WEBINAR: ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE PUFBIH, UINO, FIA I DRUGIH INSTITUCIJA

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE POREZNE UPRAVE
 • ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE UINO
 • ELEKTRONSKA PREDAJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020. GODINU
 • ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE FONDA ZA REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
 • ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE OSTALIH INSTITUCIJA

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

DATUM ODRŽAVANJA: 04.02.2021. godine

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE POREZNE UPRAVE

 • Obaveza izvještavanja PU elektronskim putem
 • nPis sistem PU
 • Registracija i korištenje nPis sistema
 • Obrada Poreznog bilansa i kreiranje PB u XML formatu u aplikaciji PU DOBITKO
 • Podnošenje Poreznog bilansa PB-801-A i PB-801-B,
 • Podnošenje Poreznih prijava (PB-801,802…..)
 • Podnošenje obrazaca GIP-1022, MIP – 1023, AUG-1031, ASD-1032…
 • Podnošenje obrazaca SPR-1053 i GPD-1051
 • Elektronsko dostavlljanje ostalih obrazaca PU (Komunalna, taksa, OVN,ONŠ, i sl.)
 • Provjera uplate doprinosa kroz aplikaciju e-Doprinosi
 • Dostavljanje obrazaca elektronskim putem Poreskoj upravi RS

ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE UINO

 • Obaveza dosavljanja PDV i DPDV prijave elektronskim putem
 • Obaveza dostavljanja KUF-a i KIF-a elektronskim putem
 • Praktičan prikaz podnošenja elektronskog KUF-a i KIF-a
 • Odgovori na najčešće postavljena pitanja u vezi sa popunjavanjem elektronskog KUF-a i KIF-a
 • ”Elektronska” komunikacija sa UINO

ELEKTRONSKA PREDAJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020. GODINU

 • Podnošenje finansijskih izvještaja elektronski ili ”ručno”
 • Novi obrasci finansijskog izvještavanja
 • Uputstvo za elektronsku predaju finansijskih izvještaja
 • Instalacija Bar Coda
 • Kontrola ispravnosti finansijskih izvještaja

ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE FONDA ZA REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 • Obaveza uplate doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • Obrazac EP za vođenje evidencije o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa
 • Pristup web aplikaciji za evidenciju EP obrasca
 • Praktičan prikaz podnošenja obrazaca

ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE OSTALIH INSTITUCIJA

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 04.02. do 10.02.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 04.02. do 10.02.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PREDAVAČI:

 • Denis Zukić
 • Edin Glogić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za seminar – Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14