Saopštenje o prosječnim isplaćenim mjesečnim neto i bruto plaćama u FBiH, RS i BiH

FBiH

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 30/14 od 18.4.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2014. godine i iznosi:

  •  po zaposlenom za februar 2014. godine neto plaća                        822 KM
  • po zaposlenom za period decembar – februar neto plaća                839 KM
  • po zaposlenom za februar 2014. godine bruto plaća                      1.255 KM

 

RS

U “Službenom glasniku RS”, broj 24/14 od 2.4.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći za februar 2014. godine i iznosi:

  • po zaposlenom za februar 2014. godine bruto plaća iznosi            1.333 KM
  • po zaposlenom za februar 2014. godine neto plaća iznosi                822 KM
  • po zaposlenom za period januar – februar bruto plaća iznosi          1.334 KM
  • po zaposlenom za period januar – februar neto plaća iznosi              816 KM

 

BIH

Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći zaposlenih u BiH za januar 2014. godine i iznosi:

  • po zaposlenom za januar 2014. godine neto plaća iznosi                  838 KM
  • po zaposlenom za januar 2014. godine bruto plaća iznosi              1.308 KM