Promjena depozitnog računa JU Služba za zapošljavanje KS

Na web stranici JU Službe za zapošjavanje KS objavljena je izmjena depozitnog računa za uplatu javnih prihoda.

Za uplate prema JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo, dosadašnji račun za uplate javnih prihoda br: 132-010-20148801-73 otvoren kod NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, ZAMIJENJEN JE računom br: 154-921-20101710-56 otvorenim kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. BIH.

Ova izmjena je bitna za poslodavce koji isplaćuju plaće uposlenicima koje prebivalište imaju na području Kantona Sarajevo, jer se uplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti vrši tako što se:

  • 30% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i
  • 70% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom prema prebivalištu zaposlenika na račune kantonalnih službi za zapošljavanje.