ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA ZA WEBINAR, OTVARAMO NOVE PRIJAVE ZA 21.4.2020. GODINE

Dragi korisnici naših usluga. Zbog velikog interesovanja za online webinar u organizaciji Konsultantske kuće FEB d.d. obavještavamo vas da otvaramo novi krug prijava za 21.04.2020. godine.

Učesnici koji su se danas (15.04.2020. godine) prijavili za online webinar, pristup će im biti omogućen 21.04.2020. godine.

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • AKTUELNOSTI U VEZI SA UBLAŽAVANJEM POSLJEDICA PANDEMIJE 
 • RADNI ODNOSI U VRIJEME PANDEMIJE
 • MOGUĆNOSTI ONLINE RAČUNOVODSTVA U VRIJEME PANDEMIJE
 • FINANSIRANJE PUTEM POZAJMICA I DONACIJA

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA WEBINARA: 15.04.2020. godine (popunjen termin)

DATUM ODRŽAVANJA WEBINARA: 21.04.2020. godine

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

Napomena: Program će se dopunjavati sa mjerama koje nadležni organi budu donosili

AKTUELNOSTI U VEZI SA UBLAŽAVANJEM POSLJEDICA PANDEMIJE 

 • Zakon o ublažavanju posljedica pandemije (subvencija doprinosa, ukidanje obaveze plaćanja poreza na dobit i poreza na dohodak, obračun zateznih kamata…)
 • Prikaz svih mjera nadležnih organa u suzbijanju posljedica izazvanih pandemijom
 • Nova usluga PU za obveznike koji svoje prijave podnose elektronski
 • Način i rokovi za dostavljanje poreznih prijava
 • Odluka o oslobađanju plaćanja PDV-a na doniranu opremu za potrebe prevencije širenja pandemije
 • Zabrana kretanja i dokumentacija potrebna za kretanje zaposlenika
 • Kontrola cijena
 • Dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak
 • Moratorij na otplatu kredita
 • Obavijesti Agencije za javne nabavke

RADNI ODNOSI U VRIJME PANDEMIJE

 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo – Da li je primjenljivo u trenutnim okolnostima?
 • Prava radnika u slučaju rada od kuće (naknada plaće, topli obrok, prevoz…)
 • Radno  vrijeme: puno i nepuno radno vrijeme,  preraspodjela i skraćeno radno vrijeme
 • Godišnji odmor za vrijeme pandemije
 • Prekidi  rada: viša sila, zastoj u poslovanju i ostali prekidi nastali bez krivnje radnika
 • Privremena spriječenost za rad: procedure i uslovi za refundaciju naknade plaće
 • Prestanak ugovora o radu;  prava radnika i obaveze poslodavaca
 • Plate, naknade plaća i ostale naknade u slučajevima primjene zaštitnih mjera koje poslodavcima stoje na raspolaganju
 • Najniža satnica  iz ugla važećih kolektivnih ugovora i u slučajevima nepostojanja kolektivnih ugovora
 • Evidencije radnog vremena
 • Pravne posljedice kršenja propisa iz oblasti rada
 • Praktični prikaz odluka (rješenja, odluke, sporazumi)
 • Zahtjevi nadležne inspekcije rada
 • Prikaz mišljenja Federalnog ministastva za rad i socijalnu politiku, Zavoda za zdravstveno osiguranje, Zavoda za zapošljavenje…

MOGUĆNOSTI ONLINE RAČUNOVODSTVA U VRIJEME PANDEMIJE

 • Gdje nas je zatekla pandemija COVID 19?
 • Mogućnosti primjene savremenih tehnologija u računovodstvu
 • Kako primjeniti digitalna rješenja u računovodstvu?
 • Rad od kuće ili rad na udaljeno, karakteristike
 • Kako organizovati rad od kuće
 • Tehnički uslovi za rad od kuće
 • Kako obezbijediti maksimalnu sigurnosti informacija
 • Softveri i platforme koje omogućavaju rad od kuće
 • Sigurnosni aspekti aplikacija i platformi

FINANSIRANJE PUTEM POZAJMICA I DONACIJA

POZAJMICE

 • Ograničenja u vezi sa davanjem pozajmica
 • Sastavljanje ugovora o pozajmici u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima
 • Ino pozajmice, Zakon o deviznom poslovanju
 • Porezni tretman pozajmica
 • Pozajmice kao transferna cijena
 • Pozajmice: fizičko lice – pravno lice, pravno lice – pravno lice, fizičko lice – fizičko lice
 • Beskamatne pozajmice
 • Obračun koristi na beskamatno datu pozajmicu
 • Davanje/prijem pozajmice preko blagajne
 • Porezni i računovodstveni tretman oprosta pozajmice

DONACIJE

 • MRS 20 – Računovodstvo državnih bespovratnih davanja i objavljivanje državne pomoći
 • Donacija u novcu vs Donacija u stvarima
 • Donacija kao prihod ili odloženi prihod
 • Oprost obaveze kao donacija
 • Porezni tretman date/primljene donacije

PITANJA I ODGOVORI

 PRIJAVA NA WEBINAR

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na našoj web stranici 21.4.2020. godine u 9h u vidu pet video linkova koji se odnose na teme iz Programa. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da do 19h neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 9h – 19h.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovori bit će objavljena učesnicima seminara na našoj web stranici 24.4.2020. godine.

Prijava na webinar je obavezna, kako bi mogli blagovremeno svim učesnicima dostaviti pristupne podatke za pregled video materijala.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Denis Zukić
 • Sanela Agačević
 • Irma Muhović

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :