WEBINAR: PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I NOVIH PRAVILNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU – OBAVEZE POSLODAVACA

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo u saradnji sa Centrom za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR d.o.o. Sarajevo, organizuje jednodnevni webinar pod nazivom

„PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I NOVIH PRAVILNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU –  OBAVEZE POSLODAVACA“

 

Koje su koristi od pohađanaj edukacije?

Donošenjem novog Zakona o zaštiti na radu stvoren je pravni osnov za donošenje većeg broja podzakonskih, odnosno provedbenih propisa. Do sada na području Federacije FBiH usvojeni su sljedeći propisi:

 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca („Sl. novine FBiH“, br.  34/21)
 • Pravila o procjeni rizika („Sl. novine FBiH“, br. 23/21)
 • Pravilnika o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom („Sl. novine FBiH“, br. 24/21)
 • Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21)
 • Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21)

Donošenjem ovih provedbenih propisa stvoreni su uvjeti za vršenje procjene rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, definisane su obaveze poslodavca, navedena su pravila koja moraju ispunjavati ovlaštene organizacija i sl.

Učesnici webinara će biti u prilici da se upoznaju sa detaljima Zakonskih propisa i novih provedbenih propisa.

Također, učesnici će se moći upoznati sa praksom i načinom primjene propisa u Republici Srpskoj, gdje su ranije usvojeni i implementirani propisi zaštite na radu. Koji su kritične tačke primjene Zakona, gdje se najčešće javljaju problemi pri implementaciji propisa i slično.

U komunikaciji sa predavačima (predstavinicima ministarstva, inspekcije) učesnici će dobiti odgovore na sva pitanja i dileme u vezi sa primjenom Zakonskih obaveza i provedbenih propisa.

 

Kome je webinar namijenjen?

Webinar je namijenjen imenovanim stručnjacima/osobama zaštite na radu, svim vlasnicima preduzeća, javnim institucijama, voditeljima odjela ljudskih resursa, voditeljima odjela zaštite na radu, pravnicima, uposlenicima zaduženim za obračun plaća i vođenje kadrovskih evidencija o zaposlenima i svim drugim zainteresiranim.

 

Koje su teme?

 • Obaveze poslodavca
 • Pravila o procjeni rizika
 • Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika i obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
 • Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu
 • Inspekcijski nadzor
 • Način i uslovi obavljanja poslova zaštite na radu u skladu sa Zakonskim propisima
 • Postupak skraćivanja radnog vremena na osnovu propisa
 • Primjeri iz prakse

Webinar je zamišljen kao interaktivno predavanje u toku kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz datu temu, kao i dobijati odgovore na sva aktuelna pitanja iz područja zaštite na radu.

 

Predavači

Predavači na webinaru su stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite na radu:

 • Ernis Imamović, pomoćnik ministra u sektoru za rad i zapošljavanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Ševal Smajić, Federalni inspektor za zaštitu na radu
 • Milan Marković, inspektorat zaštite na radu Republike Srpske

 

Kotizacija

Kotizacija za webinar iznosi 180,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara/webinara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu webinara i Uvjerenja o stručnom usavršavanju.

Cijene su bez PDV-a

 

Vrijeme održavanja webinara

U skladu sa epidemiološkom situacijom webinar „PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I NOVIH PRAVILNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU –  OBAVEZE POSLODAVACA“  će se održati on-line preko Zoom aplikacije 20.09.2021. godine sa početkom u 09:30 h. Svi učenici će do 19.09.2021. dobiti sve neophodne detalje (Meeting ID) za učešće na webinaru. 

PRIJAVNI OBRAZAC

Kontakt osoba: Elma Kavazović

Rok za prijavu: 18.09.2021. godine

Tel: +387 33 563 582

E-mail: ekavazovic@ceteor.ba

Fax: +387 33 205 725