Objavljene izmjene Zakona o doprinosima

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 4/21 od 19.01.2021. je objavljen Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izmjenama je PRODUŽEN ROK za primjenu POVLAŠTENE OSNOVICE za obračun doprinosa, za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata.

Rok se produžava do 31.12.2022.

Izmjene Zakona o doprinosima Vam donosimo u nastavku.

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 02.12.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 11.01.2021. godine.

Broj 01-02-1-24-01/21
18. januara 2021. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Član 1.

U Zakonu o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19) u članu 20a. riječi: “60 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.” zamjenjuju se riječima: “do 31.12.2022. godine.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r