FIA: Upustvo za popunjavanje naloga za plaćanje

FIA obavještava sve obveznike predaje finansijskih izvještaja i izvještaja revizora da prilikom uplate naknade za predaju  navedenih izvještaja nalog za plaćanje obavezno popune na dole navedeni način.

Transakcijski računi Finansijsko-informatičke agencije:

UniCredit Bank d.d. Mostar: 3387202238284024
Union Banka d.d. Sarajevo: 1027080000005974
Raiffeisen Bank d.d. BiH: 1610000145760068

Svrha doznake:

Uplata za: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ za . godinu
Uplata za: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ za….godinu
Uplata za: KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ za . godinu
Uplata za: REVIZORSKI IZVJEŠTAJ za …. godinu
Uplata za: LIKVIDACIONI IZVJEŠTAJ za . godinu

Naknada za predaju finansijskih izvještaja:

Finansijski izvještaj (godišnji, polugodišnji, likvidacioni, konsolidovani) u pisanoj i elektronskoj formi

70,00 KM

Finansijski izvještaj u pisanoj formi (godišnji, polugodišnji, likvidacioni, konsolidovani)

90,00 KM

Revizorski izvještaj u pisanoj i elektronskoj formi

50,00 KM

Revizorski izvještaj u pisanoj formi

70,00 KM

Na navedene cijene se NE obračunava PDV.

Napomena:

Pogrešne uplate po osnovu prijema i obrade svih finansijskih izvještaja od 01.02.2018. godine naplaćivat će se 3,00 KM.