Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene akcize

Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene akcize vršit će se na sljedeći način:

1. Porezni obveznici registrirani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na duhanske prerađevine domaće proizvodnje (Fabrika duhana Sarajevo i Fabrika duvana Banja Luka), dužni su razliku između obračunate i ranije uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Aneksa VI – Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 21/20 i 23/20):

  • vrsta prihoda: 715 412
  • budžetska organizacija: 0000000

2. Porezni obveznici, uvoznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje (a koji ne podnose akcizne prijave) razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa iz Aneksa V – Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata  (druga grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 21/20 i 23/20):

  • vrsta prihoda: 715 412
  • budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ovisno o sjedištu obveznika: Banja Luka  0094005,  Sarajevo 0010900, Mostar 0010700  i Tuzla  0010300.

Aneks V – Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata

Broj bankovnog računa

Naziv i adresa banke

1320000000000252

NLB Banka d.d. Sarajevo
Džidžikovac 1
71000 Sarajevo, Sarajevo-Centar

1540012000335037

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
Obala Kulina Bana 9/A
71000 Sarajevo

5710100000276514

KOMERCIJALNA BANKA A.D.

Jevrejska 69

78000 Banja Luka

5721030000016929

MF banka a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61

78000 Banja Luka

1411965320010512

BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

Trg djece Sarajeva bb

71000 Sarajevo

1994990046209555

SPARKASSE BANK D.D.

Zmaja od Bosne 7

71000 Sarajevo

1610000046470189

RAIFFEISEN BANK BH D.D.
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo

3060190000594134

Addiko Bank d.d.

Trg solidarnosti 12

71000 Sarajevo

3380002200046014

UNICREDIT BANK D.D.
Kardinala Stepinca bb
88000 Mostar

5510010002066517

UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
Marije Bursać 7
78000 Banja Luka

5520020001634512

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 13

78000 Banja Luka

1401010310001072

SBERBANK BH D.D.

Fra Anđela Zvizdovića 1

71000 Sarajevo

5550000107469810

NOVA BANKA A.D. Banja Luka
Kralja Alfonsa XIII 37 A
78000 Banja Luka

5620990001785294

NLB BANKA A.D.

Milana Tepića 4

78000 Banja Luka

5671628202222272

SBERBANK A.D. Banja Luka
Jevrejska 71
78000 Banja Luka

 

Aneks VI – Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje

Broj bankovnog računa

Naziv i adresa banke

1320000000000446

NLB Banka d.d. Sarajevo
Džidžikovac 1
71000 Sarajevo, Sarajevo-Centar

1540012000342409

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
Obala Kulina Bana 9/A
71000 Sarajevo

5710100000276611

KOMERCIJALNA BANKA A.D.

Jevrejska 69

78000 Banja Luka

5721030000017317

MF banka a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61

78000 Banja Luka

1411965320010609

BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

Trg djece Sarajeva bb

71000 Sarajevo

1994990046209652

SPARKASSE BANK D.D.

Zmaja od Bosne 7

71000 Sarajevo

1610000046470286

RAIFFEISEN BANK BH D.D.
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo

3060190000594231

Addiko Bank d.d.

Trg solidarnosti 12

71000 Sarajevo

3380002200047954

UNICREDIT BANK D.D.
Kardinala Stepinca bb
88000 Mostar

5510010002067778

UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
Marije Bursać 7
78000 Banja Luka

5520020001637131

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 13

78000 Banja Luka

1401010310001169

SBERBANK BH D.D.

Fra Anđela Zvizdovića 1

71000 Sarajevo

5550000407469858

NOVA BANKA A.D. Banja Luka
Kralja Alfonsa XIII 37 A
78000 Banja Luka

5620990001786555

NLB BANKA A.D.

Milana Tepića 4

78000 Banja Luka

5671628204444445

SBERBANK A.D. Banja Luka
Jevrejska 71
78000 Banja Luka