VAŽNO: Dopuna Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

infoParlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 10.09.2014. godine i na sjednici Doma naroda od 31.07.2014. godine, donio je Zakon o dopuni Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom.

Dopunom Zakona, omogućeno je da se  „ostali zaposlenici“ mogu pismeno izjasniti da im se sredstva za finansiranje pomoći ne izdvajaju iz plaće.

Izmjena stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama FBiH“.

Tekst o praktičnoj primjeni Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom možete pogledati OVDJE.

 

Dopunu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom dajemo u nastavku:

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O FINANSIRANJU POMOĆI ZA

OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I

OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM

NESREĆOM

 

 Član 1.

U Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/14) u članu 7. u stavu (5) iza riječi: “stava (1)” dodaju se riječi: “i stava (3)”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 80/14 od 01.10.2014. godine

.

Neslužbeno prečišćeni tekst Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom možete preuzeti OVDJE.