UINO: Indirektni porez se ne plaća na donaciju maski za lice, rukavica, sredstava za dezinfekciju, respiratora i sl.

U “Službenom glasniku BiH” broj 20/20 od 03.04.2020. godine, objavljena je Odluka o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19). 

Ovom Odlukom utvrđuje se oslobađanje od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrat već plaćenih indirektnih poreza na doniranu opremu i sredstva, a sve za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19).  Pod opremom i sredstvima smatraju se: maske za lice, rukavice, sredstva za dezinfekciju, zaštitna odijela, mehanički medicinski ventilatori – respiratori i sl..

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja (24.3.2020.godine), a primjenjuje se dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine izazvane korona virusom (COVID 19).

O navedenoj Odluci detaljno će biti govora na webinaru u organizaciji FEB-a. Više na: https://feb.ba/webinar-poslovanje-u-vrijeme-pandemije-aktuelnosti-radni-odnosi-online-racunovodstvo-finansije/

 

Odluku donosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 13. tačka b) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/08) i Odlukom o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/20), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 6. (vanrednoj) sjednici, održanoj 24.3.2020. godine, donijelo je

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU OD OBRAČUNA I PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I POVRATU VEĆ PLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA NA OPREMU I SREDSTVA DONIRANA OD STRANE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUBJEKATA ZA POTREBE PREVENCIJE, SUZBIJANJA I OTKLANJANJA EPIDEMIJE PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (COVID-19)

Član 1.
(Predmet i svrha Odluke)

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se oslobađanje od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrat već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19) (maske za lice, rukavice, sredstva za dezinfekciju, zaštitna odijela, mehanički medicinski ventilatori – respiratori i sl.) za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.
(2) Postupanje po Odluci obavezuje sve subjekte na koje se Odluka odnosi samo dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine i primjenjuje se isključivo na opremu i sredstva donirana za potrebe prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona (COVID 19).
(3) Svi subjekti i organi uprave obuhvaćeni ovom Odlukom dužni su po istoj postupati.

Član 2.
(Obaveza Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)

(1) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovinedužna je obezbijediti svim subjektima koji za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine doniraju opremu i sredstva namijenjena isključivo za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona (COVID 19), mogućnost da takve isporuke dobara budu oslobođene od obračuna i plaćanja indirektnih poreza, odnosno pravo na povrat plaćenih indirektnih poreza na te isporuke (carine, PDV-a i drugih indirektnih poreza).
(2) Oslobađanje od obračuna indirektnih poreza iz stava (1) ovog člana, odnosno povrat plaćenih indirektnih poreza moguće je ostvariti samo ako je donacija upućena javnim tijelima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti nadležnim za zaštitu života i zdravlja ljudi.
(3) Pravna lica i drugi subjekti iz Bosne i Hercegovine na isporuke dobara (donaciju) izvršene na način i pod uslovima iz st. (1) i (2) ovog člana nisu dužna obračunati porez na dodatnu vrijednost, ali su na dokumentu koji prati isporuku (otpremnica, darovnica, faktura i sl.) dužni, kao osnov oslobađanja, navesti broj ove Odluke.
(4) Subjekti iz stava (3) ovog člana dužni su Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prijaviti isporuke izvršene u toku jednog mjeseca i to najkasnije sa posljednjim danom mjeseca u kojem su izvršene.
(5) Isporuke dobara iz uvoza (donacija) izvršene na način i pod uslovima iz st. (1) i (2) ovog člana oslobađaju se od plaćanja uvoznih dažbina i drugih indirektnih poreza, odnosno eventualno plaćene uvozne dažbina (carina, PDV i drugi indirektni porezi) na ova dobra podliježu pravu na povrat.

Član 3.
(Interne procedure i evidencije)

(1) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine može da, po ukazanoj potrebi, propiše interne procedure neophodne za realizaciju ove Odluke.
(2) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je u obavezi uspostaviti potrebnu evidenciju o izvršenim oslobađanjima/povratima po osnovu donirane opreme i sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine izazvane korona virusom (COV1D 19).