objavljen je Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH. Ovim pravilnikom propisuju se vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije BiH.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika (8.8.2020. godine) prestaje da važi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19 i 98/19).

Pravilnik možete preuzeti putem sljedećeg linka TEKST PRAVILNIKA