Vlada Kantona Sarajevo: Usvojena Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne neto plaće u FBiH za mjesec april i maj 2020.godine.

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici, a na prijedlog Ministarstva privrede usvojila Uredbu o postupku finansiranja dijela minimalne neto plaće u Federaciji BiH za mjesec april i maj 2020. godine.

Najavljeno je, kako će krajem sedmice biti raspisan Javni poziv na koji će se moći prijaviti poslovni subjekti koji ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom.

Pravo na isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće za mjesec april i maj 2020. godine mogu ostvariti poslovni subjekti, odnosno pravna i fizička lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

– samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, koji imaju sjedište u Kantonu Sarajevo ili im je poslovna jedinica sa sjedištem u Kantonu Sarajevo ili sa sjedištem izvan Kantona Sarajevo na području FBiH, ali se u Kantonu Sarajevo nalazi poslovna jedinica koja je u sastavu poslovnog subjekta;

– ukoliko su u mjesecu aprilu 2020. godine, odnosno u maju 2020. godine imali pad prometa u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, kako slijedi: veći od 40 posto do 70 posto ili veći od 70 posto;

– da do dana objave Javnog poziva imaju izvršene obaveze po osnovu javnih prihoda sa danom 29.02.2020. godine;

– da su zadržali isti broj uposlenika na dan 30.04.2020. godine, odnosno na dan 31.05.2020. godine u odnosu na dan 29.02.2020. godine, osim onih radnika kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos.

Poslovnim subjektima koji ispunjavaju sve navedene uslove za mjesec april, odnosno maj 2020. godine može se isplatiti dio minimalne mjesečne neto plaće po uposleniku, kako slijedi: do 50 posto minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa 40 -70 posto, te do 100 posto minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 70 posto.

Ovom uredbom nisu obuhvaćena javna preduzeća, javne ustanove, javne institucije, organi uprave, upravne organizacije, organi i jedinice lokalne samouprave, bаnke i druge finаnsiјske оrgаnizаciјe, subjekti koji obavljaju djelatnost kockanja i klađenja, udruženja, te fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu.

Vlada Kantona Sarajevo će posebnim aktom utvrditi iznos dijela minimalne mjesečne neto plaće, a Ministarstvo privrede će objaviti Listu poslovnih subjekata koji, nakon provedene procedure, ispunjavaju uslove, kao i onih subjekata koji ne ispunjavaju uslove.

Lista će biti objavljena na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo