UIO BiH: U aprilu povećani prihodi od indirektnih poreza

UIOUprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH prikupila je u aprilu ove godine 521 milion KM indirektnih poreza, što je za 16 miliona KM više u odnosu na planirane prihode za taj mjesec i dva miliona KM više u odnosu na april prošle godine.

Po osnovu povrata PDV-a, UIO je u aprilu ove godine poreskim obveznicima vratila 91 milion KM, ili 17 miliona KM manje u odnosu na april 2014. godine, tako da su neto prihodi raspoređeni korisnicima u ovom mjesecu iznosili 429 miliona KM, što je 18 miliona KM više u odnosu na sredstva raspoređena državi, entitetima i Distriktu Brčko u aprilu 2014. godine.

Iz UIO BiH naglašavaju da su prihodi od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca 2015. godine iznosili milijardu i 964 miliona KM i veći su za 50 miliona KM ili 2,6 posto u odnosu na isti period 2014. godine.

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i u skladu s odlukama Upravnog odbora o koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima.

Tako je u prva četiri mjeseca 2015. godine za finansiranje državnih institucija rapoređen isti iznos kao i prethodne godine i to ukupno 254 miliona KM.

Federaciji BiH u prva četiri mjeseca raspoređeno je 875 miliona KM, Republici Srpskoj 437 miliona KM i Distriktu Brčko 48 miliona KM.

Ostatak sredstava predstavlja povrate PDV-a poreskim obveznicima u prva četiri mjeseca 2015. godine i rezerve na računu posebne putarine za izgradnju autoputeva.

 IZVOR:  UIO BiH