Prosječna neto plaća u FBiH u martu 881 KM

U “Službenim novinama FBiH“ broj 39/18 od 23.5.2018. godine objavljeno je Saopćenje  o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u FBiH za mart 2018. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2018. godine iznosi 881 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar 2018. godine – mart 2018. godine iznosi 874 KM.