Prijedlog izmjena Zakona o visini zatezne kamate

konvertibilne-markeSARAJEVO, Vlade Federacije BiH /FBiH/ u četvrtak je utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Ovim se preciznije uređuje obim i vrsta javnih prihoda na koje se obračunava zatezna kamata i na koje, uz pravovremenu uplatu glavnice i ispunjavanje drugih zakonom propisanih uslova, kamata može biti otpisana.

Radi zaštite penzionera, čiji je iznos penzije ostvarene pod povoljnijim uslovima u isplati u ovoj godini manji od najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, Vlada FBiH donijela je odluku o njihovom sufinansiranju iz sredstva koja su za te namjene, u iznosu od 7.028.653 KM, predviđena u budžetu FBiH.

Podržana je i inicijativa da kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke Savjeta Evrope bude osigurano 11 miliona evra za realizaciju projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“.

Federalna Vlada usvojila je i Nacrt programa javnih investicija FBiH za period od 2016. do 2018. godine, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Prihvaćena je i informacija o dosadašnjoj realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i gasa u FBiH, te o aktivnostima za izbor strateškog partnera za finansiranje i izgradnju termoelektrane Banovići – Treća faza tenderskog postupka.

S ciljem ostvarivanja daljih ušteda u budžetu FBiH, Vlada je danas donijela zaključak kojim do kraja ove godine produžava trajanje moratorijuma na nova zapošljavanja državnih službenika i namještenika.

Formirana je radna grupa sa zadatkom da istovremeno ubrzano radi na pripremi radnih tekstova zakona o državnoj službi FBiH i zakona o zaposlenim u organima državne službe FBiH.

Doneseno je i više rješenja iz oblasti kadrovske politike.

IZVOR: CAPITAL.ba