Snažan rast naplate indirektnih poreza u BiH

PDV 2

“Neočekivano snažan rast naplate indirektnih poreza u decembru povećao je i rast neto kumulativne naplate”, navedeno je u najnovijem biltenu Odjela za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oprezivanja BiH.

Tako je 2014. godina završena sa suficitom od 182,7 miliona KM, što je procentualno 3,7 posto u odnosu na naplatu indirektnih poreza u 2013.

Pozitivni trendovi u decembru su povećali kumulativni suficit kod prihoda od PDV-a na 95,3 miliona KM, a kod prihoda od carina na 24,1 miliona KM.

Negativni trendovi kod prihoda od akciza u decembru nisu mogli značajnije ugroziti kumulativni rast, tako da je suficit na akcizama i putarinama 50 miliona KM.

“Trenutno je neusklađeno 19,2 miliona KM prihoda, te se nakon uskađivanja mogu očekivati još veći suficiti, uglavnom, na PDV-u”, navode iz Odjela za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oprezivanje BiH.

IZVOR: www.uino.gov.ba