WEBINAR ZA OVLAŠTENE PROCJENITELJE: Vrednovanje preduzeća, Procjena vrijednosti zaliha, Uticaj ESG-a na procjenu vrijednost…

WEBINAR – Kontinuirana edukacija procjenitelja, računovođa i revizora

 • VREDNOVANJE PREDUZEĆA
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA
 • UTICAJ ESG-a NA PROCJENU VRIJEDNOSTI
 • ANALIZA OSJETLJIVOSTI I ANALIZA SCENARIJA KAO BITAN SEGMENT INVESTICIJSKOG ELABORATA

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje webinar na temu procjene vrijednosti preduzeća. Webinar je namijenjen Ovlaštenim procjeniteljima, kao i licima koji nemaju certifikat ovlaštenog procjenitelja ali ih interesuju teme procjene vrijednosti imovine.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 25.4.2024. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 25.4. do 28.4.2024. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 25.4. do 28.4.2024. godine

Webinar se priznaje kao 7 bodova specijalističke obuke u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA
PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA
 • Međunarodni standard procjene vrijednosti zaliha MSPV 230
 • Koje zalihe su predmet procjene prema MSPV 230
 • Okolnosti pod kojima postoji obaveza procjene zaliha
 • Obaveza procjenitelja da odabere odgovarajuću osnovne vrijednosti pri procjeni zaliha
 • Pristupi i metode procjene vrijednosti zaliha
  • Tržišni pristup
  • Prihodovni pristup (Metoda odozgo prema dolje i Metoda odozdo prema gore)
  • Troškovni pristup (Metoda tekućeg troška zamjene)
 • Posebna razmatranja za zalihe:
  • Identifikacija procesa dodane vrijednosti i povrata na nematerijalnu imovinu
  • Povezanost s drugom stečenom imovinom
  • Zastarjele zalihe – rezerve
  • Jedinica obračuna
 • Računovodstveno evidentiranje procjene vrijednosti zaliha
 • Porezni tretman procjene vrijednosti zaliha
VREDNOVANJE PREDUZEĆA 
 • Uvod i koncepti vrednovanja preduzeća
 • Procjena vrijednosti imovine
 • Vrednovanje troškova
 • Tržišna vrijednost
  • Racio analiza
  • Presedani transakcija,
  • EVA & MVA
 • Intrinzična vrijednost
  • DCF vrednovanje
  • Strateški pokretači poslovanja
  • Mjere rizika i trošak kapitala
  • Razumijevanje FCF-a (Free Cash Flow)
  • Izračun diskontne stope
 • Napredno vrednovanje
  • Kompleksnost vrednovanja u korporativnim finansijama
  • Procjena vrijednosti M&A
  • Vrednovanje privatnih preduzeća
  • Nova ekonomija i startup-i
UTICAJ ESG-A NA PROCJENU VRIJEDNOSTI 
 • Važnost ESG vrednovanja
 • Odnos ESG-a i procjene vrijednosti biznisa
 • Prilagođavanje pristupa vrednovanju poslovanja
 • Izazovi u uključivanju ESG-a u procjenu vrijednosti i poteškoće u prikupljanju podataka
 • ESG i Free cash flow
 • ESG i DCF model
 • ESG i dikontna stopa
ANALIZA OSJETLJIVOSTI I ANALIZA SCENARIJA  KAO BITAN SEGMENT INVESTICIJSKOG ELABORATA
 • Sadržaj investicijskog elaborata
 • Analiza projekta u uslovima neizvjesnosti
 • Zbirna ocjena investicijskog projekta
 • Metode prilagođavanja projekta riziku
 • Kriteriji ocjene isplativosti
 • Upravljanje i revizija projekta
 • Analiza osjetljivosti – definicija
 • Prednosti analize osjetljivosti
 • Koraci analize osjetljivosti
 • Faze analize osjetljivosti
 • Kritični parametri u analizi osjetljivosti
 • Analiza scenarija
 • Vrste scenarija (optimistički, najvjerovatniji i pesimistički)
 • Najčešća pitanja u praksi analize scenarija
 • Analiza osjetljivosti vs Analiza scenarija
 • Praktičan primjer

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 25.4. do 28.4.2024. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 25.4. do 28.4.2024. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7 bodova specijalističke obuke u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

 PREDAVAČI:

 • Mirna Pajević Rožajac
 • Ahmed Aljukić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        110,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  130,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14