Usvojen novi Zakon o igrama na sreću u Federaciji BiH

igreNovi federalni Zakon o igrama na sreću usvojen je juče (08. juna 2015.) na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Predlagač zakona je Vlada FBiH koja je propisala da prihodi ostvareni po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću pripadaju Federaciji, a dio da se raspodjeljuje za finansiranje programa i projekata udruga građana i humanitarnih organizacija koji se odnose, između ostalog, na liječenje djece i mladih osoba kojima je potrebna medicinska pomoć izvan Bosne i Hercegovine, zatim na zaštitu prava djece žrtava zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja, na potrebe osoba s invaliditetom, borbu protiv droga i ovisnosti, na smještaj žrtava torture i nasilja (sigurne kuće) te na rad javnih kuhinja.

Za te namjene je predviđeno izdvajanje 50% mjesečne naknade od priređivanja klasičnih lutrijskih igara na sreću te po 50% od naknada za priređivanja igara na sreću u kasinima, igara klađenja, igara na sreću na automatima i putem interneta, kao i 5% od ukupnog iznosa mjesečne naknade koju uplati priređivač.

Resorno federalno ministarstvo će novac koji uplati priređivač voditi na posebnom transakcijskom računu za prikupljanje prihoda od igara na sreću.

Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke iznad 50 KM pa do 10.000 KM, a po stopi od 15% na dobitke iznad 10.000 KM.

Ovaj zakon ne tretira kao igre na sreću zabavne igre (na računalima, igraćim konzolama, simulatorima, automatima za video igre, fliperima, bilijarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naplatu, a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima).

Ova vrsta igara može biti organizirana samo ako se sudjelovanje u njima ne naplaćuje posebno, ako se nagrade isplaćuju u proizvodima ili uslugama, te unaprijed uplati 6% od ukupne vrijednosti nagradnog fonda (po 1,5% Crvenom križu, “Caritasu”, “Merhametu MDD” i “Dobrotvoru”), predviđeno je.

Pravila igre, uz prethodno odobrenje resornog ministarstva, moraju biti objavljena u dnevnim novinama, a ukupna vrijednost nagradnog fonda ne može prelaziti iznos od 200.000 KM.

Igre na sreću na teritoriji FBiH organiziraju Lutrija BiH i pravne osobe registrirane za ovu djelatnost, navela je Vlada FBiH. Igre mogu biti klasične (lutrijske) u kojim se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka, posebne u kojim to nije unaprijed utvrđeno, kao što su igre u kazinu, na automatima u posebnim klubovima i klađenja na sportske rezultate i druge stvarne neizvjesne događaje, navela je također u predloženom novom zakonu Federalna vlada.

Također, Dom naroda je odobrio zaduženje po Sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poslovanja.

IZVOR: ekapija