Poziv za prisustvo na XVII Međunarodnom Simpoziju

Poziv za XVII Medunarodni SimpozijUdruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira sedamnaesti Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu 18- 20. septembra na temu: U susret promjenama.

Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, predstavnike državne administracije i regulatornih tijela, poduzetnike, te pripadnike računovodstvene profesije kojima je skup i posvećen. Kroz niz zanimljivih tema i komentara iz područja finansija, računovodstva i revizije namjera nam je nadograditi i proširiti postojeća znanja svih učesnika. Računovodstvo je profesija koja u stvarnosti podjednako pripada ekonomistima, pravnicima, menadžerima, političkim čelnicima, naučnicima – jednostavno svima.

Simpozij se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 10 bodova.

 

 

Poziv u PDF-u

 

 

 

 

 

U SUSRET PROMJENAMA

Grand Hotel Neum, 18 – 20. septembar 2014. godine

,

PROGRAM SIMPOZIJA

 1. Kemal Kozarić
  • Potencijalni rizici za finansijsku stabilnost u BiH
 2. Ljubo Jurčić
  • Članstvo i pristupanje EU
 3. Miro Džakula, Bojan Danon
  • Neodrživost budžeta u BiH – preporuke za stabilizaciju
 4. Belma Čolaković
  • Monetarna politika kao bitan element ekonomske politike u BiH – stanje i perspektive
 5. Ljerka Marić
  • Strateški pravci razvoja BiH – gdje smo i kakvi su trendovi?
 6. Vedad Silajdžić
  • Pravni mehanizmi kao stvaranje konkurentskih prednosti
 7. Hajrudin Hadžimehanović
  • Mogući pravci reformi direktnih poreza u FBiH
 8. Slobodan Vidaković
  • Vraćanje izvornim zahtjevima od računovodstva i revizije – paradigma pouzdanog finansijskog uzvještavanja
 9. Danimir Gulin
  • Zadaci računovodstvene profesije u malim poduzećima u okviru standarda i direktiva EU
 10. Ibrahim Okanović
  • Inovacije i rukovođenje revizorskim institucijama u 21. stoljeću
 11. Željko Šain
  • Kakva je spremnost industrije osiguranja za promjene
 12. Silvije Orsag
  • Korporacijsko upravljanje i stimulacija menadžera
 13. Alija Aljović  
  • Budžetske reforme kao dio mjera za sprovođenje finansijske konsolidacije
 14. Sanela Agačević
  • Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?
 15. Fuad Balta
  • Nova rješenja za efikasniju registraciju i finansijsku konsolidaciju poslovnih subjekata u FBiH
 16. Amir Karalić
  • Mjerenje učinkovitosti porezne administracije
 17. Dinka Antić
  • Nova pravila oporezivanja “usluga na daljinu” od 2015. u funkciji kreiranja jednostavnijeg i pravednijeg sistema PDV-a u EU
 18. Adnan Rovčanin, Amir Topalović
  • Finansijske inovacije (izvedenice) i mogućnosti primjene u zemljama u tranziciji
 19. Džafer Alibegović
  • Tržiste kapitala u BiH i regiji – postkrizne perspektive razvoja
 20. Damir Zaklan
  • Nestandardna monetarna politika u savremenom svijetu
 21. Mersud Ferizović
  • Globalne promjene i promjene na finansijskim tržištima: uticaj na  privredni razvoj i razvoj finansijskih tržišta
 22. Đinita Fočo
  • Primjena novog Zakona o javnim nabavkama i utjecaj na trenutno stanje u ovoj oblasti
 23. Velma Pijalović
  • Mogući pravci reformi u zdravstvenom sektoru BiH
 24. Zijad Krnjić
  • Pravci reformi penzijskog sistema u FBiH u narednom periodu
 25. Meliha Bašić, Ševala Isaković-Kaplan
  • Posljedice neažuriranja MRS i MSFI u FBiH
 26. Jozo Sović
  • Elektronsko poslovanje i računovodstveno znanje – sinergija nove menadžerske ekonomije
 27. Igor Živko
  • Globalne promjene u financijskom okruženju – izazovi računovodstvu
 28. Boris Tušek
  • Aktualna pitanja djelovanja interne revizije kao instrumenta korporativnog upravljanja
 29. Reuf Kapić
  • Opravdanost – ne opravdanost primjene koncepta fer vrijednosti i revalorizacije u Bosni i Hercegovini
 30. Lajoš Žager, Sanja Sever
  • Specifičnosti zakonske revizije subjekata od javnog interesa
 31. Josipa Grbavac
  • Trendovi u izvještavanju poslovnih subjekata
 32. Jozo Piljić
  • Modeli za predviđanje poslovnih poteškoća
 33. Ramiz Kikanović
  • Računovodstvena struka u funkciji unapređenja korporativnog upravljanja

 

INFORMACIJE O SIMPOZIJU

Naknada za učešće: 290,00 KM (sa PDV-om)

Prijave za učešće:

FEB d.d. Sarajevo ili

Udruženje-Udruga računovođa i revizora FBiH

M.M. Bašeskije broj 11 Sarajevo

Tel.: 215-802, 210-714 i 214-874

Fax: 204-676

e-mail: feb@feb.ba

Prisustvovanje Simpoziju moguće je uz predaju kopije virmana plaćene naknade ili plaćanjem gotovinom na samom Simpoziju

Računi za uplatu FEB d.d. Sarajevo:

Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

UniCredit Bank d.d. Mostar 3389002207884134

Nova banka A.D. 5550050000940673

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077

Smještaj i prevoz

Troškove smještaja i prevoza snose sami učesnici

Rezervacije za smještaj mogu se izvršiti kod:

Grand Hotel Neum

Tel: 036/880-222 i 880-011

e-mail: prodaja@hotel-neum.com

 

Prevoz obezbjeđen autobusima

Rezervacije i dodatne informacije možete izvršiti na telefone:

Sarajevo 033/215-802