Prosječne neto i bruto plaće za FBiH, RS i BiH

Za Federaciju BiH                     

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 100/13 od 18.12.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec oktobar 2013. godine i iznosi:

– po zaposlenom za oktobar 2013. godine neto plaća………………………………………….845 KM

– po zaposlenom za period avgust – oktobar neto plaća……………………………………….837 KM

– po zaposlenom za oktobar 2013. godine bruto plaća………………………………………1.290 KM

Za Republiku Srpsku

U “Službenom glasniku RS”, broj 101/13 od 28.11.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći za oktobar 2013. godine i iznosi:

– po zaposlenom za oktobar 2013. godine bruto plaća iznosi……………………………..1.334 KM

– po zaposlenom za oktobar 2013. godine neto plaća iznosi…………………………………808 KM

– po zaposlenom za period januar – oktobar bruto plaća iznosi…………………………..1.330 KM

– po zaposlenom za period januar – oktobar neto plaća iznosi……………………………….807 KM

Za Bosnu i Hercegovinu

U “Službenom glasniku BiH”, broj 91/13 od 22.11.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći zaposlenih u BiH za septembar 2013. godine i iznosi:

– po zaposlenom za mjesec septembar 2013. godine neto plaća iznosi……………………826 KM

– po zaposlenom za mjesec septembar 2013. godine bruto plaća iznosi……………….1.290 KM