SEMINAR: PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

poziv majPoziv na savjetovanje – SEMINAR

 • Računovodstvo zaliha – I dio
 • PDV – specifičnosti u praksi
 • Ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu i druge samostalne djelatnosti
 • Otkaz ugovora o radu – prava zaposlenika i obaveze poslodavaca
 • Novi propisi iz oblasti budžeta

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

  • ZENICA,              15.5.2014., Hotel Zenica
  • BIHAĆ,                16.5.2014., Hotel Park 
  • MOSTAR,            19.5.2014., Hotel Ero
  • SARAJEVO,         20.5.2014., UNITIC Amfiteatar
  • TUZLA,                21.5.2014., Hotel Tuzla 

 

POZIV U PDF-a

 

 

 

PROGRAM SEMINARA

1. RAČUNOVODSTVO ZALIHA – I DIO

 • Posredovanje u prodaji robe, proizvoda i usluga
 • Prodaja pre-paid kartica
 • Komisiona prodaja i posredovanje: razlike
 • Računovodstvo posredovanja i komisione prodaje
 • PDV aspekt posredovanja i komisione prodaje
 • Evidentiranje komisione prodaje u TKM
 • Posebna kalkulacija za robu u komisionu
 • Obaveza odvajanja robe u komisionoj prodaji i vlastite robe
 • Evidentiranje posredničke provizije u KPU
 • Posredovanje u prodaji usluga
 • Popusti u maloprodaji
 • Količinski i finansijski popusti
 • Je li popust ograničen i može li ići ispod nabavne vrijednosti ?
 • Akcijska prodaja za 1 KM – PDV „priča“
 • Davanja bez naknade i sl. promotivne aktivnosti u maloprodaji
 • IFRIC 13 u kontekstu pogodnosti kupcima
 • Obavljanje drugih djelatnosti uz maloprodaju

2. PDV – SPECIFIČNOSTI U PRAKSI

 • Dodatak uz PDV prijavu – prvo podnošenje i problem koji se javljaju
 • Vanposlovna potrošnja
 • Donacija, sponzorstvo, reklama i promocija
 • Povrat PDV-a stranim fizičkim licima (PDV SL-2)
 • Povrat PDV-a stranim pravnim licima (PDV SL-1)
 • Oporezivanje nekretnina u izgradnji
 • PDV tretman „preprodaje nekretnina”
 • PDV tretman iznajmljivanja stanova i poslovnih prostora
 • Prodaja opreme nabavljene u sistemu poreza na promet
 • Tretman kamate sa PDV-om,
 • Prefakturisanje u sistemu PDV-a

3. UGOVORI O DJELU, UGOVORI O AUTORSKOM DJELU I DRUGE SAMOSTALNE DJELATNOSTI

 • Različiti načini ugovaranja i obračuna UOD
 • Različiti načini i obračuni UOAD i ostalih drugih samostalnih djelatnosti
 • Razlike između Ugovora o djelu i Ugovora o autorskom djelu
 • Šta kada fizičko lice ispostavi račun koji ovjeri pečatom (npr. vještak, sudski tumač)?
 • Šta zaista predstavlja „bruto“ naknadu sa poreznog aspekta?
 • Koeficijenti preračunavanja sa neto na bruto naknade
 • Tretman troškova plaćenih direktno ili isplaćenih izvršiocu posla
 • Različit porezni tretman rezidenata i nerezidenata
 • Mogućnost potpisivanja UOD sa zaposlenikom
 • Praktični primjeri popunjavanje i podnošenje poreznih prijava
 • Praktični primjeri Ugovora o djelu i Ugovora o autorskom djelu
 • Porezni tretman privremenih i povremenih poslova
 • Isplata naknade u gotovini – kaznene odredbe

4. OTKAZ UGOVORA O RADU – PRAVAZA POSLENIKA I OBAVEZE POSLODAVACA

 • Koliko poslodavca „košta“ kada da otkaz zaposleniku kada zaposlenik njemu da otkaz i kada se potpiše sporazumni raskid radnog odnosa?
 • Načini prestanka ugovora o radu (zakon, volja radnika, volja poslodavca, sporazum)
 • Otkaz zbog neispunjavanja radnih zadataka ili tehnološkog viška – razlike
 • Obaveze poslodavca i prava zaposlenika prilikom otkaza ugovora o radu
 • Forma i trajanje otkaznog roka
 • Otkaz ugovora o radu za vrijeme bolovanja i porodiljskog odsustva
 • Pravo na otpremninu
 • Koliki je obavezujući, a koliki neoporezivi iznos otpremnine
 • Pravo na godišnji odmor prije raskida radnog odnosa
 • Materijalna i socijalna sigurnost za vrijeme nezaposlenosti – novčana naknada
 • Postupak ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti

5. NOVI PROPISI IZ OBLASTI BUDŽETA

 • NOVA Uredba o računovodstvu budžeta i budžetskih korisnika
 • Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika

6. AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • Odluka o visini doprinosa za PIO zao sobe koje se osiguravaju u određenim uslovima (volonteri, pripravnici…)
 • Članarina vanjskotrgovinskoj komori
 • Aktuelnosti iz profesije

7. PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA

 

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA :

 • Za pretplatnike časopisa 100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14