SEMINAR: Polugodišnji obračun za 2013. godinu i Računovodstvene i porezne aktuelnosti

 

POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2013.

I

RAČUNOVODSTVENE I POREZNE AKTUELNOSTI 

 • Porezni tretman prometa i korištenja automobila
 • Računovodstvo zateznih kamata
 • PDV tretman međunarodnih organizacija
 • Aktuelnosti u primjeni poreznih propisa
 • MOSTAR      17.06.2013.     Hotel Ero
 • ZENICA        18.06.2013.     Hotel Zenica
 • SARAJEVO 19.06.2013.     Hotel Holiday Inn
 • TUZLA          20.06.2013.     Hotel Tuzla
 • BIHAĆ          21.06.2013.     Hotel Park

7bodova

PROGRAM SEMINARA

 1. SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE POLUGODIŠNJIH FINANSIJSKIH  IZVJEŠTAJA
 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje polugodišnjeg obračuna
 • Potpisivanje, ovjera i predaja polugodišnjeg obračuna
 • Specifičnosti periodičnog izvještavanja po MRS-u 34
 • Način i uputstvo za pravilno popunjavanje obrazaca
  • Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju
  • Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu
   • model izvještavanja o poslovnoj dobiti
   • utvrđivanje prihoda i rashoda po vrstama
   • prikazivanja stavki sveobuhvatne dobiti i utvrđivanja rezultata
 • Izvještaj o gotovinskim tokovima – direktna i indirektna metoda
 • Izvještaj o promjenama u kapitalu
 • Bilješke uz finansijske izvještaje
 1. OBRAČUN  POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA
 2. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
 3. PERIODIČNO  IZVJEŠTAVANJE BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA
 4. AUTOMOBILI SA POREZNOG ASPEKTA
 • Trgovina na veliko i na malo automobilima
 • Porezni i računovodstveni  aspekt nabavke automobila
 • Računovodstveni i PDV aspekt dorade rabljenog automobila
 • Obavljanje trgovine i usluga popravke i održavanja automobila
 • Komisiona prodaja automobila
 • Posredovanje u prodaji automobila
 • Nabavka i prodaja rabljenih automobila po posebnom postupku
 • Održavanje vlastitih automobila u vlastitoj radionici, vanposlovna ili poslovna svrha
 • Prodaja automobila – vlastitog stalnog sredstva (na domaćem i inostranom tržištu)
 • Prodaja automobila nabavljenih na lizing
 • Prodaja automobila po principu „staro za novo“
 • Korištenje privatnog automobila u službene svrhe
 • Korištenje službenog automobila u privatne svrhe
 • Evidencije o korištenju automobila
 • Iznajmljivanje automobila
 1. RAČUNOVODSTVO NAKNADNOG OBRAČUNA I OTPISA ZATEZNIH KAMATA
 • Kako knjižiti obračunate zatezne kamate, rashod perioda ili ispravka značajne greške
 • Efekti knjiženja na poslovni rezultat i kapital
 • Kako i kada knjižiti otpis zatezne kamate?
 1. PRODAJA DOBARA I USLUGA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA , DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I REALIZATORIMA IPA PROJEKATA
 • Postupak oslobađanja
 • Oslobađanje i/li povrat PDV-a, različit pristup
 • Obrasci i rokovi podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a

8. AKTUELNOSTI U PRIMJENI POREZNIH I DRUGIH PROPISA

 • Očekivane izmjene Zakona o porezu na dobit
  • poslovna jedinica nerezidenta
  • usklađivanje rashoda – amortizacija, sumnjiva i sporna potraživanja, rezervisanja…
  • nova oslobađanja od poreza na dobit
  • porezni tretman gubitaka i porez po odbitku
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode

     9. AKTUELNOSTI U PRIMJENI DRUGIH PROPISA

 • Šta je sve potrebno za tržišnu inspekciju, inspekciju rada i poreznu inspekciju?
 • Obavezne evidencije, dokumenti i interni akti za inspekcijske kontrole
 1. ODGOVORI NA PITANJA

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

N A K N A D A :

 • Za pretplatnike časopisa 120,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 150,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Obrasci za polugodišnji obračun
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14