Prosječne neto i bruto plaće za FBiH, RS i BiH

Federacija BiH                                  

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 90/13 od 15.11.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec septembar 2013. godine i iznosi:

  • po zaposlenom za septembar 2013. godine neto plaća………………………………832 KM
  • po zaposlenom za period juli – septembar neto plaća…………………………………836 KM
  • po zaposlenom za septembar 2013. godine bruto plaća…………………………..1.270 KM
  • po zaposlenom za period januar – septermbar bruto plaća………………………1.272 KM

Republika Srpska

U “Službenom glasniku RS”, broj 92/13 od 29.10.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći za septembar 2013. godine i iznosi:

  • po zaposlenom za septembar 2013. godine bruto plaća iznosi …………………1.340 KM
  • po zaposlenom za septembar 2013. godine neto plaća iznosi………………………813 KM
  • po zaposlenom za period januar – septembar bruto plaća iznosi……………….1.330 KM
  • po zaposlenom za period januar – septembar neto plaća iznosi……………………807 KM

Bosna i Hercegovina

U “Službenom glasniku BiH”, broj 84/13 od 29.10.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći zaposlenih u BiH za avgust 2013. godine i iznosi:

  • po zaposlenom za mjesec avgust 2013. godine neto plaća iznosi…………………828 KM
  • po zaposlenom za mjesec avgust 2013. godine bruto plaća iznosi…………….1.293 KM.