WEBINAR: PREZENTACIJA NAJČEŠĆIH PITANJA IZ RADNIH ODNOSA, INSPEKCIJSKI NAZDOR, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA I POREZNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENICIMA

WEBINAR  Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Zbog velikog broja upita u vezi sa obavezom primjene općeg i granskih kolektivnih ugovora, Konsultantska kuća FEB d.d. organizuje webinar pod nazivom:

 • PREZENTACIJA NAJČEŠĆIH PITANJA IZ RADNIH ODNOSA
 • INSPEKCIJSKI NADZOR FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJE POSLOVE
 • PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA
 • PRAVA RADNIKA ZAGARANTOVANA ZAKONOM O RADU I DRUGIM AKTIMA
 • POREZNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENICIMA
 • OSTALE AKTUELNOSTI

Učesnicima webinara će se obratiti predstavnici Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Udruženja poslodavaca. Tako da će učesnici webinara imati priliku od nadležnih dobiti sve potrebne informacije u vezi sa primjenom Zakona o radu, općeg i granskih kolektivnih, kao i drugih bitnih pitanja koja se odnose na radno pravo. Porezni tretman isplata zaposlenicima prezentovati će zaposlenici PUFBiH.

Učesnicima webinara će se prezentovati pravni i porezni tretman svih isplata zaposlenicima, tj. koja su minimalna prava radnika, te kakav je porezni tretman tih isplata.

 

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 23.11.2021. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 23.11. do 28.11.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 23.11. do 28.11.2021. godine.

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM WEBINARA

 

PREZENTACIJA NAJČEŠĆIH PITANJA IZ RADNIH ODNOSA 

 • Primjena najpovoljnijeg prava za radnika
 • Zaključivanje ugovora o radu
 • Prijem pripravnika
 • Rad izvan prostorija poslodavca
 • Radno vrijeme
 • Odmori i odsustva
 • Zaštita na radu
 • Prava radnika na plaću i naknadu plaće
 • Prava radnika na topli obrok, naknadu za prevoz, regres, otpremninu…
 • Otkaz ugovora o radu

OBAVEZA PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA

 • Prezentacija svih zvaničnih kolektivnih ugovora
 • Veza između odredbi iz Zakona o radu i kolektivnih ugovora
 • Da li postoji obaveza primjene općeg kolektivnog ugovora?
 • Ko je sve obveznik primjene granskih kolektivnih ugovora?
 • Npr. da li kolektivni ugovor za djelatnost trgovine moraju primjenjivati svi poslodavci koji su registrovani za trgovinu?
 • Mišljenje nadležnih organa u vezi sa obaveznom primjenom kolektivnih ugovora
 • Prezentacija sudske prakse u vezi sa primjenom kolektivnih ugovora

INSPEKCIJSKI NADZOR FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJE POSLOVE

 • Način provođenja inspekcijskog nadzora
 • Inspekcijski nadzor po anonimnim prijavama
 • Postupanja obveznika nakon inspekcijskog nadzora
 • Inspekcijski nadzor primjene općeg i granskih kolektivnih ugovora
 • Najčešći propusti koji su uočeni prilikom inspekcijskog nadzora

POREZNI TRETMAN ISPLATA FIZIČKIM LICIMA

 • Šta se sve smatra plaćom (prihodom od nesamostalne djelatnosti)?
 • Porezni tretman isplata plaća radnicima koji su prijavljeni kod dva poslodavca
 • Porezni tretman isplata zaostalih plaća po osnovu presude suda
 • Na koji način prijaviti isplatu zaostalih plaća?
 • Za šta se sve koristi obrazac PMIP – 1024
 • Da li se podnosi specifikacija za obračun plaće ukoliko plaća nije isplaćena?
 • Šta se sve smatra korišću zaposlenika
 • Način obračuna koristi i prijava putem specifikacije i MIP-a
 • Način obračuna koristi od:
  • korištenja vozila i drugih sredstava za lične potrebe,
  • smještaja, hrane kao i korištenja drugih dobara i usluga,
  • datih pozajmica zaposlenicima,
  • izmirivanja ličnih troškova zaposlenika…
 • Šta ukoliko poslodavac isplaćuje radniku plaću i naknadu po osnovu ugovora o djelu?
 • Isplata neoporezivih davanja: službeni put, terenski dodatak, topli obrok, naknada za prevoz, regres, otpremnine…
 • Porezni tretman isplata toplog obroka, regresa i karte za prevoz, za radnika koji je prijavljen na pola radnog vremena
 • Porezni tretman isplate regresa za firmu koja posluje u gubitku
 • Druge isplate koje se mogu dati zaposleniku bez obaveze plaćanja poreza na dohodak: pokloni, isplate za troškove sahranu, liječenja, bolesti i sl., plaćanje edukacije/školarine zaposlenika, plaćanje sistematskih pregleda zaposlenika…

 DRUGE AKTUELNOSTI 

 • Javni poziv za finansiranje dijela ili cijele minimalne plaće u FBiH
 • Obavijest Saveza računovođa i revizora FBiH
 • Izmjene i dopune Zakona o registraciji poslovnih subjekata
 • Saopćenje FMRSP u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti na radu

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 23.11. do 28.11.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 23.11. do 28.11.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić
 • Anja Kolovrat Rotim
 • Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove
 • Predstavnici Federalnom ministarstva za rad i socijalnu politiku
 • Predstavnici Udruženja poslodavaca

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14