OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 18.10.2023.: NOVI e-KIF i e-KUF, DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata), ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE, OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NOVI e-KIF i e-KUF
 • DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata)
 • ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE
 • OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 18.10.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 18.10. do 22.10.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 18.10. do 22.10.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7  bodova kontinuirane edukacije u račnovodstveno-revizijskoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA
NOVI e-KIF i e-KUF
 • Izmjene tehničkog uputstva o dostavljanju e-KIF i e-KUF
 • Datum stupanja na snagu izmjena i početak primjene
 • Novi tipovi dokumenata e-Nabavke
  • 05 – Fakture za usluge primljene iz inostranstva,
  • 06 – Naknadna umanjenja i primljeni popusti (primljene KO i sl.)
  • 07 – Ispravak odbitka ulaznog PDV-a
  • 08 – Ulazni PDV u posebnoj šemi u građevinarstvu po primljenom izvještaju od izvođača
  • 09 – Ostalo
 • Novi tipovi dokumenata e-Isporuke
  • 05 – Fakture za usluge izvršene i primljene od stranog lica
  • 06 – Umanjenje PDV-a po PDV-SL-2 obrascima
  • 07 – Manjak (sve vrste manjka iz člana 11. Pravilnika)
  • 08 – Izvršene donacije
  • 09 – Ostalo
 • Napomene u vezi dostavljanja e-Nabavki i e-Isporuka
DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata)
 • Obaveze svih PDV i akciznih obveznik
 • Koje ugovore i zahtjeve (prijave) moraju dostaviti svi obveznici?
 • Najčešće greške kod popunjavanja ugovora i pijave zastupnika
 • Primjeri popunjavanja ugovora o korištenju IS i prijave zastupnika
 • Kako od UIO da se izvrši nabavka KEP?
 • Kako se vrši nabavka KEP za potrebe zaposlenih u pravnim licima?
 • Kako se vrši nabavka KEP za potrebe fizičkih lica?
 • Primjeri popunjavanja zahtjeva za nabavku KEP
 • Koje aplikacije se trebaju instalirati na računarima da bi se mogle elektronski potpisivati i podnositi poreske prijave?
ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE
 • Obaveza isplata ugovora o djelu strancima na KM-ovski račun
 • Da li se dividenda stranom vlasniku isplaćuje na devizni ili KM račun
 • Prijava kreditnog posla za date/primljene pozajmice
 • Obaveza ovjere Ugovora o pozajmici/zajmu
 • Kreditni posao kod uvoza/izvoza roba i usluga
 • Obrasci PI-PA, II-IA, P-KP i I-KP
 • Uputstva za popunjavanje obrazaca
 • Odluka o plaćanju, naplati i prenosu u devizama i stranoj gotovini
 • U kojim slučajevima se devize mogu koristiti za plaćanja u BiH?
 • Mogućnost međunarodnih kompenzacija, cesija, asignacija…
 • Posjedovanje devizne blagajne
 • Isplata ino dnevnica u devizama
 • Odluka o iznošenju strane gotovine i čekova
 • Maksimalan iznos novca koji se može iznijeti iz BiH
 • Odluka o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u KM
 • Odluka o uslovima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inostranstvu
OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • Naknada za bolovanje do i preko 42 dana
 • Naknada u slučaju povrede na radu
 • Primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Prikaz kantonalnih propisa – prava radnika, mogućnost refundacije naknade za bolovanje
 • Obaveza isplate naknade za porodiljsko odsustvo
 • Prikaz prava porodilja i obaveza poslodavaca po kantonalnim propisima
 • Popunjavanje MIP-1023 obrasca
 • Porezni tretman isplaćenih naknada
AKTUELNOSTI IZ PRAKSE
 • Osnovica za obračun doprinosa – presuda Ustavnog suda
 • Proširena Odluka o neposrednoj kontroli cijena

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 18.10. do 22.10.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 18.10. do 22.10.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7  bodova kontinuirane edukacije u račnovodstveno-revizijskoj profesiji.

 

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović, UINO
 • Mirela Mašić, PUFBiH
 • Elma Peštović
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14