PROGRAM SIMPOZIJA

SLIKA POZIV SIMPOZIJKonsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo, u saradnji sa Udruženjem računovođa i revizora FBiH organizuje šesnaesti po redu Međunarodni Simpozij. Tema ovogodišnjeg Simpozija je “Uloga računovodstvene profesije u realizaciji poslovnih ciljeva”. Simpozij će se održati u Neumu u periodu od 26-28. septembra.

 

 

PROGRAM SIMPOZIJA

1. Ante Krajina

Aktuelni trenutak

2. Miro Džakula

Osnovni elementi efikasne poreske administracije i planovi za unaprjeđenje UINO

3. Fikret Čaušević

Aktuelno stanje u međunarodnom i domaćem finansijskom sektoru

4. Milić Simić

Solidarna odgovornost članova društva kapitala

5. Sead Kreso

Može li BiH učiniti više u efikasnijem korištenju raspoloživih finansijskih sredstava u zemlji?

6. Jozo Sović

Paradoks računovodstvenog znanja u realizaciji poslovnih ciljeva

7. Meliha Bašić

Razvoj profesije računovođa prema PAIB strategiji i akcionom planu 2013-2016.

8. Slobodan Vidaković

Uloga računovodstva i revizije u upravljanju ciljevima, strategijama i performansama preduzeća

9. Hajrudin Hadžimehanović

Parafiskalni prihodi u FBiH i mjere za ukidanje ili smanjivanje prekomjernih izdvajanja

10. Danimir Gulin

Transakcije s povezanim osobama i njihov računovodstveni tretman

11. Željko Šain i Jasmina Selimović

Prilagođavanje industrije osiguranja BiH evropskim standardima

12. Silvije Orsag

Investitor: homo oeconomicus ili običan čovjek

13. Nedžad Polić

Kvalitet finansijskog izvještavanja i optimizacija investicijskih procesa

14.Ibrahim Okanović i Dijana Vuković

Učinkovitost revizije javnog sektora u BiH i postupanje nadležnih institucija po negativnim revizorskim nalazima

15. Damir Zaklan

Recentna restrukturacija komercijalnog bankarstva: „background“ i dosadašnji rezultati procesa

16.Vesna Vašiček

Budućnost računovodstva javnog sektora – primjena IPSAS-a ili EPSAS-a

17. Aziz Šunje

Zašto su državna preduzeća F BiH poslovno neefikasna?

18. Muamer Halilbašić

Uticaj poreske politike na inovativnu aktivnost kompanija

19. Džafer Alibegović

Računovodstvene informacije u kontekstu vrednovanja kompanije

20. Đinita Fočo

Sistem javnih nabavki – postojeća ograničenja i dileme vezano za moguća rješenja

21. Boris Tušek

Razvijanje strateškog plana interne revizije

22. Adnan Rovčanin

Finansijske kauzalnosti i logike

23. Davor Vašiček, Anamarija Sikirić

Perspektive uvođenja rodnog proračuna u tranzicijskim zemljama

24. Reuf Kapić

Ključni finansijsko-računovodstveni uzroci neuspjeha preduzeća

25. Fuad Balta

Uloga Porezne uprave u sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

26. Meliha Bašić, Jadranka Kapić, Haris Jahić

Nova računovodstvena direktiva 2013/34/EU

27. MersudFerizović

Mjesto i uloga tržišta kapitala u okviru finansijskog sistema – poseban osvrt na finansijski sistem u Bosni i Hercegovini

28. Lajoš Žager, Sanja Sever

Temeljne odrednice kvalitete revizije

29. Sanela Agačević

Direktni porezi: trendovi u BiH i zemljama okruženja

30. Dinka Antić

Dizajniranje PDV sustava u cilju poboljšanja ekonomskog i financijskog položaja malih i srednjih poduzeća

31. Zijad Krnjić

Ekonomski parametri penzijskih sistema u BiH

32. Ramiz Kikanović, Sead Omerhodžić

Opcije i budžetiranje kapitala

33. Igor Živko, Josipa Grbavac

Odgovor računovodstvene profesije na izazove suvremenog poslovanja

34. Jozo Piljić

Značaj administrativnih procedura u sustavu PDV-a

35. Jasenko Hadžiahmetović

Potreba podnošenja jedinstvene godišnje prijave poreza na dobit u funkciji eliminisanja negativnih efekata neharmoniziranih Zakona o porezu na dobit u BiH

SVEČANA VEČERA UZ ZABAVNI PROGRAM

ZAKLJUČCI

10 bodova

 

INFORMACIJE O SIMPOZIJU

 

Naknada za učešće:

290,00 KM (sa PDV-om)

Prijave za učešće:

FEB d.d. Sarajevo ili

Udruženje računovođa i revizora FBiH

M.M. Bašeskije broj 11 Sarajevo

Tel: 215-802, 210-714 i214-874

Fax: 204-676

e-mail:feb@feb.ba

Prisustvovanje Simpoziju moguće je uz predaju kopije virmana plaćene naknade ili plaćanjem gotovinom na samom Simpoziju

Računi za uplatu FEB d.d. Sarajevo:

  • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
  • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
  • Nova banka A.D. 5550050000940673
  • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

Smještaj i prevoz

Troškovi smještaja i prevoza snose sami učesnici

  • Rezervacije za smještaj mogu se izvršiti u Hotelu „Neum“ Neum, tel: 036/880-222 i 880-011
  • Prevoz obezbjeđen autobusima

Rezervacije i dodatne informacije možete izvršiti na telefon:

Sarajevo 033/215-802

Tuzla 061/151-974

 

Početak rada u 10 sati

Sve informacije na telefone 033/215-802, 214-874, 210-714

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN