RADIONICA: Excel za računovođe i Excel za revizore

Konsultantska kuća FEB d.d. organizuje online radionice pod nazivima: “EXCEL ZA RAČUNOVOĐE” i “EXCEL ZA REVIZORE”.

Osnovni cilj radionice ”Excel za računovođe” jeste da računovođe steknu teorijska i praktična znanja i vještine o funkcijama i mogućnostima koje pruža program Excel.

Osnovni cilj radionice “Excel za revizore” jeste da se revizori osposobe da na efikasan način koriste moćne alate programa Excel u svom svakodnevnom radu. Pored sticanja znanja o funkcijama programa EXCEL, kurs se fokusira i na razvoj razumijevanja i praktične primjene revizorskih znanja kroz rad sa stvarnim podacima.

PROGRAM RADIONICE ZA RAČUNOVOĐE

PROGRAM RADIONICE ZA REVIZORE